postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art.


 • Windykator to nie komornik: Są granice odzyskiwania długów

  Windykator to nie komornik: Są granice odzyskiwania długów

  Mam długi, które zostały przejęte przez firmę windykacyjną. Pracownik tej firmy wciąż do mnie wydzwania i nachodzi w moim domu. Czy takie działania są zgodne z prawem – pyta pan Wojciech.

  czytaj więcej

 • Co nowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od 2016 roku

  Co nowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od 2016 roku

  Nawet niepełne zniesienie współwłasności jest opodatkowane. Przy zamianie, aby była wymagana zapłata podatku, wystarczy, że jedna z rzeczy będzie się znajdować w Polsce.

  czytaj więcej

 • Zmiany w PCC: Podatek od zamiany i sprzedaży w postępowaniu upadłościowym

  Zmiany w PCC: Podatek od zamiany i sprzedaży w postępowaniu upadłościowym

  Teraz każde zniesienie współwłasności podlega PCC. Ponadto by zapłacić podatek przy zamianie, wystarczy, że tylko jedna rzecz jest w Polsce

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa: Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Poradnia podatkowa: Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Na jakich zasadach przysługuje zwrot pobranego podatku; Kiedy spółka zapłaci PCC przy pożyczce odnawialnej; Jaka forma transakcji nie powoduje opodatkowania; Jakie grunty uprawniają do skorzystania ze zwolnienia; Jak rozliczyć zamianę rzeczy ruchomej; Czy zakup w postępowaniu upadłościowym skutkuje zapłatą podatku; Jak uniknąć zapłaty PCC przy pożyczce od rodziny; W którym urzędzie złożyć rozliczenie zakupu mieszkania i garażu;  Czy przy częściowym zniesieniu współwłasności konieczny jest PCC - na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na najnowszej poradni podatkowej DGP.

  czytaj więcej

 • Ofiary afery outsourcingowej odetchną. Na chwilę

  Ofiary afery outsourcingowej odetchną. Na chwilę

  Ministerstwo Finansów zaleciło dyrektorom izb skarbowych, aby czasowo wstrzymać działania egzekucyjne wobec firm, które zaufały nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.

  czytaj więcej

 • Zmieniono sposób ewidencji zdarzeń losowych w sferze finansów publicznych

  Zmieniono sposób ewidencji zdarzeń losowych w sferze finansów publicznych

  Jednostki budżetowe nie stosują już kont 770 i 771. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpią incydentalnie ujmują na koncie 760 lub 761

  czytaj więcej

 • Roszczenie wobec zarządu, gdy jest tytuł egzekucyjny

  Roszczenie wobec zarządu, gdy jest tytuł egzekucyjny

  TEZA: Wykazanie przez powoda istnienia wierzytelności, której egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna (będącej jedną z przesłanek decydujących o przypisaniu członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialności z art. 299 par. 1 kodeksu spółek handlowych), powinno nastąpić co do zasady poprzez przedstawienie przysługującego mu względem spółki tytułu.

  czytaj więcej

 • Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa to narzędzie na odzyskanie długu od opornego dłużnika. Wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy może w łatwy sposób obciążyć hipoteką nieruchomość swojego dłużnika bez jego zgody, a nawet wbrew niej.

  czytaj więcej

 • Jak założyć skład podatkowy?

  Jak założyć skład podatkowy?

  Skład podatkowy jest miejscem o szczególnym statusie, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane, magazynowane, przeładowywane oraz do którego wyroby te są wprowadzane lub, z którego są wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

  czytaj więcej

 • Fronczek: Chcemy współpracować przy zmianach dotyczących egzekucji komorniczych

  Fronczek: Chcemy współpracować przy zmianach dotyczących egzekucji komorniczych

  W ostatnich dniach przez media przetoczyła się dyskusja na temat planów Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzenia radykalnej reformy zawodu komornika, która miałaby polegać na jego upaństwowieniu. Informacje dotyczące tak daleko idących zmian nie zostały potwierdzone przez resort. Poinformował on natomiast o powołaniu zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy o kosztach egzekucyjnych.

  czytaj więcej

 • Postępowania cywilne: Czasochłonne i często niepotrzebne

  Postępowania cywilne: Czasochłonne i często niepotrzebne

  Jak poprawić szybkość postępowań w sprawach cywilnych? Wystarczy korekta kilkunastu przepisów, w tym wprowadzenie opłat za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.

  czytaj więcej

 • Nie ma pieniędzy, nie ma zajęcia, więc nie powinno być też kosztów

  Nie ma pieniędzy, nie ma zajęcia, więc nie powinno być też kosztów

  Organy egzekucyjne zajmują często rachunki bankowe, na których nie ma żadnych środków pieniężnych. Mimo to niektóre z nich naliczają 5 proc. opłaty egzekucyjnej, żądając następnie od dłużnika jej uregulowania.

  czytaj więcej

 • Jak przekonać ZUS, by nie zablokował restrukturyzacji

  Jak przekonać ZUS, by nie zablokował restrukturyzacji

  Jeżeli należności wobec organu stanowią więcej niż 1/3 długów firmy – to powodzenie układu może zależeć od dobrej woli urzędników. Warto wykazać realne korzyści, a propozycje muszą być zgodne z prawem

  czytaj więcej

 • BTE nie dla windykatorów

  BTE nie dla windykatorów

  Firmy, które wykupiły długi od banków, nie mogą posługiwać się bankowym tytułem egzekucyjnym przy ściąganiu należności starszych niż trzy lata

  czytaj więcej

 • Przegrywający przed sądem zapłaci teraz więcej

  Przegrywający przed sądem zapłaci teraz więcej

  Jestem wspólnikiem firmy dystrybucyjnej, która od pół roku zmaga się z przejściowymi trudnościami finansowymi. Prezes spółki, odbierając wezwania do zapłaty od kolejnych wierzycieli, rozważa, które wierzytelności są najpilniejsze i w jakiej kolejności je regulować. Doradca sugeruje mu, aby jak najszybciej zawrzeć ugody z kontrahentami, jeśli ich roszczenia uznaje. Prezes jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. Spółka 20 stycznia 2016 r. otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego 11 stycznia 2016 r. przez pełnomocnika jednego z wierzycieli. Zgodnie z treścią nakazu spółka została zobowiązana do zapłaty w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia kwoty 68 256,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 8830 zł tytułem kosztów procesu (w tym tytułem opłaty wpisowej – 3413 zł, tytułem kosztów zastępstwa procesowego – 5400 zł, pełnomocnictwa – 17 zł). Pouczono nas przy tym, że możemy wnieść sprzeciw. Czy wyliczone koszty są uzasadnione? Jakie koszty poniesiemy w przypadku gdy wniesiemy sprzeciw i przegramy? Czy biorąc pod uwagę koszty, warto podejmować spór?

  czytaj więcej

 • Opłaty za odbiór i wywóz śmieci: Styczniowe zmiany do przemyślenia

  Opłaty za odbiór i wywóz śmieci: Styczniowe zmiany do przemyślenia

  Od 1 stycznia 2016 r. poszerzył się krąg gospodarstw domowych, które władze gminy mogą zwolnić z opłat za odbiór i wywóz śmieci. Dołączyły do niego rodziny wielodzietne.

  czytaj więcej

 • ZUS skuteczniej wyegzekwuje zaległe składki

  ZUS skuteczniej wyegzekwuje zaległe składki

  Nowe przepisy wprowadzone do ustawy systemowej i ordynacji podatkowej wzmacniają jego pozycję wobec dłużnika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych łatwiej i szybciej odzyska swoje należności.

  czytaj więcej

 • Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia jest wiążące dla pracodawcy

  Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia jest wiążące dla pracodawcy

  Zatrudniam kilka osób na umowach-zlecenia i o dzieło. Otrzymałem pismo od komornika o zajęciu wierzytelności, które dotyczy osoby zatrudnionej w firmie na umowie-zleceniu z wynagrodzeniem 1850 zł. Wskazano w nim, że zajęta jest kwota stanowiąca 50 proc. wynagrodzenia z umowy-zlecenia i powinienem przekazać komornikowi tę kwotę. Jednak kiedyś dostałem też zajęcie na 100 proc. z umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne