prawne

Prawne formy działania administracji - prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji publicznej