postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art.


 • Fiskus nie musi czekać na wyrok sądu - może egzekwować podatek

  Fiskus nie musi czekać na wyrok sądu - może egzekwować podatek

  Urząd może egzekwować daninę przed upływem terminu na wniesienie przez podatnika skargi do sądu administracyjnego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Wszyscy dłużnicy powinni mieć równe prawa

  Wszyscy dłużnicy powinni mieć równe prawa

  Podatnik, z którego rachunku bankowego zostały już ściągnięte koszty egzekucyjne, wciąż może starać się o ich umorzenie. Podobnie jak ten, kto na koncie nie miał nic.

  czytaj więcej

 • NSA: Podatnik sam jest winien, jeśli nie zmienił adresu do korespondencji z fiskusem

  NSA: Podatnik sam jest winien, jeśli nie zmienił adresu do korespondencji z fiskusem

  Podatnik nie może tłumaczyć, że w jego życiu działo się tyle, że zapomniał zmienić adres do korespondencji z fiskusem – wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • Fundusze unijne: Marszałkowie mają prawie miliard złotych, ale ich nie wydają

  Fundusze unijne: Marszałkowie mają prawie miliard złotych, ale ich nie wydają

  Winnych opóźnień w gospodarowaniu środkami z UE szukają w rządzie. Ich zdaniem niepotrzebnie panikuje i dokłada im problemów.

  czytaj więcej

 • Niektóre gminy i miasta chcą własnej egzekucji opłat śmieciowych. Fiskus nie patrzy na to przychylnie

  Niektóre gminy i miasta chcą własnej egzekucji opłat śmieciowych. Fiskus nie patrzy na to przychylnie

  Samorządowcy są zgodni. Zmiany w egzekucji opłat śmieciowych pozwalające im na wybór - czy chcą sami ściągać należności od mieszkańców, czy zostawić to skarbówkom – to dobre rozwiązanie. Wiele jednostek samorządu terytorialnego chciałoby samodzielnie egzekwować opłaty. Jednak nierzadko urzędy skarbowe nie zgadzają się na oddanie egzekucji w ręce mniejszych gmin, mimo próśb o zawarcie porozumień o przekazanie egzekucji.

  czytaj więcej

 • Hipoteka przymusowa i problematyczna. Wierzyciele mogą ponieść negatywne konsekwecje

  Hipoteka przymusowa i problematyczna. Wierzyciele mogą ponieść negatywne konsekwecje

  Niejasne przepisy o hipotece przymusowej mogą nieść negatywne konsekwencje dla wierzycieli. Gdy bowiem mija miesiąc od uprawomocnienia się orzeczenia (np. nakazu zapłaty) uwzględniającego ich żądanie zabezpieczone hipoteką przymusową, pozostają oni bezradni.

  czytaj więcej

 • Kara za błędy przy udzielaniu ulg tylko dla sprzedającego

  Kara za błędy przy udzielaniu ulg tylko dla sprzedającego

  Jestem pracodawcą udzielającym ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowiedziałem się, że obowiązują już przepisy, które umożliwiają nałożenie na mnie przez PFRON kary finansowej z powodu nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i wystawianiu informacji o ulgach moim kontrahentom. W jakich sytuacjach fundusz będzie mógł nałożyć na mnie nowe sankcje?

  czytaj więcej

 • Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Ministerstwo Finansów, dążąc do wyeliminowania wyłudzeń VAT, cały czas pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. We wrześniu Sejm zajmie się kolejnymi legislacyjnymi propozycjami. MF zapowiedziało bowiem nowości w zakresie wyrejestrowania podmiotów prowadzących działalność, zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia, likwidację rozliczeń kwartalnych, ograniczenie szybkich (25-dniowych) zwrotów podatku, modyfikację odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy, a także wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznych oraz powrót do sankcji VAT. Cel prawidłowy, ale wraz z jego realizacją warto przeanalizować na nowo dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie pojęć dobrej wiary i należytej staranności, w szczególności przy transakcjach łańcuchowych. Dlaczego? Otóż w trakcie prowadzonego postępowania organy skarbowe analizując dany stan faktyczny, bardzo często przywołują wyroki TSUE, które w danej sprawie nie powinny mieć zastosowania, ponieważ nie dotyczą transakcji łańcuchowych. Fiskus przywołuje bowiem w decyzjach wyroki TSUE, w których trybunał stwierdza, że dobra wiara podatnika nie może rodzić prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie są spełnione przesłanki materialne tego prawa. Tak, ale wyroki te nie powinny być powoływane przy transakcjach łańcuchowych, gdzie legalnie działający podatnik może nie dopełnić materialnej przesłanki, a i tak przy zachowaniu dobrej wiary, spełniając przesłanki należytej staranności, powinien mieć prawo do odliczenia VAT. Tak stwierdza TSUE w wyrokach w sprawach ŁWK – 56 EOOD, sygn. C-643/11; Stroj trans EOOD, sygn. C-642/11 i Teleos plc. C-409/04 oraz rzecznik generalny Maciej Szpunar w opinii przedstawionej 11 września 2014 r. w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C-164/13. Na te orzeczenia oraz opinie organ choć powinien, to się nie powołuje. Jest to niewłaściwe, ponieważ legalnie działające podmioty mogły nigdy fizycznie nie być w posiadaniu przedmiotu transakcji, a tym samym mogły w ogóle nie wiedzieć, że uczestniczą w oszustwie podatkowym, przyjmując do rozliczenia i wystawiając faktury nieznajdujące pokrycia w rzeczywistym obrocie gospodarczym. Nie znaczy to jednak, że automatycznie w sposób świadomy brały udział w karuzeli podatkowej. Istotne jest bowiem, by podatnik działał w dobrej wierze, dochowując przesłanek należytej staranności.

  czytaj więcej

 • Nie każdy sposób przywrócenia terminu jest skuteczny

  Nie każdy sposób przywrócenia terminu jest skuteczny

  Podatnik powinien sugerować się pouczeniem z tytułu egzekucyjnego, a nie błędną datą wskazaną w uzasadnieniu postanowienia organu I instancji – uznał NSA.

  czytaj więcej

 • Kalinowski: Sąd Najwyższy nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych

  Kalinowski: Sąd Najwyższy nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych

  7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług (III CZP 34/16). Nie jest jeszcze znane uzasadnienie tego orzeczenia, zaś jego motywy zostały jedynie syntetycznie zaprezentowane po rozprawie. Jednak już informacje zawarte w tym komunikacie pozwalają na refleksję, iż nie do końca mogą one zostać zaakceptowane.

  czytaj więcej

 • Krnąbrnego dłużnika nie należy nagradzać

  Krnąbrnego dłużnika nie należy nagradzać

  Komornicy, sędziowie i przedstawiciele innych zawodów prawniczych krytykują rządowy projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Niewinny podatnik też musi uregulować zaległość

  Niewinny podatnik też musi uregulować zaległość

  Nawet gdy sąd karny stwierdzi, że podatnik nie uchylał się od opodatkowania i nie naraził budżetu na straty, to i tak nie uchroni to przed zapłatą zaległej daniny – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • MS: Komornik zwróci część opłaty wierzycielowi, jeśli dłużnik ułatwi egzekucję

  MS: Komornik zwróci część opłaty wierzycielowi, jeśli dłużnik ułatwi egzekucję

  Gdy dłużnik dobrowolnie opuści lokal lub odda mienie podlegające egzekucji komorniczej, wierzyciel odzyska od komornika część opłaty, jaką wcześniej uiścił za wszczęcie postępowania - głosi projekt noweli ustawy o komornikach opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  czytaj więcej

 • EPW: Sprzedaż nieruchomości bezpieczniejsza

  EPW: Sprzedaż nieruchomości bezpieczniejsza

  Od 1 lipca w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym (EPW) złożono już ponad 100 tys. wniosków o wpis w księdze wieczystej.

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie spółki cywilnej: Ucieczka przed spłatą długu jest bardzo trudna

  Rozwiązanie spółki cywilnej: Ucieczka przed spłatą długu jest bardzo trudna

  Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej oraz jej rozwiązanie nie zwalniają go z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed takim wystąpieniem lub rozwiązaniem.

  czytaj więcej

 • Starosta cofnął dotację na działalność? Można się starać, by rozłożył należność na raty

  Starosta cofnął dotację na działalność? Można się starać, by rozłożył należność na raty

  Prowadzę działalność gospodarczą. Korzystałem z dofinansowania na jej podjęcie (10 tys. zł). Starosta zakwestionował jednak wiele wydatków i zgodnie z jego decyzją mam zwrócić środki. Przyczyną problemów był nie tylko brak klientów i brak środków do życia, lecz także choroba, która uniemożliwiła mi pracę. Nie mam możliwości dokonać jednorazowo spłaty. Starosta uważa, że nie ma obowiązku rozłożenia spłaty na raty ani podstaw do umorzenia. Nie mam żadnego majątku, aby go sprzedać. Czy jest podstawa, aby się odwołać od decyzji starosty?

  czytaj więcej

 • NSA wydał wyrok w oparciu o nieopublikowne orzeczenie TK

  NSA wydał wyrok w oparciu o nieopublikowne orzeczenie TK

  70 tys. zł za samo tylko zajęcie rachunku bankowego to zbyt wiele w świetle tego, co powiedział trybunał – orzekł NSA. I uchylił postanowienie fiskusa o kosztach egzekucyjnych.

  czytaj więcej

 • 500 zł na dziecko: Pieniądze na koncie będą bezpieczne

  500 zł na dziecko: Pieniądze na koncie będą bezpieczne

  Słyszałam, że świadczenie 500 plus nie może być zajęte. Czy to prawda – pyta pani Aldona. – Niedługo będę je pobierać, ale mam długi – martwi się czytelniczka

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników