prawa pracownika i pracodawcy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawa pracownika i pracodawcy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawa pracownika i pracodawcy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Budownictwo: Branża spowalnia i pozbywa się pracowników

  Budownictwo: Branża spowalnia i pozbywa się pracowników

  Branża, która powinna być motorem wzrostu, zamiast tego spowalnia i pozbywa się pracowników. Powód: źle przygotowane inwestycje oraz to, że nie udało się wejść bezboleśnie w nowy budżet UE.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła 5 września 2016 r. od firmy X odzież roboczą i obuwie robocze na łączną kwotę 6150 zł, w tym VAT 1150 zł. Ogółem zakupiono 20 kompletów odzieży i 20 par obuwia (odzież robocza – wartość jednego zestawu 150 zł, obuwie robocze – wartość jednej pary 100 zł). Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej zostały nabyte z zamiarem przekazania pracownikom magazynu zgodnie z wymogami prawa pracy. Spółka ABC zajmuje się importem i dystrybucją materiałów budowlanych. Faktura dokumentująca nabycie przedmiotowej odzieży i obuwia roboczego została wystawiona 5 września 2016 r. Spółka ABC odebrała tę fakturę w dniu jej wystawienia łącznie z nabytymi towarami. Zapłaty za fakturę spółka dokonała 19 września 2016 r., w ostatnim dniu umownego terminu płatności. Przewidywany okres używania odzieży i obuwia jest dłuższy niż rok, ale spółka chciałaby te wydatki zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów. Jak spółka powinna rozliczyć nabycie tych towarów na gruncie VAT i CIT? Podatek VAT i zaliczki na CIT spółka płaci miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Dopłata do wakacji i okulary, czyli co pracodawca finansuje pracownikowi

  Dopłata do wakacji i okulary, czyli co pracodawca finansuje pracownikowi

  Dopłata do wakacji i okularów korekcyjnych, a także sfinansowanie szkolenia - na takie korzyści finansowe od pracodawcy może liczyć zatrudniony w firmie pracownik.

  czytaj więcej

 • Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje także za pracę u przedsiębiorcy, który zlikwiduje działalność gospodarczą i założy kolejną.

  czytaj więcej

 • Dużo etatów i mało zwolnień: W Polsce można przebierać w ofertach pracy

  Dużo etatów i mało zwolnień: W Polsce można przebierać w ofertach pracy

  Tak dużo nowych etatów nie było od 6 lat. Z kolei tych likwidowanych jest rekordowo mało.

  czytaj więcej

 • Członkowie rodziny cudzoziemca nie zawsze potrzebują zezwolenia na pracę

  Członkowie rodziny cudzoziemca nie zawsze potrzebują zezwolenia na pracę

  Polska spółka z branży przemysłowej poszukuje informatyków także wśród cudzoziemców zza wschodniej granicy, dla których jest gotowa uzyskać niezbędne zezwolenia na pracę. Zainteresowanie ofertą wyraża kilkoro kandydatów z Ukrainy i Białorusi, którzy są skłonni przeprowadzić się do Polski wraz z małżonkami i dziećmi. Kandydatom zależy jednak, aby ich małżonkowie również mogli szukać w Polsce pracy, i od takiej możliwości uzależniają decyzję o przeprowadzce. Spółka staje przed pytaniem – czy legalne zatrudnienie w Polsce cudzoziemca pozwala pracować w naszym kraju także jego małżonkowi? Jeśli nie, to co należy zrobić, aby małżonek cudzoziemca również miał prawo do pracy w Polsce?

  czytaj więcej

 • Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 sierpnia 2016 r. przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne kwestie wymagają dopracowania.

  czytaj więcej

 • Spór o PIT od noclegów dla pracowników wróci do sądów

  Spór o PIT od noclegów dla pracowników wróci do sądów

  Ministerstwo Finansów zmieniło już 14 interpretacji, w których pierwotnie twierdziło, że gdy pracodawca funduje oddelegowanemu dodatkowe świadczeni a, to przychód nie powstaje.

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie z ugody opodatkowane

  Odszkodowanie z ugody opodatkowane

  Odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy z byłym pracownikiem nie jest tożsame z odszkodowaniem z tytułu stosunku pracy – uznał NSA.

  czytaj więcej

 • Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy. Co się zmieni?

  Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy. Co się zmieni?

  W czwartek premier ma powołać członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Eksperci będą mieć półtora roku na przygotowanie nowej konstytucji zatrudnienia

  czytaj więcej

 • Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Agencja pracy tymczasowej od ośmiu miesięcy zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie krótkich, z reguły 2-, 3-miesięcznych umów na czas określony. Praca wykonywana jest na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w wymiarze 1/8 etatu przez godzinę dziennie. Jaki ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi?

  czytaj więcej

 • Czy po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego małżonek może wykorzystać jego pozostałą część

  Czy po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego małżonek może wykorzystać jego pozostałą część

  Na początku 2016 r. urodziłam dziecko. Teraz przebywam na urlopie rodzicielskim. Pracodawca zasugerował mi ostatnio, że chciałby, abym przerwała urlop i wróciła do pracy. Czy jeżeli to zrobię, pozostałą część urlopu będzie mógł wykorzystać mój mąż?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Jakie składki trzeba odprowadzić od umowy o dzieło i zlecenia zawartych z tą samą osobąJakim ubezpieczeniom na urlopie wychowawczym podlega osoba pobierająca rentę socjalnąKiedy ZUS odblokuje zajęty rachunek bankowy dłużnikaCzy stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej jest oskładkowane

  czytaj więcej

 • Obowiązki z zakresu bhp wobec studenta ma głównie szkoła wyższa

  Obowiązki z zakresu bhp wobec studenta ma głównie szkoła wyższa

  Nasza firma podpisała umowę z jedną z wyższych uczelni, w której zobowiązała się, że będzie przyjmowała studentów na praktyczną naukę zawodu. Czy takie osoby powinny być kierowane na badania profilaktyczne przed dopuszczeniem do odbycia praktyk?

  czytaj więcej

 • Polacy kupują coraz więcej papierosów. Ale wpływy z akcyzy spadają

  Polacy kupują coraz więcej papierosów. Ale wpływy z akcyzy spadają

  Rośnie spożycie wyrobów tytoniowych z banderolą. Ale spadają wpływy z akcyzy do budżetu. To dlatego, że wybieramy jak najtańsze marki.

  czytaj więcej

 • Po likwidacji obowiązkowych regulaminów nie powstanie próżnia. Będą inne dokumenty

  Po likwidacji obowiązkowych regulaminów nie powstanie próżnia. Będą inne dokumenty

  Stopień skomplikowania obecnych stosunków pracy jest bardzo wysoki. Z zatrudnianiem pracowników wiąże się wiele obowiązków, często bardzo uciążliwych dla pracodawców. Jako takie postrzegane są m.in. wymogi tworzenia regulaminów: pracy i wynagradzania.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników