prawo geodezyjne

Prawo geodezyjne i kartograficzne – zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące: