prawo pierwokupu gminy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo pierwokupu gminy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo pierwokupu gminy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Stacje paliw z trudniejszą ścieżką inwestycyjną

  Stacje paliw z trudniejszą ścieżką inwestycyjną

  Przepisy kodeksu urbanistyczno-budowlanego mogą utrudnić budowę stacji benzynowych – uważa PKN Orlen. Takie stwierdzenie znalazło się w uwagach do projektu zgłoszonych w ramach działań lobbystycznych największego w Polsce producenta i dostawcy paliw ciekłych.

  czytaj więcej

 • Kodeks budowlany w ogniu krytyki. Polega na ograniczeniu prawa własności

  Kodeks budowlany w ogniu krytyki. Polega na ograniczeniu prawa własności

  Obecna wersja projektu nie nadaje się do dalszych prac – uważa Rada Legislacyjna, organ doradczy premiera i rządu.

  czytaj więcej

 • Wiceminister Babalski: Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi

  Wiceminister Babalski: Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi

  Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi - powiedział w poniedziałek wiceminister rolnictwa Zbigniewa Babalski. Dodał, że dzierżawa ziemi z zasobów Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.

  czytaj więcej

 • Walka z nadmiernym zadłużeniem samorządów na pół gwizdka. Rząd łagodzi projekt ustawy

  Walka z nadmiernym zadłużeniem samorządów na pół gwizdka. Rząd łagodzi projekt ustawy

  Miała być natychmiastowa kara za lekkomyślność. A zapowiada się, że rząd tylko pokiwa z dezaprobatą palcem. Nie będzie bowiem odwoływać z automatu tych włodarzy, którzy kolejny rok z rzędu uchwalają nierealne budżety.

  czytaj więcej

 • Mieszkania na zwróconych gruntach z pierwokupem miasta

  Mieszkania na zwróconych gruntach z pierwokupem miasta

  Sprzedaż lokalu w budynku stojącym na zreprywatyzowanym terenie musi się odbywać w dwóch etapach. Do takiego wniosku doszedł Sąd Okręgowy w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Pierwokup nawet przy kilku krótkich umowach na użytkowanie wieczyste

  Pierwokup nawet przy kilku krótkich umowach na użytkowanie wieczyste

  Ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami miała skutecznie naprawić błędnie sformułowane przepisy. Niestety zmiany zrodziły kolejne wątpliwości, z którymi muszą sobie radzić od początku września samorządowcy.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 11)

  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 11)

  W jedenastej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne najbardziej dolegliwe dla zobowiązanego. Egzekucja z rzeczy polega na zajęciu przedmiotów, które służą w życiu codziennym i często mają duże znaczenie dla danej osoby.

  czytaj więcej

 • Z wykazami nieruchomości lepiej nie zwlekać i wysłać je elektronicznie

  Z wykazami nieruchomości lepiej nie zwlekać i wysłać je elektronicznie

  - Wojewodowie zwrócą do poprawy niekompletne wykazy i wyznaczą termin na ich uzupełnienie. Ale jeśli ktoś dostrzeże błąd szybciej, to powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sprawdzającego wyjaśnia Andrzej Adamczyk minister infrastruktury i budownictwa.

  czytaj więcej

 • Komisja Europejska: Nierolnik powinien móc kupić ziemię

  Komisja Europejska: Nierolnik powinien móc kupić ziemię

  Komisja Europejska przedstawiła właśnie zalecenia państwom członkowskim co do tego, jakie ograniczenia w handlu ziemią są dopuszczalne z perspektywy prawa unijnego. Jest to odpowiedź na serię postępowań o naruszenie europejskich regulacji wszczętych przeciwko rządom, które w ostatnich latach nałożyły restrykcje dotyczące zakupu ziemi np. na inwestorów mających siedzibę w innym kraju Unii. Na razie wśród pozwanych nie ma Polski, ale jak wynika z dokumentów, Bruksela nadal tego nie wyklucza.

  czytaj więcej

 • Problem z polskimi przepisami o ziemi wciąż jest aktualny

  Problem z polskimi przepisami o ziemi wciąż jest aktualny

  - Wymóg zamieszkiwania przez pięć lat na obszarze gminy, w której znajduje się nieruchomość. Drugi problem dotyczy osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wreszcie wątpliwy jest wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych. TSUE nieraz uznawał w swoim orzecznictwie, że takie warunki są nieproporcjonalne - mówi dr Piotr Bogdanowicz Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

  czytaj więcej

 • Rolnicy obawiają się, że ziemia rolna będzie przejmowana pod biznes

  Rolnicy obawiają się, że ziemia rolna będzie przejmowana pod biznes

  Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji opracowany przez ministra rozwoju i finansów przewiduje rozszerzenie możliwości korzystania przez firmy z przywilejów (głównie podatkowych), które dotąd były dostępne wyłącznie dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Po zmianach z ułatwień będzie można skorzystać praktycznie na terenie całego kraju. Pozwoli to uniknąć długotrwałej i uciążliwej procedury zmiany granic SSE i rozszerzyć obszary, na których możliwe jest uzyskanie wsparcia dla nowych inwestycji. Jedynym czynnikiem, który będzie determinował możliwość skorzystania z ułatwień, będzie przeznaczenie terenu.

  czytaj więcej

 • Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej? Resort rolnictwa przygotował nowelizację

  Ziemię rolną, za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą mogły kupić uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego - przewiduje projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

  czytaj więcej

 • Nowe prawo wodne, czyli kolejne obostrzenia na rynku nieruchomości

  Nowe prawo wodne, czyli kolejne obostrzenia na rynku nieruchomości

  1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowa ustawa prawo wodne, implementująca przepisy UE, w szczególności w zakresie osiągnięcia celów określonych przez tzw. Ramową Dyrektywę Wodną.

  czytaj więcej

 • Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

  czytaj więcej

 • Ziemia rolna nie tylko dla rolników, o ile leży w granicy miasta

  Ziemia rolna nie tylko dla rolników, o ile leży w granicy miasta

  Grunt rolny do 1 ha znów będzie można sprzedać mieszczuchowi. Inwestorzy łatwiej kupią też od rolników ziemie położone w administracyjnych granicach miast.

  czytaj więcej

 • Zmiany w obrocie ziemią rolną drobne, ale korzystne dla deweloperów

  Zmiany w obrocie ziemią rolną drobne, ale korzystne dla deweloperów

  Nowela ustawy rozczarowała przedsiębiorców. Drobne zmiany odczują m.in. deweloperzy, którzy łatwiej nabędą niewielkie działki do 1 ha w miastach, a także wspólnicy w spółkach kapitałowych posiadających ziemię rolną czy nabywcy nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnegoNowelizacja złagodziła rygory u.k.u.r. w odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Zarówno w mieście, jak i na wsi będzie można kupić bez uprawnień rolniczych do 1 hektara ziemi.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników