prawa pracownika i pracodawcy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawa pracownika i pracodawcy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawa pracownika i pracodawcy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Pan Piotr, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dostał wypowiedzenie. Przyczyną zwolnienia, jak wynikało z pisma pracodawcy, była likwidacja jego stanowiska pracy. – Wypłacono mi odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, uważam jednak, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, i odwołałem się do sądu. Wystąpiłem o uznanie go za bezskuteczne i zasądzenie od pracodawcy stosownego odszkodowania. Czy jeśli sąd przyzna mi rację, będę musiał zwrócić otrzymaną wcześniej odprawę – zastanawia się czytelnik

  czytaj więcej

 • ETPC: Pracodawca może śledzić aktywność pracowników w internecie

  ETPC: Pracodawca może śledzić aktywność pracowników w internecie

  Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby przedsiębiorca zainstalował oprogramowanie do monitorowania działań swoich pracowników w sieci – orzekł strasburski sąd. Jest jednak pewien warunek: zdobyte informacje mają służyć ocenie wydajności podwładnego, a nie być wykorzystywane w innych celach, np. do szykanowania kogoś ze względu na jego internetową aktywność

  czytaj więcej

 • Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  PROBLEM: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja). Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem jej terminu (gdy ich wysokość przekracza normy ustalone w nowelizacji). Podatek ten będzie należny tylko w sytuacji, w której zobowiązana do wypłaty tych świadczeń jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi podmiotami. Szybkość prac nad ustawą, której celem miała być eliminacja „patologii polegających na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”, sprawiła, że jej autorzy nie ustrzegli się niedociągnięć, które mogą być źródłem praktycznych problemów.

  czytaj więcej

 • Sprawiedliwe podatki? Najbogatsi w naszym kraju ich nie płacą, a krezusami dla fiskusa są ci, którzy pracują ponad miarę

  Sprawiedliwe podatki? Najbogatsi w naszym kraju ich nie płacą, a krezusami dla fiskusa są ci, którzy pracują ponad miarę

  Należy zbudować system podatkowy od nowa. Nie mogą tego robić politycy. I jeśli model zostanie opracowany, to nie może być tak, że podczas drugiego czytania w Sejmie ktoś – mówiąc kolokwialnie – dorzuci „...lub czasopisma”, co zburzy cały przyjęty wcześniej porządek - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Ustawa z 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), która uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości składek i zasady ich opłacania po reformie systemu od 1 stycznia 1999 r., wprowadziła również podział wcześniejszych ubezpieczeń społecznych na odrębne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W ustawie określono podział ubezpieczenia chorobowego na obowiązkowe i dobrowolne oraz wskazano, które grupy ubezpieczonych podlegają tym ubezpieczeniom. Podział ten obowiązuje do tej pory. Dla celów niniejszego opracowania warto przypomnieć, że ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

  czytaj więcej

 • Cudzoziemca pilnie zatrudnię: Oferty pracy dla miliona przybyszy ze Wschodu

  Cudzoziemca pilnie zatrudnię: Oferty pracy dla miliona przybyszy ze Wschodu

  W tym roku polscy przedsiębiorcy mogą zgłosić oferty pracy nawet dla miliona przybyszy ze Wschodu.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady umów czasowych: Poprzednie kontrakty mogą być wliczone do limitu

  Nowe zasady umów czasowych: Poprzednie kontrakty mogą być wliczone do limitu

  Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące umów terminowych. Zatrudnienie na czas określony w jednej firmie zostanie ograniczone do 33 miesięcy. W tym okresie pracownik będzie mógł zawrzeć maksymalnie trzy umowy terminowe (czwarta przekształci się w stałą). Czy do tego ostatniego limitu trzeba będzie wliczać kontrakty zawarte przed zmianą przepisów?

  czytaj więcej

 • Ekspert OPZZ: Podatki powinny dotykać najbogatszych. Stawki dla przedsiębiorców są za niskie

  Ekspert OPZZ: Podatki powinny dotykać najbogatszych. Stawki dla przedsiębiorców są za niskie

  "Naszym zdaniem raczej podatki powinny dotykać ludzi najbogatszych. Dlatego od dawna proponujemy wyższą stawkę podatku PIT dla najbogatszych, można też pomyśleć nad zmianami w stawkach podatku dla przedsiębiorców, które są bardzo niskie, można pomyśleć nad progresywnym CIT-em" - dodał Szumlewicz.

  czytaj więcej

 • Polska musi przyjąć 5 mln imigrantów. ZPP: Chcemy Ukraińców, Białorusinów i Wietnamczyków

  Polska musi przyjąć 5 mln imigrantów. ZPP: Chcemy Ukraińców, Białorusinów i Wietnamczyków

  Jeśli chcemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, to przy obecnych trendach demograficznych potrzebujemy do 2050 roku przyjąć 5 milionów emigrantów – wynika z szacunków Narodowej Rady Ludnościowej funkcjonującej przy premierze RP. – Zalegalizujemy pobyt Ukraińców, Białorusinów i Wietnamczyków – proponuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Woś: Państwo nie powinno być bezstronne

  Woś: Państwo nie powinno być bezstronne

  Polski rząd zapowiedział wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy. I słusznie. Tylko że walka o to, żeby z pracą było lepiej, to zadanie trudniejsze, niż się wydaje.

  czytaj więcej

 • Trzy sposoby wynagradzania za nadgodziny

  Trzy sposoby wynagradzania za nadgodziny

  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie lub udzielenie czasu wolnego.

  czytaj więcej

 • Millenialsi chcą czuć, że ich praca ma sens i cel. Inaczej nie będą lojalni wobec pracodawców

  Millenialsi chcą czuć, że ich praca ma sens i cel. Inaczej nie będą lojalni wobec pracodawców

  Jednym z wiodących problemów w relacjach pomiędzy pracodawcami, a reprezentantami pokolenia Y jest brak lojalności młodych ludzi. Aż 44 proc. z nich chce odejść z firmy, w której są zatrudnieni, przed upływem dwóch lat. Odsetek ten rośnie do 66 proc., gdy perspektywa czasowa wydłuża się do 2020 roku.

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  W celu poprawy stanu praworządności w zakresie legalności zatrudnienia niezbędne jest zbudowanie przekonania o nieuchronności kary - tłumaczy Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

  czytaj więcej

 • Minimalna stawka godzinowa: 12 zł zamiesza w usługach

  Minimalna stawka godzinowa: 12 zł zamiesza w usługach

  Pracodawcy pozytywnie oceniają ustalenie minimalnej stawki godzinowej. Ale uważają, że jej wprowadzenie w połowie roku będzie zbyt wczesne.

  czytaj więcej

 • Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Przepisy zobowiązujące firmy transportowe do wypłacania ryczałtów kierowcom śpiącym w ciężarówkach są niezgodne z ustawą zasadniczą. Takie stanowisko zajął Sejm w postępowaniu, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  czytaj więcej

 • Prawo do emerytury może przyspieszyć zwolnienie

  Prawo do emerytury może przyspieszyć zwolnienie

  Posiadanie uprawnień emerytalnych może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Natomiast przedsiębiorca, który przy zwolnieniach bierze pod uwagę np. sytuację rodzinną, osobistą lub majątkową zatrudnionych naraża się na zarzut dyskryminacji pracowników.

  czytaj więcej

 • Ewidencja czasu pracy także dla rolników

  Ewidencja czasu pracy także dla rolników

  Trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i o Państwowej Inspekcji Pracy. Ministerstwo Rodziny chce wprowadzić minimalne godzinowe wynagrodzenie dla pracujących na umowy-zlecenia i pozornie samozatrudnionych. Korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę na pozytywne elementy projektu i zaproponować zmianę projektu, która zrówna pracowników realnej gospodarki i rolnictwa.

  czytaj więcej

 • Jak przekonać ZUS, by nie zablokował restrukturyzacji

  Jak przekonać ZUS, by nie zablokował restrukturyzacji

  Jeżeli należności wobec organu stanowią więcej niż 1/3 długów firmy – to powodzenie układu może zależeć od dobrej woli urzędników. Warto wykazać realne korzyści, a propozycje muszą być zgodne z prawem

  czytaj więcej

 • Unia Europejska pyta Polskę o weksle pracowników

  Unia Europejska pyta Polskę o weksle pracowników

  Stosowaniem weksli w stosunkach pracy zajmie się Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie wystosowane pismo ze Strasburga z zapytaniem o działania, jakie nasz rząd podjął lub ma zamiar podjąć w sprawie wykorzystywania takiego zabezpieczenia przez pracodawców.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne