prawo finansowe

Prawo finansowe normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie: