prawo gospodarcze publiczne

Publiczne prawo gospodarcze - prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce.