opłaty zus działalność gospodarcza 2011

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu opłaty zus działalność gospodarcza 2011. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące opłaty zus działalność gospodarcza 2011.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nietypowe koszty uzyskania przychodów w interpretacjach z 2015 roku

  Nietypowe koszty uzyskania przychodów w interpretacjach z 2015 roku

  Zaliczymy do nich np. nakłady na utrzymanie stadniny koni, adaptację strychu na lokal mieszkalny czy studia prawa kanonicznego. Co prawda i tak nie są one w ustawowym katalogu wyłączeń, ale dla urzędów skarbowych ważny jest jeszcze związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem, a przychodem

  czytaj więcej

 • Problemy w podróży są nie tylko z posiłkami, ale już także z noclegami

  Problemy w podróży są nie tylko z posiłkami, ale już także z noclegami

  Fiskus nie stosuje się do wyroku TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń i zakwaterowanie pracownika podczas wyjazdu służbowego w obrębie miejsca pracy traktuje jako przychód. A przecież wtedy korzyść ma pracodawca

  czytaj więcej

 • Niania rozliczy się z fiskusem samodzielnie

  Niania rozliczy się z fiskusem samodzielnie

  Jestem rozwódką i chciałabym zatrudnić nianię dla mojego rocznego dziecka w ramach „umowy uaktywniającej”. Martwi mnie tylko, czy jako na pracodawcy ciążyć będzie na mnie obowiązek pobierania i rozliczania podatku – pyta pani Katarzyna

  czytaj więcej

 • Opłata targowa: Inkasenci liczą na pomoc sądów i zrównanie z płatnikami podatków

  Opłata targowa: Inkasenci liczą na pomoc sądów i zrównanie z płatnikami podatków

  Pobór opłaty targowej na rzecz gminy to nie usługa i nie podlega VAT – stwierdził WSA w Warszawie. Ale orzecznictwo jest różne, dlatego eksperci postulują, by NSA jak najszybciej podjął uchwałę w tej sprawie

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Odsetki karne są naliczane również w czasie egzekucji długu

  Odsetki karne są naliczane również w czasie egzekucji długu

  Obecnie procesuję się z jednym ze znanych banków. Ponieważ postanowienie sądu cywilnego jest dla mnie niekorzystne, rozważam złożenie apelacji. Muszę jednak mieć pewność, że mam rację. Otóż w 2011 r. sąd orzekł, że mam spłacać dalej swój kredyt. Wyznaczył komornika, który od listopada 2011 r. do stycznia 2014 r. za pośrednictwem ZUS prowadził egzekucję z mojej renty. Jednocześnie w tym okresie bank cały czas naliczał odsetki karne. Czy to jest zgodne z prawem, czy nie doszło do przedawnienia? Czy instytucje finansowe może po orzeczeniu sądu i w trakcie ściągania swoich pieniędzy cały czas naliczać odsetki karne? Bardzo proszę o informację – pisze pan Paweł

  czytaj więcej

 • Najważniejsze decyzje tego Sejmu: Podwyższenie wieku emerytalnego, zmiany w mundurówkach i in vitro

  Najważniejsze decyzje tego Sejmu: Podwyższenie wieku emerytalnego, zmiany w mundurówkach i in vitro

  Z informacji na sejmowej stronie internetowej wynika, że do 15 września, czyli podczas 99 posiedzeń kończącej się kadencji, izba uchwaliła 723 ustawy. Kolejne - ostatnie w tej kadencji - ustawy zostaną uchwalone na posiedzeniu zaplanowanym na 23-25 września, ostatnie posiedzenie tej kadencji odbędzie się w dniach 8-9 października, ale poświęcone ma być jedynie rozpatrzeniu poprawek Senatu do ostatnich uchwalonych w obecnej kadencji ustaw.

  czytaj więcej

 • Nowa ustawa VAT. Stracą szkoły językowe

  Nowa ustawa VAT. Stracą szkoły językowe

  W projekcie nowej ustawy o VAT autorstwa Prawa i Sprawiedliwości nie ma zwolnienia dla nauki języków obcych. W tej sprawie interweniują już nawet posłowie partii rządzącej

  czytaj więcej

 • Ryzykowna oferta optymalizacyjna

  Ryzykowna oferta optymalizacyjna

  Koszty obsługi prawnej z jednej strony i ciężar podatkowy z drugiej popychają coraz częściej mniejszych przedsiębiorców w stronę rozwiązań niesprawdzonych i ryzykownych. Chętnych na zarobek nie brakuje, nieuczciwych firm, które to wykorzystują, także.

  czytaj więcej

 • ZUS wygrywa z OFE. Waloryzacja rośnie szybciej niż wyniki inwestycyjne funduszy

  ZUS wygrywa z OFE. Waloryzacja rośnie szybciej niż wyniki inwestycyjne funduszy

  Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych są słabsze niż tempo, w jakim waloryzowane są pieniądze ubezpieczonych zgromadzone w ZUS. Jednocześnie OFE należą do najefektywniej działających funduszy na naszym rynku.

  czytaj więcej

 • Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Gmina udostępnia odpłatnie na rzecz mieszkańców lub zainteresowanych podmiotów gospodarczych swoje zasoby lokalowe. W tym celu zawarła umowy, a otrzymane od najemców opłaty rozliczała i nadal rozlicza na gruncie VAT. Od 2004 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

  czytaj więcej

 • Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Pat dla kultury. Artyści, minister i pieniądze

  Dialog środowiska twórców z resortem kultury od dawna przypomina dyskusję mówcy z mimem. Artyści wysyłają petycje i zwołują kongres za kongresem, politycy poprzestają na obietnicach, a lista spraw do załatwienia przez ministerstwo rośnie z kadencji na kadencję

  czytaj więcej

 • Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa-zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stanowiącą alternatywę dla stosunku pracy. Niestety prawna sytuacja tej umowy jest niejasna i nie do końca wiadomo, jaki status ma zleceniobiorca. Coraz głośniej mówi się też o znacznym ograniczeniu, a nawet likwidacji umów-zleceń. Wyeliminowanie świadczenia pracy na tej podstawie jest jednym z założeń projektu nowego kodeksu pracy, który po zakończeniu nad nim prac przez komisję kodyfikacyjną trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie coraz częściej zawierane są obecnie kontrakty menedżerskie, które stanowią tak naprawdę szczególny przypadek umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Konstytucja biznesu: Wpisywanie do ewidencji będzie łatwiejsze

  Szybko, prosto, wygodnie. Tak ma wyglądać rejestrowanie działalności gospodarczej po wejściu w życie Konstytucji biznesu. Przykładowo: przedsiębiorca wykreślony (choćby na chwilę) z CEIDG nie straci już swojej gospodarczej historii.

  czytaj więcej

 • Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2019 roku

  Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2019 roku

  Na rozstrzygnięcie TSUE oczekują m.in. podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na złe długi i ze stawki 0 proc. VAT w eksporcie. NSA natomiast zajmie się podatkiem od najmu nieruchomości na doby, zawiadomieniami o zawieszaniu terminu przedawnienia i 50-proc. kosztami uzyskania przychodu

  czytaj więcej

 • Dlaczego przewlekła choroba nie jest podstawą do przyznania renty? Poradnia ubezpieczeniowa z 17 stycznia 2019 roku

  Dlaczego przewlekła choroba nie jest podstawą do przyznania renty? Poradnia ubezpieczeniowa z 17 stycznia 2019 roku

  Dlaczego skarżący w sprawach ubezpieczeniowych nie otrzyma automatycznie pełnomocnika z urzędu? W jakim sądzie będzie rozpatrywana skarga na decyzję ZUS? Na te i inne pytania odpowiadamy w poradni ubezpieczeniowej DGP.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników