prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne – zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące:


 • Mapa niezgody. Czy mapy podlegają prawu autorskiemu?

  Mapa niezgody. Czy mapy podlegają prawu autorskiemu?

  Mapy kartograficzne w urzędach mogą być uznane za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawem autorskim są objęte jednak tylko te, którym można przypisać cechy utworu i są przejawem działalności twórczej.

  czytaj więcej

 • Debata: Przepisy o podatkach lokalnych trzeba napisać na nowo

  Debata: Przepisy o podatkach lokalnych trzeba napisać na nowo

  Na funkcjonującą od ponad 25 lat ustawę o podatkach i opłatach lokalnych spada krytyka ze wszystkich stron. Mają z nią problem prywatni właściciele, przedsiębiorcy, gminy, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy. W opublikowanym miesiąc temu wywiadzie dla DGP, sędzia NSA Stefan Babiarz przyznał, że ustawę o podatkach i opłatach lokalnych trzeba napisać na nowo i to jak najszybciej. Ministerstwo Finansów informuje, że obecnie toczą się prace jedynie nad nową definicją budowli.

  czytaj więcej

 • Postępowanie administracyjne: Pouczenia na nowych zasadach

  Postępowanie administracyjne: Pouczenia na nowych zasadach

  Trzeba przepatrzeć ważne procedury i sprawdzić, czy zawarte w nich pouczenia są zgodne z nowymi przepisami. Konieczna jest też m.in. aktualizacja stosowanych w urzędzie wzorów decyzji i postanowień, co pokazujemy na przykładach.

  czytaj więcej

 • Jak nowocześnie zmierzyć miasto

  Jak nowocześnie zmierzyć miasto

  Firmy geodezyjne zachęcają samorządy do korzystania z ich usług z zastosowaniem takich metod pomiarów jak np. skanowanie laserowe. Jednak nie do wszystkiego te pomiary się nadają

  czytaj więcej

 • Pociągi spóźnione, jeszcze zanim wyruszyły

  Pociągi spóźnione, jeszcze zanim wyruszyły

  Poślizg przy remontach kluczowych tras kolejowych może spowodować, że pasażerowie będą podróżować objazdami dłużej, niż planowano.

  czytaj więcej

 • Nieaktualne dane mogą zdecydować o podatku

  Nieaktualne dane mogą zdecydować o podatku

  Dopiero gdy dojdzie do zmian w ewidencji, może zmienić się też opodatkowanie gruntów nią objętych. Ale tylko na przyszłość, nie wstecz – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Gminy tracą miliony złotych przez nieaktualne dane w ewidencji gruntów i budynków

  Gminy tracą miliony złotych przez nieaktualne dane w ewidencji gruntów i budynków

  Do gminnych kas nie trafiają rocznie miliony złotych, bo dane w ewidencji gruntów i budynków są nieaktualne. I brak jest narzędzi prawnych, by wpłynąć na powiat w tej kwestii.

  czytaj więcej

 • Gwiazdkowa lista dyskryminuje wykonawców: W przetargach na komputery urzędnicy chcą zgodności z normami Energy Star

  Gwiazdkowa lista dyskryminuje wykonawców: W przetargach na komputery urzędnicy chcą zgodności z normami Energy Star

  W przetargach na komputery urzędnicy wciąż żądają ich zgodności z normami Energy Star. Tymczasem takie etykiety nie mogą już być stosowane w UE.

  czytaj więcej

 • Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Zbliżające się wielkimi krokami wybory samorządowe nasuwają pytanie - jak wygląda struktura samorządu terytorialnego. Zrozumienie sensu jego podziału na kolejne, stopniowo większe jednostki (gmina, powiat, województwo) może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego kandydata. Nie każdy przedstawiciel społeczeństwa musi być odpowiedni do konkretnych zadań, np. do działań na rzecz mniejszej społeczności jaką jest gmina.

  czytaj więcej

 • Opinia nadzoru o wysokości pomieszczenia to za mało

  Opinia nadzoru o wysokości pomieszczenia to za mało

  Ustalając wysokość garażu, organ podatkowy nie może poprzestać na pomiarach dokonanych przez pracowników nadzoru budowlanego – orzekł WSA w Poznaniu

  czytaj więcej

 • Planowanie przestrzenne wkroczy w cyfrową erę

  Planowanie przestrzenne wkroczy w cyfrową erę

   Plany miejscowe, studia uwarunkowań i inne akty planowania przestrzennego będą musiały być przygotowywane także w formie elektronicznej. Dzięki temu w internecie będzie można zobaczyć zasięgi obowiązujących planów zagospodarowania oraz powiązanych z nimi dokumentów. Mają one mieć postać cyfrowych rysunków wraz z nadanymi georeferencjami (czyli wpisaniem mapy w układ współrzędnych).

  czytaj więcej

 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Jak uzyskać?

  Wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Jak uzyskać?

  Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokument niezbędny np. przy zakładaniu księgi wieczystej czy zawieraniu umowy notarialnej sprzedaży działki.

  czytaj więcej

 • Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Wiele firm deweloperskich czy budowlanych staje przed dylematem, co począć z ziemią z wykopu pod budowę domu albo próchniczną warstwą gleby z terenu pod pas drogi. Rzecz w tym, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest pozyskiwana w czasie tych prac, a nie jest wykorzystywana na danym terenie, jest w myśl prawa traktowana jako odpad. Przekazanie jej firmie posiadającej specjalistyczne zezwolenia jest kosztowne. Okazuje się, że najbardziej korzystne dla przedsiębiorców może być oddanie gleby osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, tyle że konieczne jest przy tym spełnienie dość rygorystycznych warunków i ograniczeń, w tym ilościowych - nie więcej niż 200 kg na jeden metr kwadratowy powierzchni, na którą jest nawożona gleba. Naruszenie obostrzeń skutkuje obowiązkiem usunięcia przewiezionej ziemi.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Program antyhałasowy: Zmiany idą w dobrym kierunku?

  Jeśli przygotowane przez Ministerstwo Środowiska przepisy wejdą w życie, miasta nie będą musiały przygotowywać programów ochrony środowiska przed hałasem. Ale zamiast się cieszyć, mają obawy, czy bez ich udziału antyhałasowe projekty przyniosą wymierne korzyści.

  czytaj więcej

 • Zmiany w geodezji mają przyspieszyć proces budowlany

  Zmiany w geodezji mają przyspieszyć proces budowlany

  Mniejsze obciążenia biurokratyczne w trakcie prac geodezyjnych i kartograficznych zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Ma to przyspieszyć proces budowlany. Nowe przepisy mają też usprawnić prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników