państwo i prawo

Państwo i Prawo – wydawany od 1946 roku miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.