opieka nad rodzicami prawo

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu opieka nad rodzicami prawo. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące opieka nad rodzicami prawo.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rafalska: Kto chce mieć pracownika, musi płacić [WYWIAD]

  Rafalska: Kto chce mieć pracownika, musi płacić [WYWIAD]

  - Zawsze, gdy rośnie minimalne wynagrodzenie, używa się argumentu, że wzrośnie bezrobocie i poszerzy się szara strefa. Poprzednie wzrosty nie potwierdzają tej prawidłowości. Co więcej, rządowa prognoza bezrobocia na koniec grudnia przyszłego roku to 8,1 proc. – mówi DGP Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 4)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 4)

  Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadziła zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500 plus” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Głównym celem programu jest znacząca pomoc finansowa dla rodzin w codziennym wychowaniu dzieci, w tym częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad nimi i zaspokojeniem ich potrzeb życiowych. „Rodzina 500 plus” ma w istocie wpłynąć na zwiększenie liczby dzieci i poprawić sytuację materialną i demograficzną rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

  czytaj więcej

 • Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie. Wszystko o uprawnieniach dla pracujących ojców

  Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie. Wszystko o uprawnieniach dla pracujących ojców

  Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki nad dzieckiem czy ochrona czasu pracy - polskie Prawo pracy przewiduje wiele uprawnień dla pracujących ojców. Przed obchodzonym 23 czerwca Dniem Ojca powstało zestawienie takich regulacji.

  czytaj więcej

 • ZNP przed wakacjami: Dajcie nam przynajmniej jeden spokojny rok! Tymczasem czeka nas co najmniej 200 zmian w edukacji

  ZNP przed wakacjami: Dajcie nam przynajmniej jeden spokojny rok! Tymczasem czeka nas co najmniej 200 zmian w edukacji

  Aktywnie korzystajcie z wakacji, ale róbcie to odpowiedzialnie, z poszanowaniem praw innych - napisał rzecznik praw dziecka w liście do uczniów na zakończenie roku szkolnego. Prezes ZNP w liście nauczycieli ocenił, że rok kończy się pod znakiem niepewności o przyszłość.

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców - prezydent podpisał ustawę

  Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców - prezydent podpisał ustawę

  Od 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

  czytaj więcej

 • Hrynkiewicz: Czeka nas tsunami starych ludzi, a nie jesteśmy gotowi nawet na rozmowę o polityce senioralnej

  Hrynkiewicz: Czeka nas tsunami starych ludzi, a nie jesteśmy gotowi nawet na rozmowę o polityce senioralnej

  Osoby starsze potrzebują stworzenia systemu opieki i włączania w aktywność obywatelską, ale priorytetem musi być zapewnienie godziwych i wysokich emerytur – mówi Józefa Hrynkiewicz, przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej.

  czytaj więcej

 • Pracujący za granicą mogą się leczyć w Polsce tylko z EKUZ

  Pracujący za granicą mogą się leczyć w Polsce tylko z EKUZ

  Na stałe pracuję w Niemczech, tam też płacę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Latem przyjadę na miesiąc do rodziców – pisze pani Aneta. – Czy będę mogła, w razie konieczności, skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarza lub dentysty? Rozważałam też wykonanie w polskim szpitalu drobnego zabiegu. Chciałabym zrobić to w kraju, bo tu miałabym pomoc i opiekę rodziny. Czy będę musiała za pobyt w szpitalu i operację zapłacić – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Żebranie w miejscu publicznym to czyn zabroniony

  Żebranie w miejscu publicznym to czyn zabroniony

  OBYCZAJE Mieszkam w miejscowości turystycznej i latem – zwłaszcza gdy nastaje czas wakacji – zaczyna się też sezon na żebranie przez dzieci. Dorośli, wiedząc, że przyjeżdża wielu zachodnich turystów, wystawiają dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore, na upał i oczekują pieniędzy – pisze pani Weronika. – Czy żebranie w Polsce jest dozwolone – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Rekrutacja do żłobka bez oświadczenia o odpowiedzialności karnej

  Rekrutacja do żłobka bez oświadczenia o odpowiedzialności karnej

  Przepisy ustawy żłobkowej nie wymagają, aby rodzice uczestniczący w naborze do placówki dodatkowo potwierdzali, że nie podają fałszywych informacji. Dlatego zawarcie takiego warunku w uchwale radnych jest bezprawne.

  czytaj więcej

 • Kodeks rozstrzyga kolizje różnych rodzajów nieobecności

  Kodeks rozstrzyga kolizje różnych rodzajów nieobecności

  Jakub Szmit: Trybunał jednoznacznie podkreślił, że cel poszczególnych rodzajów urlopów decyduje o ich wzajemnej relacji. Z tego punktu widzenia trudno mówić o przełomowym charakterze wyroku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników