prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze to zespół norm prawnych regulujących zasady wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, przewidzianych w prawie karnym, karnym skarbowym i wykroczeń.