prawo budowlane ogrodzenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane ogrodzenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane ogrodzenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Reformy nadzoru budowlanego nie będzie

  Reformy nadzoru budowlanego nie będzie

  Po powstającym kodeksie budowlanym nie należy spodziewać się, że dokona rewolucji. Zaproponowaliśmy zmiany w obszarach, co do których wszyscy są zgodni, że potrzebują prawnej korekty – tak o przesłanej właśnie do konsultacji społecznych, po prawie trzech latach prac, księdze budowlanej kodeksu budowlanego mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji infrastruktury prof. Marek Wierzbowski, szef komisji kodyfikacyjnej.

  czytaj więcej

 • Dziesięć zmienionych ustaw porządkuje przestrzeń

  Dziesięć zmienionych ustaw porządkuje przestrzeń

  Mniej reklam więcej zadań dla gmin

  czytaj więcej

 • Za bezprawne manipulacje linią brzegową odpowiadają też władze

  Za bezprawne manipulacje linią brzegową odpowiadają też władze

  Jak Polska długa i szeroka nadsypuje się brzegi jezior i morza, uniemożliwiając przejście, czy buduje się bez pozwolenia lub zgłoszenia pomosty, domy letniskowe, hangary na łodzie i betonowe mury oporowe. Władze rządowe i samorządowe mogłyby poprawić sytuację, ale się z tym nie spieszą

  czytaj więcej

 • Do uzyskania warunków zabudowy wystarczy umowa z inwestorem o uzbrojenie terenu

  Do uzyskania warunków zabudowy wystarczy umowa z inwestorem o uzbrojenie terenu

  TEZA: Celem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesądzenie o zgodności zamierzonej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego bądź przepisami szczególnymi i z tego też względu ochrona interesów osób trzecich może być rozważana w tych właśnie granicach.

  czytaj więcej

 • Prawo budowlane: Istnieje ryzyko nowych obciążeń

  Prawo budowlane: Istnieje ryzyko nowych obciążeń

  Wprowadzona nowelizacją ustawy – Prawo budowlane zmiana definicji obiektu budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., może skutkować zwiększeniem wymiaru podatku m.in. w przypadku nieruchomości produkcyjnych lub przemysłowych, w których zlokalizowane są instalacje lub urządzenia. Dla wielu przedsiębiorców oznaczać to może zwiększoną niepewność i konieczność dogłębnej weryfikacji sposobu naliczania podatku od nieruchomości.

  czytaj więcej

 • Ziemię pod budowę trzeba przekazać

  Ziemię pod budowę trzeba przekazać

  Inwestor nie może stawiać takich wymagań wykonawcy, by ten przejął teren, jeśli znajduje się on w posiadaniu kogoś, kto twierdzi, że go zasiedział.

  czytaj więcej

 • Na co zwrócić uwagę przed podjęciem uchwały w sprawie reklam

  Na co zwrócić uwagę przed podjęciem uchwały w sprawie reklam

  Mieszkańcy domów przy ruchliwej ulicy dużego miasta od lat przyglądają się zmianie swojego otoczenia, które kiedyś uchodziło za przykład miejsca o ciekawej architekturze i aranżacji estetycznej przestrzeni wokół budynków.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać podatek od urządzeń i maszyn

  Jak rozliczać podatek od urządzeń i maszyn

  Od sprzętu wynajmowanego przez polskie firmy od przedsiębiorców z zagranicy trzeba zapłacić podatek dochodowy z tytułu należności licencyjnych – twierdzi fiskus. Część podatników spełniających wymogi określone w ustawie o CIT może jednak skorzystać ze zwolnienia.

  czytaj więcej

 • PiS chce skończyć z definicją pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż nieruchomości ma być zwolniona z VAT po pięciu latach od wybudowania

  PiS chce skończyć z definicją pierwszego zasiedlenia. Sprzedaż nieruchomości ma być zwolniona z VAT po pięciu latach od wybudowania

  Sprzedaż nieruchomości ma być zwolniona z VAT po pięciu latach od wybudowania. To wcale nie musi być opłacalne – komentują eksperci. Ostrzegają, że lekarstwo może się okazać gorsze od choroby.

  czytaj więcej

 • Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

  Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

  Podatek od nieruchomości w 2016 roku będzie niższy niż przed rokiem. Stawka podatku od środków transportowych pozostanie na niezmienionym poziomie, natomiast opłata reklamowa będzie nieco niższa niż przewiduje to ustawa.

  czytaj więcej

 • Będzie nowa opłata lokalna

  Będzie nowa opłata lokalna

  Gminy zostały uprawnione do nakładania opłaty reklamowej. Jej wysokość uzależniono od czasu istnienia tablicy lub urządzenia reklamowego i ich powierzchni.

  czytaj więcej

 • Użytkowanie wieczyste: Jak prawidłowo oddać niepotrzebnie odebraną nieruchomość

  Użytkowanie wieczyste: Jak prawidłowo oddać niepotrzebnie odebraną nieruchomość

  Zwrot nieruchomości byłym właścicielom tylko z pozoru jest prosty. Pojawić się może przeszkoda, np. przekazanie działki w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej. A czasem cofnięcie wywłaszczenia w ogóle nie jest możliwe.

  czytaj więcej

 • Jak legalnie uporządkować działkę na wiosnę

  Jak legalnie uporządkować działkę na wiosnę

  W czasie wiosennych porządków bez większych formalności można wyciąć uschnięte drzewa owocowe, postawić płot, wykopać oczko wodne. Nie wolno jednak wypalać traw ani składować śmieci wbrew zasadom uchwalonym przez gminę.

  czytaj więcej

 • To koniec zamkniętych osiedli? Miasta chcą ograniczyć wznoszenie ogrodzeń

  To koniec zamkniętych osiedli? Miasta chcą ograniczyć wznoszenie ogrodzeń

  Miasta chcą ograniczyć wznoszenie płotów wokół blokowisk. Mogą wykorzystać do tego ustawę krajobrazową.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości. Sądy rozstrzygają wątpliwości podatników

  Podatek od nieruchomości. Sądy rozstrzygają wątpliwości podatników

  Do końca 2015 r. podatnicy posiadający majątek nieruchomy (budynki, budowle, ale także grunty) niewykorzystywane w działalności gospodarczej oraz pozostający w złym stanie technicznym mieli możliwość płacenia podatku w niższej wysokości. Wprawdzie od 2016 r. możliwość ta została praktycznie wyeliminowana (odnosić się będzie wyłącznie do budynków i budowli i tylko, jeśli została wydana decyzja o nakazie rozbiórki), lecz kwestia pozostaje aktualna w odniesieniu do rozliczeń przeszłych, jeszcze nieprzedawnionych.

  czytaj więcej

 • Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  PRAWO WODNE: Spacer brzegiem jeziora? Zapomnijmy. Półtorametrowa strefa niezagrodzona od brzegu, czyli tzw. prawo przejścia, to na ogół fikcja prawna. Kto ma grunt na brzegu, grodzi go do samej wody, a nawet w głąb akwenu, żeby nikt mu nie naruszał własności. Do zmiany podejścia nie może zmusić opornych ani wójt, ani zarząd gospodarki wodnej, ani nawet policja. Kary są śmieszne, a przypadków naruszeń jest coraz więcej. Sprawie przyjrzała się po raz kolejny Najwyższa Izba Kontroli. Potrzebna jest zmiana przepisów, bo kary są mało dolegliwe, a skuteczna pozostaje w praktyce tylko droga sądowa. To zaś trwa bardzo długo. Choć wynika to wprost z przepisów, spory budzi też samo ustalanie linii brzegowej, a ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że w mniej zawiłych sprawach wątpliwości nie ma. Najważniejsza jest krawędź brzegu, potem linia porostu traw i wreszcie stan wody (patrz poniżej). Niewiele wskazuje na to, że coś się zmieni. Wprawdzie obecnie trwają prace nad nowym prawem wodnym (projekt jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji), a resort środowiska odpowiada, że analizuje raport, ale zapowiedzi zmiany przepisów w tej kwestii na razie jednak nie ma.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników