PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji państwowej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.