phishing

Phishing (spoofing) – w branży komputerowej, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np.