podstawy prawa pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu podstawy prawa pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące podstawy prawa pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Czy inspekcja <strong>pracy</strong> musi udzielać firmom informacji dotyczących <strong>prawa</strong> <strong>pracy</strong>

  Czy inspekcja pracy musi udzielać firmom informacji dotyczących prawa pracy

  ... w zakresie przestrzegania prawa pracy. Tymczasem nowa ustawa ... informacji o przestrzeganiu prawa pracy. Obowiązująca ustawa zawęziła ... informacji o przestrzeganiu prawa pracy pozostaje obowiązkiem Państwowej ... zatem do sfery prawa pracy związanej z bezpieczeństwem ... informacji o przestrzeganiu prawa pracy przez Inspekcję wydaje ... promocji ochrony pracy i praw pracowniczych wydaje ... uniknąć ewentualnego naruszenia prawa pracy.

  czytaj więcej

 • 5 pomysłów na zmianę <strong>prawa</strong> <strong>pracy</strong>. Zlikwidują płacę minimalną i pięciodniowy tydzień <strong>pracy</strong>?

  5 pomysłów na zmianę prawa pracy. Zlikwidują płacę minimalną i pięciodniowy tydzień pracy?

  Pomysłów na zmianę prawa pracy w Polsce jest ... . Płaca minimalna Polskie prawo gwarantuje wszystkim ... z konkretnych przepisów prawa. 3. Dłuższy tydzień pracy Wiele kontrowersji wywołał ... wprowadza sześciodniowego tygodnia pracy. "Tydzień pracy jest pięciodniowy i ... zawieranych, by ominąć prawo pracy (chodzi o umowy ... , okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony ...

  czytaj więcej

 • Likwidacja firmy nie chroni przed karami za nieprzestrzeganie prawa pracy

  ... grzywny za łamanie praw pracowniczych. Przekonał się ... inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy okazało ... dwa dni wykonywali prace montażowe i demontażowe. ... były dopuszczane do pracy bez badań lekarskich, ... wykonywania powierzonych im prac. Pracodawca oznajmił, że ... firmą. Na podstawie dokonanych ustaleń ... przepisów o czasie pracy. Kar za nieprzestrzeganie prawa pracy mogą nie uniknąć ...

  czytaj więcej

 • PIP sprawdza czas pracy na podstawie logowania w systemie komputerowym

  ... województwie podlaskim inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku porównał karty ewidencji czasu pracy podwładnych z godzinami ... systemie komputerowym. – Na podstawie uzyskanych informacji wykrył przypadki wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, ... w ewidencji czasu pracy – mówi Danuta ... tys. zł. – Inspektorzy pracy mają też prawo monitorować obiekty pracy – mówi Katarzyna Grzybowska ...

  czytaj więcej

 • "Zmiany w <strong>prawie</strong> <strong>pracy</strong> nie złagodzą kryzysu"

  "Zmiany w prawie pracy nie złagodzą kryzysu"

  ... ograniczenia? - O uelastycznieniu prawa pracy należy rozmawiać jak ... do poglądu, że prawo pracy w ogóle może ... by zmienić przepisy prawa pracy i to w ... wprowadzać zmiany w prawie pracy. To jest system ... • Jakie zmiany w prawie pracy ułatwiłyby zatem rzeczywiście ... zwalniać pracowników. • Na podstawie obowiązującego prawa pracodawca może przecież ... pracy jest umowa o pracę. ...

  czytaj więcej

 • Nowelizacja kodeksu pracy określiła prawa i obowiązki telepracowników

  ... uchwalił nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą zatrudnienia w ... zatrudniania oraz jego prawa i obowiązki. Zgodnie ... od klasycznego stosunku pracy tylko tym, że ... niezbędny do wykonywania pracy. Ma też pokrywać ... zamian będzie miał prawo do ulg podatkowych. ... Halina Olendzka, wiceminister pracy i polityki społecznej. ... wypowiedzenia umowy o pracę. Zobowiązuje także pracodawców ... rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, ...

  czytaj więcej

 • W kryzysie można zawiesić stosowanie przepisów <strong>prawa</strong> <strong>pracy</strong>

  W kryzysie można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy

  ... w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron ... w części przepisów prawa pracy. Może być to ... zasadność zawieszania przepisów prawa pracy). W praktyce pracodawcy ... , zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać ... zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy. Warto także wskazać, ... sprawie zawieszenia stosowania prawa pracy zawarte z przedstawicielstwem ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> <strong>pracy</strong> w 2009 r: wydłużą się urlopy, a firmom przybędzie obowiązków bhp

  Prawo pracy w 2009 r: wydłużą się urlopy, a firmom przybędzie obowiązków bhp

  ... określonych w kodeksie pracy przypadkach pracodawca będzie ... wymiar swojego czasu pracy ze względu na ... roku nie tylko prawa, jak np. zwolnienie ... zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ... mężczyzn na rynku pracy - mówi Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet. Nowela przewiduje ... 2009 r. z prawie 82 zł do ... wymiaru czasu pracy z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Długotrwałe umowy na czas określony to omijanie przepisów <strong>prawa</strong> <strong>pracy</strong>

  Długotrwałe umowy na czas określony to omijanie przepisów prawa pracy

  ... . Kilkuletnie umowy Na podstawie orzeczeń można określić, ... , że działalność produkcyjna (praca na stanowisku związanym ... zawierania umów o pracę na czas określony ... . Kiedy dozwolone Na podstawie orzecznictwa SN da ... nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę ... , gdy strony stosunku pracy uzgadniając warunki zatrudniania ... rozwiązania terminowego stosunku pracy z przyczyn niezawinionych ... wyłącznie na podstawie terminowych umów ...

  czytaj więcej

 • Pogorszyło się przestrzeganie prawa pracy w służbie zdrowia

  Skala naruszeń prawa pracy wzrosła w porównaniu ... PAP Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając. "Nie ... przekroczeniami norm czasu pracy. To jest poważny ... prowadzenie ewidencji czasu pracy - stwierdzono ją w ... .in. przypadki nieewidencjonowania pracy w ... znaczny wzrost naruszeń prawa pracy spowodowany jest m ... i skróconego czasu pracy. "Zmiana prawa zawsze powoduje pewien ...

  czytaj więcej

 • Firmy masowo łamią <strong>prawo</strong> <strong>pracy</strong>

  Firmy masowo łamią prawo pracy

  ... przez Państwowa Inspekcję Pracy (PiP) pod kątem ... piśmie umowy o pracę i nie zgłosiła ... – Firmy nadal obchodzą prawo, bo chcą zaoszczędzić ... Zając, główny inspektor pracy. Umowy na wypadek ... zawarta umowa o pracę. W ubiegłym roku ... zawrzeć umowy o pracę z 12 ... , członek Rady Ochrony Pracy. Inspekcja pracy potwierdza, że firmy ...

  czytaj więcej

 • Resort pracy: warunki na rynku pracy prawie ekstremalne. Jesienią znowu może wzrosnąć bezrobocie

  ... zatrudnienia z urzędami pracy może przynieść efekty ... liczy się resort pracy. Zdaniem wiceministra Jacka Męciny, to przez „prawie ekstremalne” warunki na rynku pracy. Wprawdzie teraz – zgodnie ... resort pracy pilotażowy program, ... podkreśla, na rynku pracy sa „prawie ekstremalne” warunki, czyli ... oddech na rynku pracy, liczba zgłaszanych ofert pracy sezonowych jest wyższa ...

  czytaj więcej

 • Rodzice nie korzystają ze swoich <strong>praw</strong> w <strong>pracy</strong>

  Rodzice nie korzystają ze swoich praw w pracy

  ... obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc opiekować ... że przez rok pracy w obniżonym wymiarze ... im na utrzymaniu pracy, niż wykorzystywaniu uprawnień ... obniży wymiar czasu pracy. Nie gwarantują też ... Pracownicy, którzy mają prawo do urlopu wychowawczego, ... swojego wymiaru czasu pracy maksymalnie ... sądzić, że mają prawo zmienić warunki pracy podwładnych bez konieczności ...

  czytaj więcej

 • Kto może reprezentować pracodawcę w sprawach z zakresu <strong>prawa</strong> <strong>pracy</strong>

  Kto może reprezentować pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy

  ... czynności z zakresu prawa pracy dokonuje organ zarządzający ... czynności z zakresu prawa pracy będą musieli dokonać ... czynności w zakresu prawa pracy upoważnia się prezesa ... sprawach z zakresu prawa pracy może być odmienne ... czynności w zakresie prawa pracy. Upoważnienie może mieć ... z zakresu indywidualnego prawa pracy, jak i zbiorowego. ... prawo do nawiązywania stosunków pracy, ...

  czytaj więcej

 • Związkowcy nadużywają prawa do odpłatnego zwolnienia z pracy

  ... . zaw.): „pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na ... wypadku zwolnienie od pracy na podstawie cytowanego przepisu będzie ... nieplanowany. W doktrynie prawa pracy wskazuje się, że ... od obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ... zwolnienia pracownika od pracy zawodowej. Podstawę taką stanowi dopiero ...

  czytaj więcej

 • Kiedy w <strong>prawie</strong> <strong>pracy</strong> stosujemy kodeks cywilny

  Kiedy w prawie pracy stosujemy kodeks cywilny

  ... sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio ... tylko o kodeks pracy. Prawo pracy to także przepisy ... cywilną a zasadami prawa pracy. Zwrot „zasady prawa pracy” może w pierwszym ... z podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy w art. 111 ... wygasł stosunek pracy. 3. Czynności prawne Prawo pracy reguluje wiele ...

  czytaj więcej

 • Debata DGP o Kodeksie <strong>pracy</strong>: <strong>Prawo</strong>, które usiłuje nadążyć za rzeczywistością

  Debata DGP o Kodeksie pracy: Prawo, które usiłuje nadążyć za rzeczywistością

  ... dobrym rozwiązaniem? Czy prawo pracy nadąża za rzeczywistością? ... Pisarczyk Nasz system prawa pracy jest archaiczny i ... tego nie stworzymy prawa pracy godnego XXI wieku. ... do roli kodeksu pracy w systemie źródeł prawa pracy. W 1994 r. ... źródeł prawa pracy. Jest to ... sygnalizowałem, że kodeks pracy czy szerzej prawo pracy w obecnym kształcie ...

  czytaj więcej

 • Kiedy podjęcie pracy po nabyciu prawa do emerytury wpłynie na jej wysokość

  Podstawa wymiaru emerytury może ... przyznaniu świadczenia. Przeliczenie podstawy wymiaru następuje na ... ZUS ma ustalić podstawę wymiaru świadczenia. Jeżeli ... , z jakiego okresu podstawa ma być ustalona, ... zainteresowanego. Sposoby ustalenia podstawy Podstawę wymiaru emerytury, gdy ... wysokości emerytury. Obliczając podstawę wymiaru emerytury trzeba ... całości po przyznaniu prawa do świadczenia. Podstawa wymiaru z uwzględnieniem ...

  czytaj więcej

 • Wybór <strong>prawa</strong> przy zawieraniu umów o <strong>pracę</strong>

  Wybór prawa przy zawieraniu umów o pracę

  ... punktu widzenia przepisów prawa pracy nie ma przeszkód, ... aspektów związanych z prawem pracy, warto rozważyć dopuszczalność ... pomiędzy umową o pracę o wybranym prawem stanowił niejednokrotnie ... przepisami polskiego kodeksu pracy, jeżeli praca będzie wykonywana na ... 40-godzinnego tygodnia pracy, prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, prawo do otrzymania odszkodowania ...

  czytaj więcej

 • <strong>Prawo</strong> <strong>pracy</strong> także dla osób na kontraktach

  Prawo pracy także dla osób na kontraktach

  ... wykonującym obowiązki na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie umowy cywilnoprawnej, która, ... ochronne w rozumieniu prawa pracy nie są częścią prawa cywilnego. Dlatego wprowadzamy ... . Arkadiusza Sobczyka w pracyPrawo pracy w świetle Konstytucji ... uprawnień wynikających z prawa pracy w stosunku do ... . Radosław Mleczko Fundamentem prawa pracy jest ochrona ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne