prawo budowlane abc

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawo budowlane abc. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawo budowlane abc.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak zakwestionować wynik przetargu

  Jak zakwestionować wynik przetargu

  Nie każde rozstrzygnięcie podlega kontroli Krajowej Izby Odwoławczej. O tym, czy tak będzie, decyduje wartość zamówienia, o jakie ubiega się przedsiębiorca. W pozostałych przypadkach o błędach wykonawca jedynie poinformować zamawiającego.

  czytaj więcej

 • Jak zmieniły się warunki lokalowe dla zakładających żłobki

  Jak zmieniły się warunki lokalowe dla zakładających żłobki

  Straż pożarna i sanepid muszą potwierdzić, czy w budynku może być sprawowana opieka nad dziećmi.

  czytaj więcej

 • Zakup i przekazanie pracownikom odzieży roboczej a PIT, VAT i CIT

  Zakup i przekazanie pracownikom odzieży roboczej a PIT, VAT i CIT

  ABC spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest firmą budowlaną. Roboty budowlane wykonuje wyłącznie w Polsce. 7 kwietnia 2015 r. nabyła dla swych pracowników 10 kompletów odzieży roboczej (kompletnej i zdatnej do użytku). Nabycie to zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez dostawcę 7 kwietnia 2015 r. na łączną kwotę 2460 zł. Nabytą odzież roboczą i potwierdzającą zakup fakturę spółka otrzymała 7 kwietnia 2015 r. Cena jednego kompletu to 246 zł, w tym VAT 46 zł. Nabyte komplety zostały przekazane 10 kwietnia 2015 r. do używania pracownikom na stanowiskach pracowników budowlanych. Przewidywany okres używania tej odzieży to 2 lata. Spółka pozostaje jej właścicielem. Jak powinna rozliczyć zakup i przekazanie tej odzieży? Spółka VAT i zaliczki CIT rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Spory o koncesje powinna rozstrzygać KIO

  Spory o koncesje powinna rozstrzygać KIO

  W ostatnim czasie głośno jest na temat opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych koncepcji wdrożenia przepisów nowych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych i koncesji.

  czytaj więcej

 • Psychoza dziecięcej seksualności. Nawet w niewinnym zachowaniu węszymy zło

  Psychoza dziecięcej seksualności. Nawet w niewinnym zachowaniu węszymy zło

  W szatni, przed lekcją wychowania fizycznego, Ania zdjęła majtki i pokazała innym dzieciom pupę. Bo ją o to prosiły. Rozpętała się awantura. Grono pedagogiczne doszło do wniosku, że mała jest zaburzona.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

  ● Optymalnymi formami dla zorganizowania przy firmie placówki opiekuńczej dla starszych maluchów są punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.

  czytaj więcej

 • Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

  ● Założenie żłobka jest uzależnione od spełnienia długiej listy wymagań lokalowych i sanitarnych.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Co grozi za wypalanie traw na wiosnę?

  Co grozi za wypalanie traw na wiosnę?

  Wbrew powszechnej opinii wypalanie traw i nieużytków wcale nie służy użyźnianiu, może za to sprowadzić na sprawcę kłopoty karne. Czyny tego rodzaju są karane zarówno kodeksem wykroczeń, jak i kodeksem karnym w przypadku spowodowania pożaru. Sprawca, który jest rolnikiem musi się liczyć także z sankcją w postaci uszczuplenia lub całkowitego pozbawienia prawa do dopłat bezpośrednich.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła 5 września 2016 r. od firmy X odzież roboczą i obuwie robocze na łączną kwotę 6150 zł, w tym VAT 1150 zł. Ogółem zakupiono 20 kompletów odzieży i 20 par obuwia (odzież robocza – wartość jednego zestawu 150 zł, obuwie robocze – wartość jednej pary 100 zł). Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej zostały nabyte z zamiarem przekazania pracownikom magazynu zgodnie z wymogami prawa pracy. Spółka ABC zajmuje się importem i dystrybucją materiałów budowlanych. Faktura dokumentująca nabycie przedmiotowej odzieży i obuwia roboczego została wystawiona 5 września 2016 r. Spółka ABC odebrała tę fakturę w dniu jej wystawienia łącznie z nabytymi towarami. Zapłaty za fakturę spółka dokonała 19 września 2016 r., w ostatnim dniu umownego terminu płatności. Przewidywany okres używania odzieży i obuwia jest dłuższy niż rok, ale spółka chciałaby te wydatki zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów. Jak spółka powinna rozliczyć nabycie tych towarów na gruncie VAT i CIT? Podatek VAT i zaliczki na CIT spółka płaci miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć usługi ochrony i dozoru mienia

  Jak rozliczyć usługi ochrony i dozoru mienia

  ABC sp. o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się świadczeniem usług budowlanych na terenie Polski. Spółka nabywa od agencji ochrony mienia usługi ochrony i dozoru mienia dotyczące budynku – siedziby spółki. Zgodnie z umową z 19 listopada 2015 r. na świadczenie tych usług termin płatności przypada z góry 20. dnia każdego miesiąca. Z uwagi na chorobę pracownika agencji ochrony (od 18 października do 2 listopada 2016 r.) faktura za październik 2016 r. nie została wystawiona do 20 października 2016 r. Fakturę tę na kwotę 500 zł plus 115 zł VAT agencja ochrony mienia wystawi dopiero 3 listopada 2016 r. Spółka ABC otrzyma tę fakturę 4 listopada 2016 r. Jak i kiedy spółka ABC powinna rozliczyć tę fakturę na gruncie VAT i CIT? VAT i zaliczki na CIT spółka ABC płaci za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki ABC jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Rozwój wymaga wiedzy

  Rozwój wymaga wiedzy

  Warto wzmacniać biznes, wzbogacać ofertę, promować się szerzej, szukać nowych rynków zbytu, myśleć o wyjściu poza granice – przedsiębiorcy wiedzą, że kto stoi w miejscu, ten się cofa, zwłaszcza w okresie sprzyjającej koniunktury. Dlatego szukają know-how.

  czytaj więcej

 • Przedawnienie roszczeń: Zmiany w kodeksie cywilnym ważne dla urzędników

  Przedawnienie roszczeń: Zmiany w kodeksie cywilnym ważne dla urzędników

  Nowego skróconego podstawowego terminu przedawnienia roszczeń szczególnie powinny pilnować osoby pracujące w budżetówce. Ale wszyscy muszą uważać na to, że niektóre okresy będą się kończyć z końcem roku.

  czytaj więcej

 • Brazylia: W sondażach prowadzi skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Bolsonaro

  Brazylia: W sondażach prowadzi skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Bolsonaro

  Jair Bolsonaro, skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Brazylii, prowadzi przed niedzielnymi wyborami z 35-proc. poparciem. Na portalach społecznościowych to poparcie jest nawet większe niż w sondażach, w których wyprzedza o 13 pkt kandydata lewicy Fernando Haddada.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników