prawo dziecka

Prawo dziecka do szacunku – książka Janusza Korczaka z 1929.