prawo pracy bezpieczeństwo i higiena pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pracy bezpieczeństwo i higiena pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pracy bezpieczeństwo i higiena pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nasze dzieci to największe pierdoły na świecie? Hodujemy zombi, które nie wiedzą kim są

  Nasze dzieci to największe pierdoły na świecie? Hodujemy zombi, które nie wiedzą kim są

  Hodujemy zombi, które nie wiedzą, kim są i dokąd zmierzają. Żyją w tyranii optymizmu, przekonane, że mogą wszystko, że mają równe szanse, że wystarczy chcieć, by mieć. A nie potrafią poradzić sobie nawet z komarem, a co dopiero z krytyką czy wzięciem odpowiedzialności za innych

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca zamiast profilaktycznych posiłków w naturze może wydawać bony, talony i kupony

  Kiedy pracodawca zamiast profilaktycznych posiłków w naturze może wydawać bony, talony i kupony

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy jesteśmy zobowiązani zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Ze względów organizacyjnych nie możemy wydawać takich posiłków w naturze ani też zapewniać pracownikom produktów spożywczych, z których takie posiłki przyrządzaliby we własnym zakresie. Czy w związku z tym możemy wydawać im bony gastronomiczne, które w wybranych punktach będą mogli wymienić na posiłki?

  czytaj więcej

 • Kontrolerzy PIP bezradni? Ukrop w kabinie żurawia nie do sprawdzenia

  Kontrolerzy PIP bezradni? Ukrop w kabinie żurawia nie do sprawdzenia

  - Otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach, ale czasem trudno je zweryfikować w praktyce. Między innymi dlatego, że inspektorzy nie mogą powoływać się na dowody uzyskane przed przeprowadzeniem kontroli - mówi Jakub Chojnicki dyrektor departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu Pracy

  czytaj więcej

 • Dzieci w powstaniu warszawskim. Ich jedyną bronią był spryt

  Dzieci w powstaniu warszawskim. Ich jedyną bronią był spryt

  Trzeba było znać jak własną kieszeń każdy zaułek, wnękę, każdą piwnicę, przekop, barykadę. Trzeba było wiedzieć gdzie kryją się „gołębiarze” żeby donieść meldunek, rozkaz, paczkę. Dzieci radziły sobie z tym najlepiej. Wiele z nich swoją służbę w Powstaniu przypłaciło życiem

  czytaj więcej

 • W szkołach brakuje i miejsca w klasach, i nauczycieli. Samorządy muszą odrobić lekcję

  W szkołach brakuje i miejsca w klasach, i nauczycieli. Samorządy muszą odrobić lekcję

  Dyrektorzy liceów i techników muszą przygotować dwa toki nauczania i pomieścić w murach swoich placówek aż 730 tys. uczniów. Powód? Podwójny rocznik. Zawirowania są nieuniknione. Trwa walka z czasem i szukanie pedagogów.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z okresowych szkoleń bhp nie dla podmiotów leczniczych

  Zwolnienie z okresowych szkoleń bhp nie dla podmiotów leczniczych

  W świetle obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. nowelizacji kodeksu pracy pracodawca nie musi przeprowadzać okresowych szkoleń bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Czy regulacja ta dotyczy także osób zajmujących te stanowiska w podmiotach leczniczych?

  czytaj więcej

 • Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Specyficzne cechy dotyczące danego rodzaju zadań lub stanowisk mogą prowadzić do zwiększonej wypadkowości lub do powstania choroby zawodowej. Wówczas tym ważniejsze staje się zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę właściwych warunków pracy

  czytaj więcej

 • Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Jakie świadczenia może uzyskać bezrobotny skierowany do prac społecznych, który uległ wypadkowi?Czy sposób rozliczeń między stronami wpływa na charakter umowy i podleganie ubezpieczeniom?Dlaczego przedsiębiorca, który jest niezdolny do pracy po kilku dniach podlegania ubezpieczeniu, może otrzymać zasiłek?Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  czytaj więcej

 • Zawał serca podczas seksu w delegacji… Czy u nas też byłby to wypadek przy pracy?

  Zawał serca podczas seksu w delegacji… Czy u nas też byłby to wypadek przy pracy?

  Zawał serca podczas seksu w czasie podróży służbowej może być uważany za „wypadek przy pracy” – uznał sąd we Francji. W naszej kulturze rozstrzygnięcie to wydaje się absurdalne. Jednak przypadków, w których trudno orzec, czy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, czy nie, może być coraz więcej.

  czytaj więcej

 • Praca szczególnie niebezpieczna tylko na podstawie pisemnego polecenia

  Praca szczególnie niebezpieczna tylko na podstawie pisemnego polecenia

  Zastanawiamy się nad zatrudnieniem kilku pracowników, ewentualnie pracowników tymczasowych, w celu wykonania prac serwisowych przy maszynach wykorzystywanych w naszym zakładzie. Część z nich miałaby się odbywać w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Czy to dopuszczalne, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

  czytaj więcej

 • Służba bhp nie zawsze może pominąć przełożonego

  Służba bhp nie zawsze może pominąć przełożonego

  Podczas okresowych przeglądów stanu bhp inspektor bhp zatrudniony w naszym zakładzie często wydaje dyspozycje szeregowym pracownikom produkcji. Dotyczy to kwestii niestosowania osłon na maszynach, środków ochrony indywidualnej, wykonywania pracy w nieodpowiedniej pozycji ciała itp. Czy ma on prawo kierować tego rodzaju uwagi bezpośrednio do zatrudnionych? Czy nie powinien ich przekazywać osobom kierującym pracownikami? Czy w razie zignorowania zaleceń pracownika służby bhp podwładnym grożą jakieś konsekwencje?

  czytaj więcej

 • O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną

  Zagadnienia dotyczące stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem reguluje kodeks pracy. Jednak w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością pracodawca ma obowiązek respektowania dodatkowych uprawnień pracownika wyznaczonych przez ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, dalej jako u.r.o.n. lub ustawa o rehabilitacji).

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  W trakcie kontroli inspekcja pracy nałożyła na spółkę grzywnę w wysokości 3 tys. zł za niewykonanie decyzji nakazujących wypłatę zaległych pensji dwóm pracownikom. Czy inspektor miał do tego prawo? Nie wziął bowiem pod uwagę trudnej sytuacji finansowej spółki oraz tego, że zaczęła ona negocjować z pracownikami spłatę tych zobowiązań w ratach. Czy firma może złożyć skargę do sądu?

  czytaj więcej

 • BHP dla zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę

  BHP dla zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę

  Czy winny jest nieprecyzyjny zapis obowiązków pracodawcy i ogólnikowość ustawowych sformułowań, czy po prostu niechęć zatrudniających do tych obszarów związanych z zatrudnieniem, które nie przynoszą żadnych zysków? A może po prostu trącący myszką i kojarzący się z dawno minioną epoką język, którym się mówi o tej problematyce? Jedno jest pewne – bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina, do której pracodawcy podchodzą z wyraźną niechęcią - pisze Oliwia Małecka, szkoleniowiec, ekspert prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Kiedy można uznać badania z poprzedniej pracy

  Kiedy można uznać badania z poprzedniej pracy

  Kluczowa jest tu weryfikacja warunków pracy, które wynikają ze skierowania. Pracownika nie trzeba wysyłać do lekarza medycyny pracy, jeżeli ryzyko występujące w starym i nowym miejscu pracy są tożsame.

  czytaj więcej

 • Odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, ZUS musi wykazać okoliczności zdarzenia [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, ZUS musi wykazać okoliczności zdarzenia [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Dlaczego ZUS, odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego, musi samodzielnie wykazać okoliczności zdarzenia? Jakie działania uchronią pracodawcę przed podwyższeniem składki wypadkowej? Jak często student z Ukrainy musi przedstawiać zaświadczenie o studiowaniu, aby korzystać ze zwolnienia ze składek? Od jakiego zdarzenia biegnie termin przedawnienia do żądania zwrotu nadpłaty?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników