prawo oświatowe abc

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo oświatowe abc. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo oświatowe abc.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przedsiębiorcy mogą udowodnić, że nie muszą płacić tantiem

  Przedsiębiorcy mogą udowodnić, że nie muszą płacić tantiem

  Osoby prowadzące własny biznes są coraz częściej odwiedzane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które nakazują im zawieranie umów licencyjnych. Nie zawsze jednak takie żądania są zasadne.

  czytaj więcej

 • Jak przebiega kontrola uchwał podejmowanych przez samorządy

  Jak przebiega kontrola uchwał podejmowanych przez samorządy

  Jakie są zasady nadzoru nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Na jakie elementy uchwały wojewoda zwraca szczególną uwagę? Kiedy organ nadzoru stwierdzi, że uchwała rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) jest niezgodna z prawem?

  czytaj więcej

 • Kto ma prawa autorskie do klasówki

  Kto ma prawa autorskie do klasówki

  Szkoły nie pozwalają rodzicom na kserowanie testów dzieci. Nauczyciele uważają, że to narusza ich prawa autorskie. - Nie po to wymyślamy testy, żeby krążyły w sieci, mówią "Gazecie Wyborczej".

  czytaj więcej

 • Rok 2012 nie będzie łatwy dla samorządów. Na czym mogą polec?

  Rok 2012 nie będzie łatwy dla samorządów. Na czym mogą polec?

  To będzie najcięższy rok w ciągu ostatnich dziesięciu lat – twierdzą zgodnie lokalni włodarze.

  czytaj więcej

 • Karta wolności, czyli co wolno w internecie

  Karta wolności, czyli co wolno w internecie

  DGP dotarł do raportów podsumowujących prace nad zmianami prawa dotyczącego internetu, praw autorskich i ochrony prywatności w sieci. Na ich podstawie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na początku lipca ma ogłosić specjalną Kartę wolności w internecie.

  czytaj więcej

 • Nie można uzależniać zrefundowania dotacji od podania danych osobowych

  Nie można uzależniać zrefundowania dotacji od podania danych osobowych

  Nasza gmina finansuje koszty dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na naszym terenie, z tym że dzieci te mieszkają w innej gminie. Istnieje prawny obowiązek, zapisany w ustawie o systemie oświaty, zrefundowania naszej gminie dotacji przez gminę miejsca zamieszkania dzieci. Ta twierdzi jednak, że przed przekazaniem środków pieniężnych musi zweryfikować dane personalne dzieci (np. imię, nazwisko, PESEL). Czy postępowanie gminy jest prawidłowe i zgodne z prawem, skoro nawet my nie możemy pozyskać takich danych w inny sposób niż tylko podczas kontroli dotacji? Czy może uzależniać od tego zwrot wyłożonej dotacji?

  czytaj więcej

 • Psychoza dziecięcej seksualności. Nawet w niewinnym zachowaniu węszymy zło

  Psychoza dziecięcej seksualności. Nawet w niewinnym zachowaniu węszymy zło

  W szatni, przed lekcją wychowania fizycznego, Ania zdjęła majtki i pokazała innym dzieciom pupę. Bo ją o to prosiły. Rozpętała się awantura. Grono pedagogiczne doszło do wniosku, że mała jest zaburzona.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  ● Optymalnymi formami dla zorganizowania przy firmie placówki opiekuńczej dla starszych maluchów są punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  ABC sp. o.o. zatrudnia 12 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty). Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych spółka nie utworzyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz wypłaca świadczenia urlopowe każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 11 lipca 2016 r. zostało wypłacone świadczenie urlopowe pracownikowi udającemu się na urlop w okresie od 12 do 28 lipca 2016 r. w wysokości 1000 zł (ustalonej przez pracodawcę). Świadczenie to zostało w 2016 r. wypłacone temu pracownikowi po raz pierwszy. Pracownik, któremu wypłacono to świadczenie urlopowe, jest zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach. Jak spółka ABC powinna rozliczyć wypłatę świadczenia urlopowego na gruncie CIT, PIT (obowiązki płatnika) i VAT? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Koronawirus pokrzyżował plany. Za co można odzyskać pieniądze i na jakich zasadach [RADY EKSPERTÓW]

  Koronawirus pokrzyżował plany. Za co można odzyskać pieniądze i na jakich zasadach [RADY EKSPERTÓW]

  Pytań o praktyczne skutki, zwłaszcza finansowe, wprowadzonych przez władze ograniczeń wciąż przybywa. Poproszeni przez DGP eksperci odpowiadają na część z nich.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników