prawo budowlane dziennik ustaw

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane dziennik ustaw. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane dziennik ustaw.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kas nie trzeba będzie wymieniać dwukrotnie

  Kas nie trzeba będzie wymieniać dwukrotnie

  Niektóre branże przejdą na kasy online już od początku przyszłego roku. Termin ten zbiegnie się z prawdopodobnym wejściem w życie przepisów, które pozwolą na zamianę paragonu na fakturę, tylko jeśli ma on NIP klienta.

  czytaj więcej

 • Pozew zbiorowy o pieniądze na reformę oświaty: Więcej hałasu niż realnych szans

  Pozew zbiorowy o pieniądze na reformę oświaty: Więcej hałasu niż realnych szans

  Jednostki samorządu terytorialnego od lat narzekają, że zadania zlecane przez rząd i ustanowione w tym celu przepisy często nie znajdują pokrycia w dotacjach i subwencjach otrzymywanych z budżetu. Tak jest np. w oświacie.

  czytaj więcej

 • Pierwsze kasy online będą od 2020 r.

  Pierwsze kasy online będą od 2020 r.

  Sejm przyjął w piątek dwie ważne nowelizacje. Pierwsza ma wprowadzić do ustawy o VAT obowiązek stosowania kas online, które będą przesyłać dane o transakcjach do fiskusa w czasie rzeczywistym. Druga odnosi się do wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Obie trafią teraz do Senatu.

  czytaj więcej

 • Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert

  Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert

  Najnowsze wyniki kontroli UZP, a także orzecznictwo KIO potwierdzają, że przesłanki odstąpienia od zasady jawności muszą być interpretowane możliwie wąsko.

  czytaj więcej

 • RODO i zmiany w kodeksie pracy zablokują losowe badania alkomatem

  RODO i zmiany w kodeksie pracy zablokują losowe badania alkomatem

  Firmy są między młotem a kowadłem. Z jednej strony losowe kontrole trzeźwości są im potrzebne, by zapewnić bezpieczeństwo. Z drugiej eksperci nie pozostawiają złudzeń – wyrywkowe sprawdzanie, czy pracownicy są na gazie, jest niezgodne z RODO i nowymi przepisami kodeksu pracy. 

  czytaj więcej

 • Megaustawa ws. 5G przyjęta przez rząd. Co to oznacza?

  Megaustawa ws. 5G przyjęta przez rząd. Co to oznacza?

  Rząd przyjął projekt noweli tzw. megaustawy - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Nowe przepisy, które służą m.in. wdrożeniu 5G, ułatwią budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • Soboń: Nowelizacja prawa budowlanego jeszcze w tej kadencji [WYWIAD]

  Soboń: Nowelizacja prawa budowlanego jeszcze w tej kadencji [WYWIAD]

  Legalizacja samowoli to nie jednorazowa abolicja, tylko mechanizm. Nawet zbrodnie się przedawniają, a samowola budowlana – według obowiązujących przepisów – nigdy - mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Osiem najważniejszych punktów dla samorządów

  Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Osiem najważniejszych punktów dla samorządów

  Wprowadzana właśnie nowelizacja ma usprawnić działanie programu Mieszkanie Plus, a przede wszystkim doprowadzić do tego, że KZN będzie miał więcej gruntów na cele mieszkaniowe. Ale zmianie ulegają postanowienia zawarte łącznie w kilkunastu ustawach.

  czytaj więcej

 • IP Box: Miała być duża ulga, a jest wielka pułapka

  IP Box: Miała być duża ulga, a jest wielka pułapka

  W objaśnieniach o IP Box minister finansów napisał, że stawka 5 proc. będzie przysługiwać w 2020 r. Objaśnił to, czego Sejm nie zapisał w ustawie.

  czytaj więcej

 • Posłowie przyjęli obowiązkowy split payment i matrycę VAT

  Posłowie przyjęli obowiązkowy split payment i matrycę VAT

  Od listopada, a nie jak planowano od września, obowiązkowa stanie się podzielona płatność w niektórych branżach. Matryca stawek zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Odrębne reguły rozstrzygania sporów gospodarczych, sankcje za granie na zwłokę i wymóg wyznaczania rozpraw dzień po dniu – przewiduje to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

  czytaj więcej

 • Zmiany w prawie budowlanym na ostatniej prostej

  Zmiany w prawie budowlanym na ostatniej prostej

  Po dodatkowych uzgodnieniach Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) przyjął 31 lipca projekt nowelizacji prawa budowlanego. W najbliższy wtorek może więc go przyjąć rząd, tym samym parlament ma szansę zająć się dokumentem jeszcze w tej kadencji. Sejm planuje zebrać się dwa razy przed wyborami – pod koniec sierpnia i w pierwszej połowie września.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja przepisów o OZE: Małe i średnie firmy będą jak prosumenci

  Nowelizacja przepisów o OZE: Małe i średnie firmy będą jak prosumenci

  Ustawa oprócz ułatwień wprowadza też ograniczenia. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii będzie wykluczone, gdy wiek wykorzystywanych urządzeń przekroczy określone limity.

  czytaj więcej

 • Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Praca trudna, wymagająca, ryzykowna. Co musi wiedzieć pracownik i pracodawca?

  Specyficzne cechy dotyczące danego rodzaju zadań lub stanowisk mogą prowadzić do zwiększonej wypadkowości lub do powstania choroby zawodowej. Wówczas tym ważniejsze staje się zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę właściwych warunków pracy

  czytaj więcej

 • Zmiany VAT 2019: Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od listopada

  Zmiany VAT 2019: Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od listopada

  Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to nowa forma ochrony podatników VAT w zakresie poprawnego stosowania stawek. Przepisy wprowadzające WIS-y wejdą w życie już 1 listopada 2019 r.

  czytaj więcej

 • Nie ma przyszłości bez współpracy biznesu i państwa

  Nie ma przyszłości bez współpracy biznesu i państwa

  Na ile władza powinna się angażować w różne projekty unowocześniające gospodarkę, jak powinna wyglądać współpraca urzędników i przedsiębiorców, jak ci ostatni mogą wpływać na ważne polityczne decyzje – o tych sprawach dyskutowano w redakcji Dziennika Gazety Prawnej w ramach projektu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

  czytaj więcej

 • Trzeba ustalić wysokość podatków lokalnych na 2020 r.

  Trzeba ustalić wysokość podatków lokalnych na 2020 r.

  Nadchodzi moment, w którym gminy muszą rozważyć, czy w przyszłym roku chcą skorzystać z możliwości podwyższenia podatków i opłat lokalnych. Jeśli tak, stosowne uchwały trzeba najpóźniej podjąć de facto do połowy grudnia.

  czytaj więcej

 • Wiążąca Informacja Stawkowa już od listopada: Co to jest? Kto może ją uzyskać?

  Wiążąca Informacja Stawkowa już od listopada: Co to jest? Kto może ją uzyskać?

  Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli występować o wydanie WIS. WIS będą wykorzystywane przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ podatkowy wydający WIS (tj. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) obowiązany będzie do samodzielnego sklasyfikowania towaru lub usługi. Obecnie przy wydawaniu interpretacji indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dokonuje takiej klasyfikacji, lecz przyjmuje sposób klasyfikacji wskazany przez podatnika.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników