prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne – zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące: