prawo dziedziczenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo dziedziczenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo dziedziczenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Dziedziczenie</strong> <strong>praw</strong> do ulg podatkowych jest różnie rozumiane

  Dziedziczenie praw do ulg podatkowych jest różnie rozumiane

  ... wyroki dotyczące przechodzenia praw podatkowych po spadkodawcy, ... strony spadkobierca ma prawo do zwrotu VAT ... takie różne traktowanie praw spadkobierców jest niezrozumiałe. ... przejmuje przewidziane majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. ... kwestii interpretacji, jakie prawa majątkowe przechodzą na ... , że spadkobierca ma prawo do ... przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy ...

  czytaj więcej

 • Dziedziczenie lasu bez prawa do ulgi podatkowej dla spadkobiercy

  ... nieruchomości – nieużytki zajmujące 0,0189 ha. Uznał więc, że odziedziczona nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów podatkowych. Tym samym podatnik nie ma prawa do zwolnienia z daniny. Spadkobierca przegrał sprawę zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jak i przed NSA. Sąd kasacyjny orzekł, że wszelkie ulgi ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> spadkowe: UE uprości <strong>dziedziczenie</strong>

  Prawo spadkowe: UE uprości dziedziczenie

  Unia uprości dziedziczenie po osobie, która ... też wprowadzić do prawa nowąinstytucję – europejski certyfikat ... współpracy międzynarodowej i prawa europejskiego wMinisterstwie ... będą mogli wybrać prawo polskie jako prawo, któremu podlegać będzie ... oświadczenie o wyborze prawa ojczystego jako prawa właściwego. Niekoniecznie musiałby ... na kolizję przepisów prawa ojczystego, jak i prawa położenia majątku. Nowa ...

  czytaj więcej

 • Zrzeczenie się prawa do dziedziczenia

  Prawo spadkowe dopuszcza możliwość ... o zrzeczenie się dziedziczenia. Umowa taka może ... przypadałby zrzekającemu się dziedziczenia, gdyby dziedziczył na podstawie ustawy. ... nie będą mogli dziedziczyć po określonym spadkodawcy. ... o zrzeczenie się dziedziczenia powoduje, ... . Umowa powoduje pozbawienie prawa do dziedziczenia zarówno zstępnych, którzy ... zgodnie z przepisami prawa spadkowego dziedziczą w razie jego ...

  czytaj więcej

 • Spadki: Dziurawa ochrona <strong>prawa</strong> <strong>dziedziczenia</strong>

  Spadki: Dziurawa ochrona prawa dziedziczenia

  ... uznanie za niegodną dziedziczenia po ich zmarłym ... K. za niegodną dziedziczenia, wskazując, że w ... ten oznacza, że prawo w jednoznaczny sposób ... uznania za niegodną dziedziczenia. Dlatego ... na celu ochronę prawa dziedziczenia, lecz jednocześnie nie ... jako naruszające ochronę prawa dziedziczenia omawianej grupy osób ... na celu ochronę prawa dziedziczenia, lecz nie została ...

  czytaj więcej

 • Nowe zasady <strong>dziedziczenia</strong> ustawowego

  Nowe zasady dziedziczenia ustawowego

  ... krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkobiercy, który ... otrzyma połowę spadku, dziedzicząc w zbiegu z ... ustawowych spowoduje ograniczenie dziedziczenia przez gminę właściwą ... Wspólnicy. Nowe zasady dziedziczenia przewidują przepisy ustawy ... stryjowie zmarłego. Dziadkowie dziedziczą jednak tylko wówczas, ... mogliby po nim dziedziczyć. Ich udziały ... chce i może dziedziczyć, to wówczas do dziedziczenia przez pasierbów nie ...

  czytaj więcej

 • Nowe instytucje w prawie spadkowym i terminy przedawnienia roszczeń z dziedziczenia

  ... nieprzedawnionych będzie stosować się nowy, dłuższy termin przedawnienia. Uzupełniono także regulacje o dziedziczeniu ustawowym. W sytuacji gdy do spadku będzie stawał małżonek oraz jeden z rodziców spadkodawcy, to osoby te będą dziedziczyć po połowie spadku. Rozstrzygnięto także problem, co zalicza się do długów spadkowych. ...

  czytaj więcej

 • Rejestracja zagranicznego rozwodu jest niezbędna do <strong>dziedziczenia</strong>

  Rejestracja zagranicznego rozwodu jest niezbędna do dziedziczenia

  ... z takich spraw jest dziedziczenie majątku w kraju. ... z przepisami dotyczącymi zarówno prawa spadkowego, jak i ... par. 4 ustawy – Prawo o notariacie, do protokołu dziedziczenia, który pani Aleksandra ... procedur i przepisów prawa, mających na celu uzyskanie stwierdzenia jakichś praw – na przykład prawa do spadku, tak jak ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> spadkowe: Jak nie odziedziczyć długów zmarłego?

  Prawo spadkowe: Jak nie odziedziczyć długów zmarłego?

  ... zapewne mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Skoro zmarły bratanek nie ... , ani dzieci, spadek po nim dziedziczą z mocy ustawy rodzice. Z ... spadek, co oznacza, że do dziedziczenia powołani są dalsi krewni, bowiem ... żyją, spadek po nim będą dziedziczyć ciotki, wujkowie, stryjenki i ... uchronić się przed dziedziczeniem części długów bratanka, ...

  czytaj więcej

 • Dziadek będzie mógł <strong>dziedziczyć</strong> po wnuku

  Dziadek będzie mógł dziedziczyć po wnuku

  ... zmarłym spadkobiercy będzie dziedziczyć nowy krąg krewnych. ... mocy ustawy dziadkowie dziedziczący po wnukach oraz ... do tej pory dziedziczą po zmarłym spadkodawcy ... jego najbliżsi krewni dziedziczą z mocy ... problem dziadków pozbawionych praw do dziedziczenia ustawowego po wnukach ... chroni on konstytucyjne prawo dziedziczenia oraz nie bierze ... chroni on konstytucyjne prawo dziedziczenia oraz nie bierze ...

  czytaj więcej

 • Notariusze: Dotychczas ok. 400 tys. aktów poświadczenia <strong>dziedziczenia</strong>

  Notariusze: Dotychczas ok. 400 tys. aktów poświadczenia dziedziczenia

  ... ocenił "najbliższa nowelizacja Prawa o notariacie w ... spadkobierców sporządza protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia. Taki dokument ma ... dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia - na mocy nowelizacji Prawa o notariacie - znoszą ... wraz ze zmianami prawa wprowadzającymi do polskiego prawa Europejskie Poświadczenie Spadkowe. ... , żeby dokonać poświadczenia dziedziczenia. Propozycję zmiany prawa w tej kwestii ...

  czytaj więcej

 • Dochód ze sprzedaży akcji otrzymanych w spadku nie podlega opodatkowaniu

  ... w spadku akcji lub umorzenia dziedziczonych jednostek uczestnictwa. Odpłatne zbycie Zasady ... , tj. najpierw w związku z dziedziczeniem podatkiem od spadków i darowizn, ... darowizn podlega nabycie w drodze dziedziczenia tych praw majątkowych, natomiast PIT podlega dochód ... ze sprzedaży (umorzenia) tych praw. Niemniej jednak ustawodawca ... w traktowaniu tychże praw majątkowych są następstwem ...

  czytaj więcej

 • Poświadczenie dziedziczenia będzie można załatwić u rejenta

  Zmiana prawa Za pół roku ... będzie mógł poświadczyć prawo do dziedziczenia u notariusza. Obecnie stwierdzenie praw do spadku można ... projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie oraz ... wydawać akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego i testamentowego. ... wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Nowe przepisy zaczną ... szczególnych Notarialne poświadczenie dziedziczenia obejmować będzie jedynie ... notariuszem protokołu dziedziczenia, akt poświadczenia ...

  czytaj więcej

 • Polski homoseksualista wygrywa w Strasburgu w sprawie <strong>dziedziczenia</strong>

  Polski homoseksualista wygrywa w Strasburgu w sprawie dziedziczenia

  ... przyznały mu takiego prawa po śmierci partnera, ... mężczyzna nie ma prawa do tego mieszkania, ... zaznaczył, że polskie prawo nie uznaje związków ... - traktującego o poszanowaniu prawa do życia rodzinnego. ... związkach homoseksualnych z prawa dziedziczenia nie może być ... mówiącego o poszanowaniu prawa do życia rodzinnego. ... 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych ...

  czytaj więcej

 • Jak poświadczyć dziedziczenie u notariusza

  ... po nim nie dziedziczy. Z mocy ustawy dziedziczą dzieci. Spadkodawca miał ... • testament wojskowy. Protokół dziedziczenia Zanim notariusz potwierdzi dziedziczenie, spisuje protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich ... znanych spadkobierców od dziedziczenia, bądź dziedziczyłyby razem z nimi, ... protokół. Akt poświadczenia dziedziczenia Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz przystępuje do ... akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne, ...

  czytaj więcej

 • W tym roku nie poświadczymy <strong>dziedziczenia</strong> u notariusza

  W tym roku nie poświadczymy dziedziczenia u notariusza

  Na poświadczenie dziedziczenia u notariusza będzie ... , kiedy znowelizowane przepisy prawa o notariacie zaczęły ... sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia pod warunkiem stworzenia ... razie aktów poświadczenia dziedziczenia - twierdzi Lech Borzemski. ... notarialnym poświadczeniu dziedziczenia, nie można ... etapu ustalenia kręgu dziedziczących, akt poświadczenia dziedziczenia ma być podpisany przez wszystkich dziedziczących w protokole dziedziczenia, a następnie powtórnie ...

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje prawo do zachowku

  ... z przepisami prawa spadkowego mężowi ... takim przypadku do dziedziczenia. Zgodnie z prawem dziedziczyliby, jeśli spadkodawca nie ... o zrzeczenie się dziedziczenia. W takich przypadkach dziedziczą zstępni niegodnego, wydziedziczonego, ... trzecie tego, co dziedziczyliby zgodnie z ustawą. Prawo umożliwia spadkobiercy wybór ... , która zrzeka się dziedziczenia, mają prawo dziedziczenia, a tym samym prawo do zachowku, tylko ...

  czytaj więcej

 • Notariusze mogą dokonywać poświadczeń <strong>dziedziczenia</strong>

  Notariusze mogą dokonywać poświadczeń dziedziczenia

  Nowa instytucja poświadczenia dziedziczenia nie jest jednak ... uczestników aktu poświadczenia dziedziczenia w rejestrze prowadzonym ... zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia wywołuje skutki takie, ... obrocie różnych poświadczeń dziedziczenia tego samego ... przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego zmiany prawa spadkowego dopuszczają wszak ... poddania sprawy spadkowej prawu ojczystemu, prawu miejsca zamieszkania lub prawu miejsca zwyczajnego pobytu ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w prawie spadkowym: Długi wyjęte spod dziedziczenia

  ... .  Profesor Maksymilian Pazdan, który jest odpowiedzialny za zmianę prawa spadkowego przyznaje, ze ustawa z 1964 roku jest już przestarzała. Zwraca uwagę, że na przestrzeni ostatnich prawie 50 lat realia życia bardzo się zmieniły. Jego ... którym jest więcej długów niż aktywów."  Stąd zmiana prawa, a także uproszczenie ustalania stanu spadku. Obecnie ...

  czytaj więcej

 • Jak będziemy <strong>dziedziczyć</strong> po zmarłych pieniądze z OFE i ZUS bis

  Jak będziemy dziedziczyć po zmarłych pieniądze z OFE i ZUS bis

  ... zmieni w mechanizmie dziedziczenia lub w sytuacji ... do OFE, zasady dziedziczenia i podziału środków ... , jak obecnie są dziedziczone pieniądze z OFE ... w razie rozwodu. Dziedziczenie z OFE Uczestnik ... . Członek OFE ma prawo w każdej chwili ... uposażone) będą miały prawo do ograniczonego dziedziczenia po nich składek ... Osoby, które mają prawo do ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne