prawo budowlane akty wykonawcze

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane akty wykonawcze. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane akty wykonawcze.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Jak prawidłowo stosować RODO przy zamówieniach publicznych

  Przy organizowaniu przetargów trzeba zadbać o ochronę danych osobowych nie tylko wykonawców, lecz także podwykonawców i innych osób. Wymaga to skorelowania różnych ustaw i przepisów

  czytaj więcej

 • Planowanie przestrzenne wkroczy w cyfrową erę

  Planowanie przestrzenne wkroczy w cyfrową erę

   Plany miejscowe, studia uwarunkowań i inne akty planowania przestrzennego będą musiały być przygotowywane także w formie elektronicznej. Dzięki temu w internecie będzie można zobaczyć zasięgi obowiązujących planów zagospodarowania oraz powiązanych z nimi dokumentów. Mają one mieć postać cyfrowych rysunków wraz z nadanymi georeferencjami (czyli wpisaniem mapy w układ współrzędnych).

  czytaj więcej

 • Fiskus może zarabiać na zamianie nieruchomości

  Fiskus może zarabiać na zamianie nieruchomości

  Miasta na prawach powiatu muszą zapłacić VAT, gdy oddają nieruchomości należące do zasobów Skarbu Państwa w zamian za własne mienie komunalne. Nie zawsze będzie to transakcja neutralna podatkowo.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2019 roku

  Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2019 roku

  Na rozstrzygnięcie TSUE oczekują m.in. podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na złe długi i ze stawki 0 proc. VAT w eksporcie. NSA natomiast zajmie się podatkiem od najmu nieruchomości na doby, zawiadomieniami o zawieszaniu terminu przedawnienia i 50-proc. kosztami uzyskania przychodu

  czytaj więcej

 • Energetyka 2019, czyli praktyczny test teorii wielkiego chaosu

  Energetyka 2019, czyli praktyczny test teorii wielkiego chaosu

  Do czasu wydania aktów wykonawczych do ustaw obowiązujących od 1 stycznia nikt nie potrafi powiedzieć, czy nasze rachunki naprawdę nie wzrosną. A i tak ostatnie słowo może należeć do Brukseli.

  czytaj więcej

 • Senatorowie określają uprawnienia budowlane

  Senatorowie określają uprawnienia budowlane

  Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych będą sprecyzowane w ustawie. Do Sejmu trafił właśnie przygotowany przez senatorów projekt przepisów wykonujących zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 39/15), który stwierdził, że uregulowanie tej kwestii na poziomie rozporządzenia w sposób niedopuszczalny ingeruje w wolność wykonywania zawodu.

  czytaj więcej

 • Trochę dobrze, trochę źle, czyli zamówienia po nowemu

  Trochę dobrze, trochę źle, czyli zamówienia po nowemu

  Jeśli wszystko pójdzie bez opóźnień, od początku 2020 r. zamawiający i wykonawcy posługiwać się będą nowym prawem zamówień publicznych. Jego projekt przygotowany został wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Co prawda, zanim został ogłoszony, przeszedł wielomiesięczne konsultacje, po których wprowadzono sporo zmian, ale i tak zamawiający i eksperci nadal widzą w nim sporo mankamentów.

  czytaj więcej

 • Magazynowanie odpadów: Firmy muszą szybko ustanowić zabezpieczenia

  Magazynowanie odpadów: Firmy muszą szybko ustanowić zabezpieczenia

  Przedsiębiorcy, którzy posiadają np. zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, muszą do 5 września złożyć wniosek o ich uaktualnienie. A za tym idą koszty. Jeżeli jednak tego nie zrobią – decyzje wygasną. A na dodatek grozi im kara administracyjna w wysokości do 1 mln zł

  czytaj więcej

 • Senat nie zgłosił poprawek do noweli Prawa budowlanego wykonującej wyrok TK

  Senat nie zgłosił poprawek do noweli Prawa budowlanego wykonującej wyrok TK

  Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do noweli Prawa budowlanego, która - wykonując wyrok TK - przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy o prawie budowlanym, która wykonuje wyrok TK

  Prezydent podpisał nowelę ustawy o prawie budowlanym, która wykonuje wyrok TK

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

  czytaj więcej

 • Usunięcie dłużnika z lokalu teraz trudniejsze

  Usunięcie dłużnika z lokalu teraz trudniejsze

  Od 21 kwietnia ma on prawo zamieszkiwać w mieszkaniu tak długo, jak gmina nie zapewni mu lokum zastępczego. A ta nie jest już obligowana sześciomiesięcznym terminem. Sposobem zabezpieczenia dla przedsiębiorcy może być umowa najmu instytucjonalnego.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

  Branża budowlana notorycznie boryka się z problemami prawnymi. Pomimo, że wokandy sądowe pełne są spraw toczonych na tle umów o roboty budowlane, uczestnikom procesu inwestycyjnego wciąż zdarza się błędnie ocenić swoją sytuację prawną. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie wyroków sądów (głównie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych) istotnych dla branży budowlanej, które zapadły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wyselekcjonowaliśmy przede wszystkim ważne rozstrzygnięcia dotyczące obszarów spornych, pojawiających się przy realizacji inwestycji, które wydane zostały na tle kluczowych przepisów kodeksu cywilnego. Wśród nich są tak istotne zagadnienia jak odstąpienia od umowy, kary umowne czy gwarancja jakości robót. Żeby publikacja mogła posłużyć jako ściąga przy ocenie bieżących problemów procesu inwestycyjnego, każdy wyrok opatrzyliśmy krótkim komentarzem, wskazującym na jego praktyczne skutki.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Osiem najważniejszych punktów dla samorządów

  Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Osiem najważniejszych punktów dla samorządów

  Wprowadzana właśnie nowelizacja ma usprawnić działanie programu Mieszkanie Plus, a przede wszystkim doprowadzić do tego, że KZN będzie miał więcej gruntów na cele mieszkaniowe. Ale zmianie ulegają postanowienia zawarte łącznie w kilkunastu ustawach.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Nowelizacja KPC: Sprawy cywilne po nowemu. Sprawdź najważniejsze zmiany

  Odrębne reguły rozstrzygania sporów gospodarczych, sankcje za granie na zwłokę i wymóg wyznaczania rozpraw dzień po dniu – przewiduje to podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

  czytaj więcej

 • Trzeba ustalić wysokość podatków lokalnych na 2020 r.

  Trzeba ustalić wysokość podatków lokalnych na 2020 r.

  Nadchodzi moment, w którym gminy muszą rozważyć, czy w przyszłym roku chcą skorzystać z możliwości podwyższenia podatków i opłat lokalnych. Jeśli tak, stosowne uchwały trzeba najpóźniej podjąć de facto do połowy grudnia.

  czytaj więcej

 • Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? [PORADNIA FIRMOWA]

  Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? [PORADNIA FIRMOWA]

  Czy urząd ma obowiązek wydać kserokopię opinii technicznej? Kiedy można domagać się wznowienia postępowania budowlanego? Czy wyznaczony termin uiszczenia grzywny może pokrywać się z terminem wykonania rozbiórki?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników