prawo budowlane kierownik budowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane kierownik budowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane kierownik budowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przy uchu Marszałka: Czy historia zatacza koło?

  Przy uchu Marszałka: Czy historia zatacza koło?

  Im Piłsudski czuł się gorzej, tym mniej miał cierpliwości do zbyt samodzielnych podwładnych. Wolał ślepo oddanych wykonawców rozkazów rozumiejących, że nic w polityce nie znaczą bez wodza

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 11 czerwca

  Poradnia rachunkowa z 11 czerwca

  Czy konto 761 jest właściwe dla kar Czy kontrola może wykazać błędne poświadczenie księgowego Czy przekazując gotówkę z banku do urzędu, można pomijać konto 141.

  czytaj więcej

 • Pracownik odchodzący z pracy zachowuje prawo do premii końcowej

  Pracownik odchodzący z pracy zachowuje prawo do premii końcowej

  Kierownik budowy, który odejdzie z firmy przed zakończeniem inwestycji, zachowuje prawo do premii końcowej, mimo że regulamin przewiduje takie bonusy wyłącznie dla zatrudnionych pracowników. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Zbliżające się wielkimi krokami wybory samorządowe nasuwają pytanie - jak wygląda struktura samorządu terytorialnego. Zrozumienie sensu jego podziału na kolejne, stopniowo większe jednostki (gmina, powiat, województwo) może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego kandydata. Nie każdy przedstawiciel społeczeństwa musi być odpowiedni do konkretnych zadań, np. do działań na rzecz mniejszej społeczności jaką jest gmina.

  czytaj więcej

 • W sprawach podatkowych świadek przestanie być incognito

  W sprawach podatkowych świadek przestanie być incognito

  Organy podatkowe nie podają w zawiadomieniach danych osób, które mają być przesłuchiwane w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym. Ministerstwo Finansów twierdzi, że przepis ordynacji podatkowej nie nakłada na urzędników takiego obowiązku, a sądy to potwierdzają. Ta praktyka ma się jednak zmienić

  czytaj więcej

 • Pomysł na legalizację samowoli budowlanej podzieli obywateli

  Pomysł na legalizację samowoli budowlanej podzieli obywateli

  - Abolicja może zachęcać do łamania prawa. Jak się usankcjonuje jedną samowolę, to będą powstawały kolejne - mówi prof. Tadeusz Markowski dla DGP.

  czytaj więcej

 • Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert

  Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert

  Najnowsze wyniki kontroli UZP, a także orzecznictwo KIO potwierdzają, że przesłanki odstąpienia od zasady jawności muszą być interpretowane możliwie wąsko.

  czytaj więcej

 • Planowanie przestrzenne wymaga ustawowego systemu finansowania

  Planowanie przestrzenne wymaga ustawowego systemu finansowania

  Zmiana ta jest szczególnie potrzebna w gminach zlokalizowanych w obszarach metropolitalnych, gdzie procesy urbanizacji zachodzą najbardziej dynamicznie i gdzie samorządy najsilniej odczuwają skutki wad ustaw regulujących procesy gospodarki przestrzennej.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • Andrzej, Joanna, znów Andrzej i znów Joanna: Czyli jak były policjant zwodzi ludzi

  Andrzej, Joanna, znów Andrzej i znów Joanna: Czyli jak były policjant zwodzi ludzi

  Były policjant w dwóch osobach podający się za adwokata i robiący biznesy. Andrzej upoważnia Joannę do występowania w swoim imieniu. Ale Joanna o niczym nie wie, bo wszystko jest w rękach Andrzeja. Majstersztyk.

  czytaj więcej

 • Pozwolenie na budowę: Co jest potrzebne, by je uzyskać? [PORADNIK KROK PO KROKU]

  Pozwolenie na budowę: Co jest potrzebne, by je uzyskać? [PORADNIK KROK PO KROKU]

  Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na budowę? Jak długo należy czekać na wydanie decyzji? Jaki jest termin ważności pozwolenia? Na te i inne pytania związane z pozwoleniem na budowę odpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku.

  czytaj więcej

 • W terenie urzędników jak na lekarstwo. Inspektoraty chcą zatrudniać nawet bez doświadczenia zawodowego

  W terenie urzędników jak na lekarstwo. Inspektoraty chcą zatrudniać nawet bez doświadczenia zawodowego

  Powiatowe inspektoraty chcą zatrudniać nawet bez doświadczenia zawodowego, ale wynagrodzenie na poziomie 1,8 tys. zł netto nie przyciąga kandydatów. Z urzędów rządowych w terenie odchodzi coraz więcej osób.

  czytaj więcej

 • Strus-Wołos: Sędzia to nie jest zwykły zawód [WYWIAD]

  Strus-Wołos: Sędzia to nie jest zwykły zawód [WYWIAD]

  Monika Strus-Wołos: W nowelizacji k.p.c. dominuje patrzenie na interes sądu. Ważniejsze jest, by sprawę załatwić szybko, polepszyć statystyki, uchodzić za sprawnego, szybko sądzącego sędziego i liczyć na awans.

  czytaj więcej

 • W przetargach specjaliści warci nawet dziesiątki milionów złotych

  W przetargach specjaliści warci nawet dziesiątki milionów złotych

  Doświadczenie kierownika budowy coraz częściej decyduje o zwycięstwie w przetargu. Takie kryterium może być uzasadnione, ale eksperci ostrzegają, by stosować je z umiarem.

  czytaj więcej

 • O co toczą się spory w sprawie umów na roboty budowlane. Przegląd orzecznictwa z 2019 r.

  O co toczą się spory w sprawie umów na roboty budowlane. Przegląd orzecznictwa z 2019 r.

  Kto powinien ponieść koszty nieprzewidzianych prac (np. odwodnieniowych), które nie dały się przewidzieć na etapie przetargu: czy przyjmująca zlecenie profesjonalna firma budowlana, czy może zamawiający? Czy możliwe jest żądanie od firmy budowlanej odszkodowania za źle wykonany dom, które kilkukrotnie przewyższa wypłacone jej wynagrodzenie? Czy brak umowy na piśmie z generalnym wykonawcą wpływa na możliwość zwrócenia się do inwestora o solidarną zapłatę?

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe jednostki kończącej rok obrotowy 31 grudnia 2019 r. musi być przygotowane we właściwej formie pod koniec marca. Został już więc trochę ponad miesiąc na dopełnienie tego obowiązku. Takie sprawozdanie musi zawierać informacje rzetelnie oddające obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Należy je przygotować zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, które dają możliwość wyboru szczegółowości prezentacji, zasad wyceny, ale narzucają odpowiednią formę techniczną. Księgowi stają przed wyzwaniami nie tylko formalnymi, lecz także techniczno-informatycznym. Muszą sprawdzić m.in. poprawność struktur informatycznych i prawidłowość przyporządkowania dodawanych pozycji w sprawozdaniu. Poza tym muszą zweryfikować poprawność wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ich prezentacji według poszczególnych załączników. Jest to dużo wyzwań, a czasu zostało niewiele.

  czytaj więcej

 • Tarcza 2.0 a prawo budowlane. Inwestor zwolniony z części obowiązków

  Tarcza 2.0 a prawo budowlane. Inwestor zwolniony z części obowiązków

  Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [„Ustawa Antykryzysowa”] wprowadziła daleko idące odformalizowanie procesu budowlanego i ograniczenie obowiązków inwestora w odniesieniu do inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Omawia je ekspertka z Kancelarii Gessel.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników