prawo podatkowe 2010

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo podatkowe 2010. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo podatkowe 2010.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nie tylko polscy politycy chcą zawłaszczyć media

  Nie tylko polscy politycy chcą zawłaszczyć media

  Jeśli nie biznes, to politycy coraz częściej chcą wpływać na to, co w prasie, internecie, radiu i telewizji. W zjednoczonej Europie nowy ład medialny kształtuje się wśród niepokojów i napięć.

  czytaj więcej

 • Jak przygotować się do kontroli cen transferowych

  Jak przygotować się do kontroli cen transferowych

  Przedstawiamy, jak krok po kroku podatnik powinien przygotować się do kontroli przeprowadzanych przez niego transakcji czy innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych.

  czytaj więcej

 • NSA: Nie można odzyskać VAT po upływie okresu przedawnienia

  NSA: Nie można odzyskać VAT po upływie okresu przedawnienia

  Przedsiębiorca, który przez siedem lat przenosił nadwyżkę podatku naliczonego na kolejne okresy rozliczeniowe, nie odbierze jej po upływie pięcioletniego okresu przedawnienia – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • NSA: Kilkadziesiąt sprzedanych działek to handel

  NSA: Kilkadziesiąt sprzedanych działek to handel

  Ciągły, powtarzalny, profesjonalny i nastawiony na zysk obrót nieruchomościami to działalność gospodarcza, a nie zarządzanie majątkiem prywatnym – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Sprzedajesz alkohol? Masz czas na rozliczenie tylko do 31 stycznia

  Sprzedajesz alkohol? Masz czas na rozliczenie tylko do 31 stycznia

  Do piątku, czyli do 31 stycznia, przedsiębiorca, który handlował alkoholem w 2019 r., musi złożyć pisemne oświadczenie o wartości tej sprzedaży dla poszczególnych rodzajów zezwoleń. Ponadto tego dnia trzeba uiścić też pierwszą ratę opłaty za korzystanie z koncesji.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca wygrał spór o przedawniony podatek. Pomógł rzecznik MŚP

  Przedsiębiorca wygrał spór o przedawniony podatek. Pomógł rzecznik MŚP

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję fiskusa wobec przedsiębiorcy z Katowic, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  W kolejnej części komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontynuujmy analizę regulacji zawartych w artykule 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.).

  czytaj więcej

 • Nadwyżka VAT. Rolować można, nie warto przetrzymywać

  Nadwyżka VAT. Rolować można, nie warto przetrzymywać

  Prawo do odzyskania różnicy między naliczonym a należnym VAT przedawnia się – orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło jednak o specyficzną sytuację. Zasadniczo bowiem nie ma problemu, by przenosić taką kwotę do rozliczenia na kolejne miesiące.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Na jakich fakturach musi się znaleźć adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”? Czy przychody z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane tylko u jednego współwłaściciela?0 W którym miesiącu należy rozliczyć faktury korygujące? Czy można skorzystać z usługi Twój e-PIT, jeśli składa się PIT-28?

  czytaj więcej

 • Więcej małżeństw, mniej rozwodów. Węgry poprawiają wskaźniki demograficzne

  Więcej małżeństw, mniej rozwodów. Węgry poprawiają wskaźniki demograficzne

  Najnowsze dane demograficzne na Węgrzech – w tym wzrost liczby zawieranych małżeństw - napawają optymizmem, ale rząd nie może jeszcze spocząć na laurach – powiedziała PAP węgierska wiceminister zasobów ludzkich ds. rodziny i młodzieży Katalin Novak.

  czytaj więcej

 • Koronawirus, upadłość konsumencka, JPK_V7. Ważne informacje dla klientów biur rachunkowych

  Koronawirus, upadłość konsumencka, JPK_V7. Ważne informacje dla klientów biur rachunkowych

  Od 8 marca br. obowiązuje specustawa koronowirusowa.Od 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być znacznie łatwiejsze niż obecnie.Wkrótce wejdzie w życie nowy obowiązek w związku z JPK_V7.

  czytaj więcej

 • Ze względu na COVID-19 pracownicy księgowości też mogą pracować zdalnie

  Ze względu na COVID-19 pracownicy księgowości też mogą pracować zdalnie

  PROBLEM: Boimy się koronawirusa i podejmujemy różne działania, które pomogą zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się. Wiele możliwości otwiera obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; dalej: ustawa o COVID-19). Przepisy te wprowadzają liczne szczegółowe rozwiązania z zakresu administracji, prawa budowalnego czy prawa farmaceutycznego oraz wielu innych. Wiele bezpośrednio i pośrednio dotyka działów księgowości i finansów oraz biur rachunkowych. O czym należy pamiętać? Zwracamy uwagę na najistotniejsze zagadnienia.

  czytaj więcej

 • Przygotowań do nowego JPK_VAT nie można odkładać

  Przygotowań do nowego JPK_VAT nie można odkładać

  W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych regulacji o JPK_VAT spółka – tak jak każdy inny czynny podatnik VAT – stanęła przed koniecznością dokonania zmian w systemie finansowo-księgowym. Główna księgowa kilka razy spotkała się z opiekunem firmy ze strony dostawcy systemu, za pomocą którego prowadzone są księgi rachunkowe oraz ewidencje VAT oraz wysyłane były do tej pory deklaracje i informacje JPK_VAT. Niestety współpraca układała się nie do końca tak, jak tego oczekiwała księgowa. Przede wszystkim różne były podejścia do poszczególnych zagadnień, nieraz strony prezentowały też rozbieżne poglądy na temat samych rozwiązań prawnych, jakie już wkrótce będą stosowane. Często uzasadnienie twierdzeń przedstawiciela dostawcy systemu sprowadzało się do stwierdzenia, że „u innych klientów tak robią i nie mają oni zastrzeżeń”. W przypadku części spornych zagadnień udało się porozumieć dzięki temu, że główna księgowa spółki na bieżąco, telefonicznie konsultowała się z doradcą podatkowym, z którym od lat współpracowała. A znał go też i liczył się z jego zdaniem przedstawiciel dostawcy programu, pan Michał.

  czytaj więcej

 • Czas zmienić paradygmat w polityce fiskalnej [OPINIA]

  Czas zmienić paradygmat w polityce fiskalnej [OPINIA]

  Odejście od dotychczasowych reguł w polityce fiskalnej może pomóc w szybszym powrocie na ścieżkę wzrostu, a w dłuższej perspektywie przyczynić się do bardziej dynamicznej konwergencji dobrobytu Polaków do zachodnich standardów.

  czytaj więcej

 • Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Wynikające z epidemii nowe zadania samorządu, inny podział kompetencji czy konieczność pracy zdalnej cały czas budzą wiele pytań ze strony osób zatrudnionych w JST. Staramy się na nie odpowiadać na bieżąco. Dziś pokazujemy też dobre praktyki, które nie tylko usprawniają pracę urzędników, lecz także pozwalają obywatelom załatwiać szybko swoje sprawy bez ryzyka zakażenia koronawirusem

  czytaj więcej

 • Ulgi podatkowe: Koronawirus tylko jedną z przesłanek

  Ulgi podatkowe: Koronawirus tylko jedną z przesłanek

  Część gmin nie wie, jakie kryteria przyjąć przy rozpatrywaniu wniosków o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości czy rozłożenie go na raty. COVID-19 może być jednym z nich, ale nie jedynym. Firmy muszą też wskazać, o jaką ulgę wnioskują.

  czytaj więcej

 • Tarcza finansowa: Obrót to nie przychód, a mały przedsiębiorca może być duży

  Tarcza finansowa: Obrót to nie przychód, a mały przedsiębiorca może być duży

  Tarcza Finansowa PFR unaoczniła rozbieżności pomiędzy rozliczeniami dla celów podatku dochodowego i VAT. Pokazała również, że stosunkowo niewielka firma może nie kwalifikować się do pomocy przewidzianej dla MSP.

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa: Problemy samorządów lokalnych w pytaniach i odpowiedziach

  Tarcza antykryzysowa: Problemy samorządów lokalnych w pytaniach i odpowiedziach

  W naszej gminie podczas epidemii ograniczyliśmy działanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do dwóch pojemników – na śmieci z remontów i odpady zielone. Ale mieszkańcy wrzucają tam, co popadnie, nawet odpady niebezpieczne. Czy wójt może w związku z tym zamknąć punkt?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Opłata od platform VOD może uderzyć w całą branżę cyfrową [OPINIA]

  Opłata od platform VOD może uderzyć w całą branżę cyfrową [OPINIA]

  Wokół opłaty od platform oferujących wideo na życzenie (VOD) zdążyło pojawić się już wiele wątpliwości oraz sprzecznych opinii. Jedno jest pewne – przyjęte przez polski parlament przepisy nie są przejawem dobrej legislacji, a ich skutki mogą bardziej odczuć polskie podmioty gospodarcze i odbiorcy tych usług niż międzynarodowi giganci technologiczni.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników