prawo miejscowe

Akty prawa miejscowego – specyficzna grupa aktów powszechnie obowiązujących.