podatek liniowy

Podatek liniowy (również: podatek płaski) – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.


 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Woś: Walczyć z nierównościami! Teraz! [RECENZJA]

  Woś: Walczyć z nierównościami! Teraz! [RECENZJA]

  Angielski ekonomista Anthony Atkinson zmarł na początku stycznia tego roku. Był jednym z nestorów ekonomicznych badań nad nierównościami, jednym z pierwszych ekonomistów, którzy pokazywali, że liczy się nie tylko rozmiar ciastka (jak zwiększać PKB), ale również sposób dzielenia narodowego bogactwa. W roku 2015 ukazała się książka „Nierówności. Co da się zrobić?”, coś w rodzaju jego naukowego testamentu, teraz wydanego w polskim przekładzie.

  czytaj więcej

 • Ryczałt od najmu prywatnego tylko do kwoty 100 tys. zł

  Ryczałt od najmu prywatnego tylko do kwoty 100 tys. zł

  Podatnicy wynajmujący domy i mieszkania będą mogli płacić zryczałtowany 8,5-proc. podatek tylko wtedy, gdy ich przychody z poprzedniego roku nie przekroczą ustawowego limitu – zakłada Ministerstwo Finansów.

  czytaj więcej

 • Bez władzy trudno o gospodarczy sukces

  Bez władzy trudno o gospodarczy sukces

  Najważniejszy warunek powodzenia gospodarczej strategii: mocna i stabilna pozycja w rządzie jej autora. Najlepiej z własnym politycznym zapleczem.

  czytaj więcej

 • Publikowanie danych największych firm ma „zachęcić” do płacenia podatku

  Publikowanie danych największych firm ma „zachęcić” do płacenia podatku

  Ministerstwo Finansów nie zrezygnuje z publikowania danych podatkowych największych firm. Zakończyło się zbieranie opinii do zmian w ustawie o CIT, których celem jest ujawnianie podstawowych danych podatkowych ok. 1 proc. największych firm rozliczających się z fiskusem w tej formule.

  czytaj więcej

 • Rzeczpospolita milionerów

  Rzeczpospolita milionerów

  Większość polskich milionerów płaci niski liniowy podatek PIT i niewielkie w stosunku do dochodów składki na ubezpieczenie społeczne.

  czytaj więcej

 • Koniec z PIT i CIT? Resort chce kolejnej rewolucji w podatkach

  Koniec z PIT i CIT? Resort chce kolejnej rewolucji w podatkach

  Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie kolejnego rewolucyjnego projektu w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają być zasadnicze, rząd chce bowiem doprowadzić do zastąpienia obecnych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych trzema nowymi ustawami regulującymi opodatkowanie dochodów z wynagrodzeń, działalności gospodarczej i oszczędności kapitałowych. Reformy w powyższym zakresie są konieczne. Pozostaje jednak do rozważenia: czy niezbędne jest przygotowywanie nowych aktów prawnych, czy wystarczy nowelizacja przepisów?

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIT i CIT 2018: Które z nich służą ukróceniu optymalizacji podatkowych, a które tylko przysporzeniu budżetowi dodatkowych wpływów?

  Zmiany w PIT i CIT 2018: Które z nich służą ukróceniu optymalizacji podatkowych, a które tylko przysporzeniu budżetowi dodatkowych wpływów?

  Zmiany w podatkach dochodowych nie są jeszcze przesądzone. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wycofa się z niektórych najbardziej kontrowersyjnych pomysłów. Na razie jednak bazujemy na opublikowanym projekcie, a w nim znalazło się wszystko to, co przedstawiamy dziś w naszym raporcie.

  czytaj więcej

 • Treści online podążą za odbiorcą. Dostawcy mają 9 miesięcy na przygotowania

  Treści online podążą za odbiorcą. Dostawcy mają 9 miesięcy na przygotowania

  Od 20 marca 2018 r. konsumenci podróżujący po Unii Europejskiej będą musieli mieć możliwość korzystania z tych samych treści online, do których wykupili dostęp w państwie zamieszkania. Ta korzystna dla konsumentów zmiana – wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1128 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 168, s. 1) – niesie ze sobą nowe, istotne obowiązki dla przedsiębiorców dostawców tych treści. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2017 r., ale na wprowadzenie odpowiednich zmian dostawcy treści online mają 9 miesięcy. Kto zatem będzie zobowiązany do jego stosowania? I jakie działania będą zobowiązani podjąć w praktyce dostawcy?

  czytaj więcej

 • Zmiany w najmie prywatnym nie zakończą sporów

  Zmiany w najmie prywatnym nie zakończą sporów

  Wprowadzenie limitu kwotowego dla ryczałtowców w wysokości 100 tys. zł nie oznacza, że osoby, które zarobią więcej, będą miały automatycznie prawo do 19-proc. podatku liniowego.

  czytaj więcej

 • Rząd zabiera się za najem prywatny. Szuka większych wpływów

  Rząd zabiera się za najem prywatny. Szuka większych wpływów

  Osoby wynajmujące swoje mieszkania w ramach tzw. najmu prywatnego zaniepokoiła wiadomość o zmianach zasad opodatkowania dochodów z tego tytułu.

  czytaj więcej

 • Jakie formalności należy spełnić przed zarejestrowaniem swojej działalności?

  Jakie formalności należy spełnić przed zarejestrowaniem swojej działalności?

  Przed wpisem działalności gospodarczej do odpowiedniego rejestru należy spełnić szereg formalności. Wybór nazwy i siedziby to tylko wybrane z nich. Sprawdź, co powinien wiedzieć każdy nowy przedsiębiorca.

  czytaj więcej

 • To od podatnika zależy, jaką daninę od najmu lokalu zapłaci

  To od podatnika zależy, jaką daninę od najmu lokalu zapłaci

   O formie wynajmowania mieszkania decyduje wola wynajmującego. To on określa, czy będzie dokonywał tych czynności w ramach działalności gospodarczej czy prywatnie – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Dunin: Szydło powinna być zachwycona opozycją, gdzie oni by drugą taką znaleźli?

  Dunin: Szydło powinna być zachwycona opozycją, gdzie oni by drugą taką znaleźli?

  Opozycja ma spory kapitał społeczny i nikogo sensownego, kto potrafiłby to zagospodarować, wykorzystać wyczuwalny ferment i energię społeczną - mówi Kinga Dunin w Rozmowie z Robertem Mazurkiem.

  czytaj więcej

 • Temat miesiąca: Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

  Temat miesiąca: Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych

  Podatnicy sami mogą wybrać przepisy, na podstawie których zaliczą w koszty kupione maszyny.

  czytaj więcej

 • Nie będzie korzystnej korekty stanowiska w sprawie sprzedaży aut

  Nie będzie korzystnej korekty stanowiska w sprawie sprzedaży aut

  Zmiana przepisów o PIT z 2015 r. dopiero teraz spowodowała wątpliwości, do jakiego źródła należy zaliczać przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie. MF w odpowiedzi na pytania DGP przyznaje, że należy je zaliczyć do sprzedaży rzeczy poza działalnością gospodarczą.

  czytaj więcej

 • Nieruchomości za granicą, podatek dochodowy w Polsce

  Nieruchomości za granicą, podatek dochodowy w Polsce

  Przedsiębiorca, który sprzedaje i wynajmuje nieruchomości w Albanii, rozliczy się z podatku w Polsce. Ale nie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjaśnił dyrektor KIS.

  czytaj więcej

 • Andrysiak: To nie jest kraj dla lewicy

  Andrysiak: To nie jest kraj dla lewicy

  Czym się różni lewica od prawicy? Podobno tym, że jedni robią coś dla ludzi, drudzy za ludzi. Ale którzy są którzy? W Polsce to bez znaczenia, bo tu nawet wyborcy lewicy są konserwatywni.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników