prawo budowlane abc 2010

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane abc 2010. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane abc 2010.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie są zasady rozliczeń dochodów PIT za 2009 rok

  Jakie są zasady rozliczeń dochodów PIT za 2009 rok

  W zależności od rodzaju uzyskanych w 2009 roku dochodów i wybranego sposobu rozliczeń, podatnik będzie musiał zastosować odpowiednie zasady przy wypełnianiu zeznania rocznego.

  czytaj więcej

 • Błędne uzasadnienie może być podstawą kasacji

  Błędne uzasadnienie może być podstawą kasacji

  Sąd administracyjny nie może bezkrytycznie przyjmować ustaleń poczynionych w postępowaniu administracyjnym przez organ administracji, zwłaszcza jeżeli są one kwestionowane przez stronę postępowania. Takie działanie otwiera drogę do ponownej kontroli spraw w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  czytaj więcej

 • Jak udzielać zamówień publicznych na usługi dotyczące badań naukowych

  Jak udzielać zamówień publicznych na usługi dotyczące badań naukowych

  Czy w przypadku udzielania zamówień publicznych na usługi w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych trzeba stosować ustawę – Prawo zamówień publicznych?

  czytaj więcej

 • Jak zmienić obowiązywanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

  Jak zmienić obowiązywanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

  Czy dopuszczalne jest dokonywanie zmian terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie aneksu?

  czytaj więcej

 • Jakie niedozowolone postanowienia w umowach stosują najczęściej deweloperzy

  Jakie niedozowolone postanowienia w umowach stosują najczęściej deweloperzy

  Zastrzeganie, że cena mieszkania może wzrosnąć w przypadku zmiany stawki VAT, a kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy - to wciąż najczęściej pojawiające się w umowach deweloperskich niedozwolone postanowienie. Przypominają o tym decyzje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  czytaj więcej

 • Partnerstwo publiczno-prywatne: gminy pod lupą NIK

  Partnerstwo publiczno-prywatne: gminy pod lupą NIK

  NIK sprawdza, jak gminy radzą sobie z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Samorządy obawiają się, że urzędnikom może brakować doświadczenia i wiedzy na temat skomplikowanych przepisów.

  czytaj więcej

 • Koniec z podwójną zaliczką na podatek

  Koniec z podwójną zaliczką na podatek

  Październik i listopad po raz pierwszy nie będą dla setek tysięcy przedsiębiorców okresem wymuszonej optymalizacji podatkowej.

  czytaj więcej

 • Zakup i przekazanie pracownikom odzieży roboczej a PIT, VAT i CIT

  Zakup i przekazanie pracownikom odzieży roboczej a PIT, VAT i CIT

  ABC spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlaną. Roboty budowlane wykonuje wyłącznie w Polsce. 7 kwietnia 2015 r. nabyła dla swych pracowników 10 kompletów odzieży roboczej (kompletnej i zdatnej do użytku). Nabycie to zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez dostawcę 7 kwietnia 2015 r. na łączną kwotę 2460 zł. Nabytą odzież roboczą i potwierdzającą zakup fakturę spółka otrzymała 7 kwietnia 2015 r. Cena jednego kompletu to 246 zł, w tym VAT 46 zł. Nabyte komplety zostały przekazane 10 kwietnia 2015 r. do używania pracownikom na stanowiskach pracowników budowlanych. Przewidywany okres używania tej odzieży to 2 lata. Spółka pozostaje jej właścicielem. Jak powinna rozliczyć zakup i przekazanie tej odzieży? Spółka VAT i zaliczki CIT rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  ● Optymalnymi formami dla zorganizowania przy firmie placówki opiekuńczej dla starszych maluchów są punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  ● Założenie żłobka jest uzależnione od spełnienia długiej listy wymagań lokalowych i sanitarnych.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Co grozi za wypalanie traw na wiosnę?

  Co grozi za wypalanie traw na wiosnę?

  Wbrew powszechnej opinii wypalanie traw i nieużytków wcale nie służy użyźnianiu, może za to sprowadzić na sprawcę kłopoty karne. Czyny tego rodzaju są karane zarówno kodeksem wykroczeń, jak i kodeksem karnym w przypadku spowodowania pożaru. Sprawca, który jest rolnikiem musi się liczyć także z sankcją w postaci uszczuplenia lub całkowitego pozbawienia prawa do dopłat bezpośrednich.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników