postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art.


 • Komornicze <strong>postępowanie</strong> <strong>egzekucyjne</strong>: małym firmom będzie trudniej odzyskać dług

  Komornicze postępowanie egzekucyjne: małym firmom będzie trudniej odzyskać dług

  ... ramach tego samego postępowania egzekucyjnego składany będzie mógł ... dolnej wysokości opłaty egzekucyjnej do 1/20 ... się obniżenia opłaty egzekucyjnej do minimalnej stawki. ... postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego – mówi sędzia Przemysław ... podważania wysokości wynagrodzenia egzekucyjnego. – Polskie prawo w ... , gdy wysokość opłaty egzekucyjnej (nawet obniżonej) pozostaje ... do wykonywania czynności egzekucyjnych w obszarze ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie egzekucyjne: Bank może blokować niektóre środki

  ... do kont na skutek zajęcia egzekucyjnego. Problem polega na ograniczaniu dostępu ... kontroli prawidłowości realizacji stosowanego środka egzekucyjnego, resort zwrócił się o wyjaśnienie ... rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego do wysokości zajętej wierzytelności (poza ... z limitu od braku zajęć egzekucyjnych na rachunku posiadacza. Dodatkowo ... zajęć, gdy organ egzekucyjny, po uzyskaniu informacji ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie egzekucyjne: Trzeba udowodnić bezprawność działania komornika

  Krzysztof P. prowadził działalność gospodarczą. Ponieważ miał nieuregulowane zadłużenie, wierzyciel wystąpił do sądu o nakaz zapłaty i uzyskał go. Następnie nakazowi została nadana klauzula wykonalności i kontrahent skierował do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jako majątek wskazał samochód ciężarowy sprowadzony z zagranicy. Wstrzymanie nakazu Komornik zajął samochód i polecił pozostawienie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>postępowanie</strong> <strong>egzekucyjne</strong> może zostać umorzone

  Kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone

  ... bez wniosku uczestnika postępowania egzekucyjnego) postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, jeśli: ... już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego) albo gdy egzekucja ... egzekucji świadczeń pieniężnych). Postępowanie egzekucyjne może zostać także ... wierzyciel (jako dysponent postępowania egzekucyjnego), - prawomocnym orzeczeniem tytuł ... przedmiotu zastawu. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych ... niedopuszczalna. Przed umorzeniem postępowania organ egzekucyjny ma obowiązek ...

  czytaj więcej

 • DPTG wszczęło w Niemczech postępowanie egzekucyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej

  ... koron duńskich dziennie odsetek, czyli blisko 265 tys. zł. Wcześniej DPTG rozpoczęło postępowanie w Sądzie Rejonowym w Warszawie oraz w Holandii i Wielkiej Brytanii. ... regulowanie jakichkolwiek płatności względem DPTG przed wyczerpaniem wszystkich możliwych środków odwoławczych. "Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko TP w Niemczech przez spółkę DPTG jest kolejnym etapem strategii działań ...

  czytaj więcej

 • Rząd chce usprawnić postępowanie egzekucyjne

  Resort finansów, który jest wnioskodawcą projektu, chce dzięki nowelizacji poprawić efektywność postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających m.in. poprzez likwidację barier prawnych w sprawnym i skutecznym ... nieruchomości obciążonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym). Resort proponuje także, by organy egzekucyjne (np. naczelnicy urzędów skarbowych) mogły wydawać kolejne tytuły wykonawcze, mające moc prawną ...

  czytaj więcej

 • Wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko TP SA o ponad 1,5 mld zł

  ... Wiedniu. Według strony duńskiej, wstrzymywanie się od zapłaty kosztuje polski telekom pół miliona koron duńskich dziennie odsetek, czyli blisko 265 tys. zł. Wcześniej DPTG rozpoczęło postępowanie w Sądzie Rejonowym w Warszawie oraz w Holandii. Telekomunikacja Polska uzasadniała odmowę wypłaty 1,57 mld zł odszkodowania tym, że wysokość zasądzonej kwoty wielokrotnie ...

  czytaj więcej

 • Postępowanie egzekucyjne: Swobodny wybór komornika będzie fikcją

  ... według obecnych przepisów komornicy są narażeni na ryzyko wysokich kosztów i czasochłonne postępowania. Dotychczasowe prawo nakazuje im bowiem przyjęcie każdej sprawy, z którą zgłasza ... na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych od kosztów sądowych. Jeżeli natomiast postępowanie egzekucyjne okazałoby się w całości lub w części bezskuteczne, koszty poniesione przez komornika, ...

  czytaj więcej

 • Czy można prowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce cywilnej

  czytaj więcej

 • W USA rozpoczęło się <strong>postępowanie</strong> <strong>egzekucyjne</strong> przeciwko TPSA. Spółka nie chce płacić Duńczykom

  W USA rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne przeciwko TPSA. Spółka nie chce płacić Duńczykom

  ... się z tych zobowiązań, DPTG złożyło wniosek o zajęcie środków wypacanych na rzecz TPSA przez amerykańską spółkę AT&T. DPTG złożyło już wnioski o postępowanie egzekucyjne wobec TPSA w sześciu państwach. Na początku września zeszłego roku Sąd Arbitrażowy w Wiedniu nakazał TPSA wypłatę odszkodowania. TPSA przyznała, że odszkodowanie jest wyższe ...

  czytaj więcej

 • <strong>Postępowania</strong> <strong>egzekucyjne</strong> będą szybsze? Specjalna aplikacja uwiarygodni wycenę

  Postępowania egzekucyjne będą szybsze? Specjalna aplikacja uwiarygodni wycenę

  ... możliwość przesłania zlecenia bezpośrenio do rzeczoznawcy Dekry). To jednak nie tylko wydłuża postępowanie, lecz także wygeneruje dodatkowe koszty. Najpierw poniesie je wierzyciel, bo często komornik ... ze strony www.komornik.pl. Korzystanie z niej w ramach normalnych czynności egzekucyjnych będzie już odpłatne. Oprogramowanie będzie kosztować 290 zł netto (cena zawiera 25 ...

  czytaj więcej

 • Co warto wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym

  ... uzyskanie klauzuli wykonalności. Wówczas tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, na ... z majątku dłużnika. Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu ... w niektórych sytuacjach, przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wysłać do dłużnika tzw. przedegzekucyjne ... uniknąć dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym, zechce dobrowolnie zapłacić zasądzoną na ... wyjawienie majątku dłużnika. Postępowanie to może doprowadzić ...

  czytaj więcej

 • Gminy wydadzą mniej na dłużników. Nadchodzi koniec administracyjnego <strong>postępowania</strong> <strong>egzekucyjnego</strong>

  Gminy wydadzą mniej na dłużników. Nadchodzi koniec administracyjnego postępowania egzekucyjnego

  ... się zapisy likwidujące obowiązek prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jednak w zgłoszonych uwagach Ministerstwo Finansów ... przepisów przejściowych, odnoszących się do tych postępowań, które będą prowadzone w momencie wejścia ... MPiPS. Wynika z niej, że administracyjne postępowania egzekucyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia ... w obiegu zostaną tylko te postępowania, które dają szanse ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w <strong>postępowaniu</strong> <strong>egzekucyjnym</strong> wzmocnią urzędy

  Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wzmocnią urzędy

  ... m.in. przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące zabezpieczenia wykonania ... . 154a par. 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Chodzi o zmianę polegającą na ... przepis brzmi: organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności ... inne zmiany. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego ... pan zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? - Wydawać by się ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. Grzywna za nieprzekazywanie wynagrodzenia dłużnika

  ... wynagrodzenia, w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowanie cywilnego. Jego autorem ... działająca przy ministrze sprawiedliwości. Postępowania egzekucyjne mają być prowadzone szybciej ... w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego zezwolenia na pobieranie ... obecnymi przepisami zawieszenie postępowania egzekucyjnego wstrzymuje dokonywanie dalszych czynności egzekucyjnych, jednak nie uchyla ...

  czytaj więcej

 • Bez reformy postępowania egzekucyjnego widnykacje będą się przedłużać

  ... o sukcesie elektronicznego postępowania upominawczego, wspominając 700 ... – co z procedurami egzekucyjnymi. Należy zgodzić się ... ? Niewiele, bo elektroniczne postępowanie kończy się na ... otrzymuje elektroniczny wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy ... elektroniczna obsługa spraw egzekucyjnych spoza systemu EPU. ... skrócić czas trwania postępowania i tym samym ... -sąd, do elektronicznego postępowania upominawczego trafiły setki ... liczby spraw egzekucyjnych i tej ...

  czytaj więcej

 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym: organy zyskają więcej praw

  ... w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który przyznaje wszystkim organom egzekucyjnym uprawienia do zabezpieczenia ... zakres uprawnień organów egzekucyjnych do wszczynania i prowadzenia postępowania zabezpieczającego. Dyrektor oddziału ... będzie jako organ egzekucyjny mógł stosować środki ... skarbowego. Pozostałe organy egzekucyjne nie posiadają takich ... tej egzekucji, organ egzekucyjny uzyska informację, że ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętych udziałów w <strong>postępowaniu</strong> <strong>egzekucyjnym</strong>

  W jaki sposób przebiega sprzedaż zajętych udziałów w postępowaniu egzekucyjnym

  ... wskazany przez spółkę musi zapłacić cenę komornikowi. Po otrzymaniu ceny komornik wydaje postanowienie, mocą którego dochodzi do przejścia zajętych udziałów na wspólnika. Z uwagi na egzekucyjny charakter sprzedaży udziałów nie dochodzi zatem do zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

  czytaj więcej

 • Komornicy nie będą płacić podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach <strong>postępowania</strong> <strong>egzekucyjnego</strong>?

  Komornicy nie będą płacić podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego?

  ... jako płatnika VAT za zapłatę podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. Odpowiedzialność jest w tym zakresie niebagatelna, bo komornik w razie ... komornika sądowego Mariana Macikowskiego, który w lutym 2007 r. w ramach postępowania egzekucyjnego przeprowadził sprzedaż egzekucyjną nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa. Cena przybicia wynosiła ponad 1,4 mln ...

  czytaj więcej

 • ... 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym

  Zabezpieczenie w papierach wartościowych zapisanych na rachunku następuje przez ustanowienie blokady. Jej podstawą jest złożenie przez dającego zabezpieczenie dyspozycji ze wskazaniem celu blokady. Dający zabezpieczenie zobowiązuje w ten sposób podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych do powstrzymania się od wykonywania poleceń zbycia bądź przeniesienia papierów wartościowych. Jednocześnie komornik dostaje wystawione przez ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne