prawo budowlane art 29

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane art 29. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane art 29.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • 50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  - Prawnicy potrafią – jeśli w ich ocenie trzeba lub warto – rozluźnić zawodowy gorset, podjąć największe nawet ryzyko i wykrzesać rewolucyjny zapał. Ci, których ujęliśmy w naszym subiektywnym rankingu, tacy właśnie są: skorzy do działania, nierzadko spektakularnego – w dobrej i złej sprawie - pisze redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Jedlak. Cały tekst wprowadzenia do rankingu >>>

  czytaj więcej

 • Prawo budowlane nie ma znaczenia przy uldze w PIT

  Prawo budowlane nie ma znaczenia przy uldze w PIT

  Część mieszkalna budynku nie musi przekraczać 50 proc. powierzchni użytkowej, żeby wydatek na jej budowę mógł być objęty ulgą mieszkaniową – wynika z wczorajszego wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Parking nie ma ścian, tylko filary. Nie chroni to przed podatkiem

  Parking nie ma ścian, tylko filary. Nie chroni to przed podatkiem

  Daninę od nieruchomości trzeba zapłacić nawet wtedy, gdy garaż nie jest kompletnie zabudowany. W takim przypadku powierzchnię użytkową liczy się w bryle budynku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Funkcjonariusz Służby Więziennej nie płaci PIT od kwatery

  Funkcjonariusz Służby Więziennej nie płaci PIT od kwatery

  Strażnik przeniesiony służbowo do nowego miejsca zatrudnienia nie ma przychodu z tytułu lokum zapewnionego mu przez pracodawcę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  W kolejnej części komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontynuujmy analizę regulacji zawartych w artykule 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.).

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe jednostki kończącej rok obrotowy 31 grudnia 2019 r. musi być przygotowane we właściwej formie pod koniec marca. Został już więc trochę ponad miesiąc na dopełnienie tego obowiązku. Takie sprawozdanie musi zawierać informacje rzetelnie oddające obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Należy je przygotować zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, które dają możliwość wyboru szczegółowości prezentacji, zasad wyceny, ale narzucają odpowiednią formę techniczną. Księgowi stają przed wyzwaniami nie tylko formalnymi, lecz także techniczno-informatycznym. Muszą sprawdzić m.in. poprawność struktur informatycznych i prawidłowość przyporządkowania dodawanych pozycji w sprawozdaniu. Poza tym muszą zweryfikować poprawność wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ich prezentacji według poszczególnych załączników. Jest to dużo wyzwań, a czasu zostało niewiele.

  czytaj więcej

 • Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  W jednym z ostatnich numerów dodatku Samorząd i Administracja pokazywaliśmy, jak zachodnioeuropejskie samorządy walczą, także przed TSUE, ze zmowami przetargowymi. Również w Polsce takie działania zagrażają prawidłowemu i uczciwemu rozstrzyganiu przetargów publicznych. Jednak nasi zamawiający rzadko w takich sytuacjach dochodzą swoich racji, czasem robią to za nich wykonawcy starający się wykazać, że konkurencja gra w tej kwestii nieczysto. Niestety, praktyki wykonawców mających na celu zmowę przetargową powodują, że znacząco utrudnione są możliwości wykazywania czy dowodzenia, iż do takiej doszło. Dziś więc pokazujemy, na co powinni zwracać uwagę zamawiający.

  czytaj więcej

 • Projekt ustawy w sprawie koronawirusa: Pracodawca może zlecić wykonywanie pracy z domu

  Projekt ustawy w sprawie koronawirusa: Pracodawca może zlecić wykonywanie pracy z domu

  Pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu – to jedna z regulacji, która znalazła się w projekcie ustawy w związku z zagrożeniem koronawirusem.

  czytaj więcej

 • Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Nocleg za granicą jest przychodem. Oddelegowany pracownik musi zapłacić podatek

  Nocleg za granicą jest przychodem. Oddelegowany pracownik musi zapłacić podatek

  Pracownik oddelegowany do wykonywania zadań za granicę musi wykazać przychód i zapłacić podatek od noclegów opłaconych mu przez pracodawcę – potwierdził NSA.

  czytaj więcej

 • Korekty finansowe na nowych zasadach. Zamawiający mogą stracić unijną dotację

  Korekty finansowe na nowych zasadach. Zamawiający mogą stracić unijną dotację

  Zamawiający, przygotowując specyfikację w postępowaniu z udziałem unijnych funduszy, będą musieli być bardziej uważni, by nie stracić wsparcia z UE. Wkrótce dojdą nowe rodzaje naruszeń, za które dotychczas nie karano.

  czytaj więcej

 • Koronawirus a zamówienia publiczne: 14 najważniejszych pytań i odpowiedzi

  Koronawirus a zamówienia publiczne: 14 najważniejszych pytań i odpowiedzi

  Wykonawcy muszą jednak udowodnić, że sytuacja wywołana COVID-19 wpłynęła na ich pracę. Wtedy zamawiający, aneksując kontrakty i odstępując od kar, nie będą odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  czytaj więcej

 • Umowę o zamówienie można zmienić. Ale jednak nie każdą

  Umowę o zamówienie można zmienić. Ale jednak nie każdą

  Zamawiający i wykonawcy zyskali trochę więcej luzu przy zamówieniach publicznych. Do pełni szczęścia zabrakło możliwości zmiany postępowań prowadzonych z unijnym wsparciem, a będących poniżej progów.

  czytaj więcej

 • Gminy mogą znaleźć odpowiednie narzędzia, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców

  Gminy mogą znaleźć odpowiednie narzędzia, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców

  Z wyjątkiem jednego rozwiązania z tarczy antykryzysowej prawo nie pozwala na faworyzowanie firm z własnego podwórka. W przepisach dotyczących przetargów są jednak kryteria społeczne, z których można skorzystać, by pomóc właśnie im.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Zamiast uciekać od podpisania umowy, lepiej wystąpić o zmianę jej warunków

  Zamówienia publiczne: Zamiast uciekać od podpisania umowy, lepiej wystąpić o zmianę jej warunków

  PROBLEM. Sytuacja wywołana przez stan epidemii może znacząco wpływać na możliwości realizacji zamówienia publicznego przez wykonawcę startującego w przetargu. Zdarza się, że to, co zaproponował w ofercie, nie jest obecnie możliwe do zrealizowania – zwłaszcza jeśli od jej złożenia do momentu, w którym ma być podpisywana umowa, minęło wiele tygodni lub miesięcy. W efekcie niejednokrotnie wykonawcy, którzy wygrali przetarg, zastanawiają się, czy z powodu zmian sytuacji rynkowej na skutek epidemii COVID-19 mogą odmówić podpisania kontraktu. Albo czy mogą domagać się zmiany proponowanych wcześniej warunków? Na szczęście ostatnie zmiany w prawie i interpretacje idą w sukurs przedsiębiorcom. Choć oczywiście wiele zależy od spełnienia określonych warunków, a także od postawy zamawiającego. Odpowiadamy na wybrane pytania czytelników.

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z procedurą administracyjną oraz sądową na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

  czytaj więcej

 • Tarcza 3.0: Terminy w kontrolach i postępowaniach podatkowych

  Tarcza 3.0: Terminy w kontrolach i postępowaniach podatkowych

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z postępowaniem podatkowym na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników