prawo niemieckie

Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac.