prawo budowlane ustawa 2012

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane ustawa 2012. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane ustawa 2012.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dyrektywa UE o delegowaniu: Nowe wymagania i więcej obowiązków dla polskich firm

  Dyrektywa UE o delegowaniu: Nowe wymagania i więcej obowiązków dla polskich firm

  Pracodawcy delegujący pracowników do realizacji usług w UE muszą się przygotować na nowe wymagania, które niesie z sobą wdrożenie nowej dyrektywy w państwach członkowskich. Projekt polskiej ustawy został już przygotowany i choć w większości będzie mieć zastosowanie do przedsiębiorców zagranicznych, poszczególne jej regulacje dotyczyć będą także rodzimych firm.

  czytaj więcej

 • Dla usług budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego określa się na różne sposoby

  Dla usług budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego określa się na różne sposoby

  Jeśli usługobiorcą jest podatnik VAT, to zgodnie z najnowszym orzecznictwem decyduje data wystawienia faktury. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada ogólna.

  czytaj więcej

 • Ochrona polskiej ziemi: Rozwój terenów podmiejskich pod znakiem zapytania

  Ochrona polskiej ziemi: Rozwój terenów podmiejskich pod znakiem zapytania

  Jeśli Ministerstwo Rolnictwa nie skoryguje projektu ustawy dotyczącej obrotu nieruchomościami rolnymi, rozwój terenów podmiejskich stanie pod znakiem zapytania – uważają deweloperzy

  czytaj więcej

 • Koszt monitoringu zawarty jest w opłacie za składowanie

  Koszt monitoringu zawarty jest w opłacie za składowanie

  Mamy problem z finansowaniem kosztów monitorowania zamkniętych już gminnych składowisk odpadów. Obowiązek monitorowania przewiduje ustawa o odpadach. Chodzi jednak o to, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dość jasno wskazuje, czy można ten monitoring finansować opłatami wnoszonymi za śmieci przez mieszkańców. Czy istnieje prawna możliwość zaliczenia kosztów monitorowania zamkniętych składowisk odpadów komunalnych do kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

  czytaj więcej

 • Budowa drogi rujnuje życie? Można skutecznie walczyć o przejście dla pieszych

  Budowa drogi rujnuje życie? Można skutecznie walczyć o przejście dla pieszych

  W pobliżu mojej miejscowości jest budowana droga ekspresowa – pisze pan Aleksander. – Na czas wykonywania prac wstrzymany został ruch pieszych i samochodów. Wcześniej mieszkańców wsi dzieliła niewielka odległość do przystanku i drogi prowadzącej do miasta, dziś trzeba pokonywać aż 9 kilometrów. Starsi, schorowani ludzie, nieposiadający aut, nie mają możliwości, aby dostać się do szpitala. My musimy odwozić dzieci do szkoły, a przedsiębiorstwa upadają, bo dostawcy nie chcą jeździć po lokalnych, dziurawych drogach. Taki stan ma trwać kilka miesięcy. Inwestor powinien przecież znaleźć alternatywne rozwiązanie. Czy jako mieszkańcy możemy się przeciwstawić ograniczaniu naszych praw – pyta czytelnik

  czytaj więcej

 • Jak sporządzić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu sp. z o.o.

  Jak sporządzić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu sp. z o.o.

  Rozpatrując sprawę, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań. W szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

  czytaj więcej

 • PiS chce zakazać budowy wiatraków bliżej niż 3 km od budynków

  PiS chce zakazać budowy wiatraków bliżej niż 3 km od budynków

  Dziś to gmina decyduje o lokalizacji turbiny wiatrowej. PiS chce zakazać ich budowy bliżej niż 3 km od budynków. Wprowadzenia ogólnokrajowego prawa domaga się też rzecznik praw obywatelskich.

  czytaj więcej

 • Powstaje kodeks budowlany. Żuchowski: Projekt będzie gotowy pod koniec roku

  Powstaje kodeks budowlany. Żuchowski: Projekt będzie gotowy pod koniec roku

  "Chcemy w końcu stworzyć kodeks budowlany zapowiadany od 2012 r. Zakładam, że będziemy mieć propozycję na koniec tego roku" - powiedział PAP wiceminister odpowiedzialny m.in. za opracowanie kodeksu budowlanego. Jak zaznaczył, nie będzie już powoływana komisja kodyfikacyjna na rzecz stworzenia tego kodeksu, bo to jest jak zapraszanie reżyserów do nakręcenia filmu bez napisania najpierw scenariusza. Zastrzegł jednak, że resort skorzysta z dorobku komisji, proponując swoje rozwiązania.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa: Czy sprzedaż działek po podziale gruntu rolnego podlega VAT

  Poradnia podatkowa: Czy sprzedaż działek po podziale gruntu rolnego podlega VAT

  ● W jaki sposób amortyzować wyposażenie pokoju medycznego● Czy sprzedaż działek po podziale gruntu rolnego podlega VAT● Czy można amortyzować część mieszkania, w którym jest prowadzona działalność● Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla trofeów myśliwskich

  czytaj więcej

 • Jaki VAT i CIT od naprawy środka trwałego

  Jaki VAT i CIT od naprawy środka trwałego

  PROBLEM: Przedsiębiorca zajmuje się produkcją palników kuchenek gazowych. W lutym 2016  r. poniósł wydatki na remont tokarki do metali (naprawa silnika) w wysokości 6150 zł, w tym VAT 1150 zł. Jest to środek trwały całkowicie zamortyzowany. Wartość początkowa tej maszyny wynosi 82 000 zł.

  czytaj więcej

 • Auto do użytku w firmie, ale nie na własność

  Auto do użytku w firmie, ale nie na własność

  Przedsiębiorcy coraz częściej się zastanawiają, czy z samochodu osobowego korzystać w ramach umowy leasingu operacyjnego, czy najmu. Podejmując decyzje, muszą brać pod uwagę konsekwencje w VAT, CIT lub PIT.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa z 3 marca 2016

  Poradnia kadrowa z 3 marca 2016

  ● Kiedy zwolnienie okolicznościowe może przepaść● Czy ze spawaczem można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji● W jaki sposób inspektorowi ds. bhp powierzyć prowadzenie szkoleń okresowych● Dlaczego regularne spóźnienia pracownika uzasadniają dyscyplinarkę

  czytaj więcej

 • Iran: Gospodarka zaniedbana, ale przez to obiecująca

  Iran: Gospodarka zaniedbana, ale przez to obiecująca

  Ponad 80-milionowe państwo, które przez lata było odizolowane na skutek nałożonych sankcji, teraz deklaruje otwarcie na świat i zapowiada duże wydatki inwestycyjne. Na pierwszy rzut oka wydaje się rajem dla eksporterów i inwestorów

  czytaj więcej

 • Organ nie powoła biegłego, jeśli sam ustalił już stan faktyczny

  Organ nie powoła biegłego, jeśli sam ustalił już stan faktyczny

  TEZA: Jeżeli organ wyprowadził określone ustalenia dotyczące stanu faktycznego z niebudzących zastrzeżeń dowodów, to skuteczne ich zakwestionowanie wymaga przeprowadzenia stosownego przeciwdowodu z inicjatywy strony toczącego się postępowania. Zatem domaganie się powołania biegłego dla oceny okoliczności, które organ już wcześniej sam bezspornie ustalił, jest bezzasadne i nie mogło skutecznie zakwestionować dokonanej przez sąd kontroli.

  czytaj więcej

 • Ryczałt jest wyższy, gdy koszty w działalności wytwórczej są niskie

  Ryczałt jest wyższy, gdy koszty w działalności wytwórczej są niskie

  Typowa działalność wytwórcza, z własnych materiałów, jest objęta stawką 5,5 proc., natomiast produkcja z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę – stawką 8,5 proc. – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości. Miniściągawka po zmianach

  Podatek od nieruchomości. Miniściągawka po zmianach

  Osoby fizyczne miały czas tylko do 15 marca na zapłatę I raty podatku od nieruchomości lub zapłatę całości zobowiązania za ten rok, jeśli kwota nie przekracza 100 zł. Mogą zapłacić podatek, pod warunkiem że dostały decyzje ustalające wysokość daniny na ten rok od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jeśli organ podatkowy nie doręczył decyzji, to podatnik musi na nią poczekać. Nie może samodzielnie policzyć i zapłacić należności. Firmy z kolei do 15 marca mają czas na zapłatę III raty tej daniny. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne powinni zwrócić uwagę na nowe zasady opodatkowania dotyczące np. garaży czy części wspólnych budynków.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Bez planu zagospodawania przestrzeni nie znaczy dowolnie

  Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy jedną z najważniejszych, wymagających zweryfikowania przesłanek jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. By ustrzec się kosztownych błędów, trzeba znać nie tylko przepisy, lecz także bogate orzecznictwo.

  czytaj więcej

 • Referendum nie zawsze możliwe, nawet w kontrowersyjnych sprawach

  Referendum nie zawsze możliwe, nawet w kontrowersyjnych sprawach

  Nie da się głosowaniem mieszkańców zablokować budowy wiatraków, niechcianej oczyszczalni czy zakładu utylizacji odpadów. Nie może ono zastępować m.in. procedury uchwalania planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  czytaj więcej

 • GDDKiA: Jabłka to gruszki, wiadukt podobny jest do tunelu

  GDDKiA: Jabłka to gruszki, wiadukt podobny jest do tunelu

  Warbud testuje elastyczność GDDKiA na S2 w Warszawie. Od rozstrzygnięcia prawnej wątpliwości w kontrakcie zależy odpowiedź na pytanie, gdzie jest granica akceptacji inwestora dla zmian projektowych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników