prawa pracownika i pracodawcy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu prawa pracownika i pracodawcy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące prawa pracownika i pracodawcy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dyscyplinarka czy porozumienie stron? Zobacz, jak rozwiązać umowę o pracę

  Dyscyplinarka czy porozumienie stron? Zobacz, jak rozwiązać umowę o pracę

  Rozwiązanie umowy o pracę następuje między innymi w wyniku porozumienia stron lub poprzez złożenie oświadczenia pracodawcy lub pracownika -  z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

  czytaj więcej

 • Praca na zwolnieniu lekarskim: Zobacz, kiedy chory straci zasiłek

  Praca na zwolnieniu lekarskim: Zobacz, kiedy chory straci zasiłek

  Na zwolnieniu chorobowym nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej. W przypadku złamania tego zakazu ZUS ma prawo żądać od pracownika zwrotu zasiłku chorobowego, a pracodawca może nawet z taka osobą rozwiązać umowę o pracę.

  czytaj więcej

 • Jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy

  Jakie obowiązki ma chory pracownik wobec pracodawcy

  Pracownik powinien jak najszybciej powiadomić pracodawcę o chorobie i dostarczyć mu zwolnienie lekarskie.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Czy lekarz może spać na dyżurze? Niektóre szpitale tego zakazują

  Czy lekarz może spać na dyżurze? Niektóre szpitale tego zakazują

  Na forach roi się od historii, w których pacjenci skarżą się, że nie udzielono im pomocy, bo lekarz spał. Ale zdarza się i tak, że na dyżurującego medyka pracodawca nasyła w nocy kadrową

  czytaj więcej

 • Barabasz: Za brak podwyżek dla urzędników związki odpowiedzą zawiadomieniami do prokuratury

  Barabasz: Za brak podwyżek dla urzędników związki odpowiedzą zawiadomieniami do prokuratury

  Dysponenci środków publicznych są zobowiązani podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi w zakresie ustalenia zasad podziału pieniędzy na wynagrodzenia urzędników - mówi w wywiadzie dla DGP Robert Barabasz, szef Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”.

  czytaj więcej

 • Świadectwo pracy nieaktualne, ale resort nie planuje zmian

  Świadectwo pracy nieaktualne, ale resort nie planuje zmian

  Obowiązujący wzór świadectwa pracy jest nieadekwatny do nowych przepisów o uprawnieniach rodzicielskich. Nie ma w nim m.in. rubryk na wpisanie informacji o wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego czy rodzicielskiego bądź też o korzystaniu przez niego ze zmniejszenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego. Pisaliśmy o tym w tygodniku Kadry i Płace z 7 kwietnia (nr 67/2016). Dziś przedstawiamy wyjaśnienia departamentu prawa pracy w resorcie rodziny m.in. co do tego, czy planowana jest nowelizacja przepisów w tym zakresie oraz jak obecnie uzupełniać świadectwo pracy. ©?

  czytaj więcej

 • Gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia

  Gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia

  Odmowa przez pracodawcę przyjęcia wypowiedzenia nie ma znaczenia prawnego. Z chwilą dostarczenia pisma, rozpoczyna się jego bieg. Pracownik musi jednak zadbać o to, by zostało złożone w sposób skuteczny.

  czytaj więcej

 • Zwolnienie bez zgody związku nie zawsze jest wykroczeniem

  Zwolnienie bez zgody związku nie zawsze jest wykroczeniem

  Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zatrudniony był członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej. Z tego tytułu przysługiwała mu szczególna ochrona. Organizacja związkowa nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim umowy. Czy zwolnienie bez takiej zgody w każdym przypadku oznacza, że pracodawca popełnia wykroczenie?

  czytaj więcej

 • Pracownik nie może pozostać bierny

  Pracownik nie może pozostać bierny

  Z początkiem roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA (L4). Od 1 stycznia zaświadczenia te co do zasady są wystawiane przez lekarzy w formie elektronicznej i przesyłane bezpośrednio do ZUS. Przy czym w 2-letnim okresie przejściowym w obrocie funkcjonują jeszcze równolegle stare, czyli papierowe zaświadczenia.

  czytaj więcej

 • Złote Paragrafy rozdane: Zobacz najlepszych prawników 2015

  Złote Paragrafy rozdane: Zobacz najlepszych prawników 2015

  Już po raz 22. przyznaliśmy Złote Paragrafy dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego oraz nagrodę Bona Lex dla najlepszego aktu prawnego uchwalonego w ubiegłym roku.

  czytaj więcej

 • Wysokie odszkodowanie za dyskryminację płacową musi być uzasadnione

  Wysokie odszkodowanie za dyskryminację płacową musi być uzasadnione

  Maksymalna wysokość zadośćuczynienia dla pracownika nie może przekraczać rzeczywistej szkody poniesionej przez niego w wyniku nierównego traktowania. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy

  Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy

  Generalną zasadą prawa własności przemysłowej jest, że to twórca wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego ma prawo do uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej owoców swojej pracy. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy np. wynalazek powstaje w ramach umowy o pracę czy zlecenia. Jeżeli jego dokonanie jest wynikiem wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji umowy cywilnoprawnej – prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy (zamawiającemu).

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie pracy przetrwały. Jeszcze niejednemu mogą dać pracę

  Spółdzielnie pracy przetrwały. Jeszcze niejednemu mogą dać pracę

  Stałe zatrudnienie i równe zyski. Spółdzielnie pracy przetrwały. I chociaż można się z nich śmiać, to jeszcze mogą niejednemu z nas dać pracę. Czy działają w branży spożywczej, kosmetycznej, czy porządkowej, spółdzielnie pracy pozostają najstabilniejszymi pracodawcami na rynku. Niektóre spośród 560 istniejących działają niemal bez przerwy od ponad stu lat.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników