prawo harcerskie

Prawo Harcerskie to system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego.