ogrodzenie nieruchomości

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ogrodzenie nieruchomości. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ogrodzenie nieruchomości.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prace Sejmu 2017: Zmiany uchwalone w cieniu rekonstrukcji rządu

  Prace Sejmu 2017: Zmiany uchwalone w cieniu rekonstrukcji rządu

  Za nami kolejne, 53. Posiedzenie Sejmu. W cieniu zmian kadrowych w rządzie i przeforsowania zmian w sądownictwie posłowie przyjęli także szereg innych ustaw. Nie obeszło się też bez protestów przed budynkiem Sejmu.

  czytaj więcej

 • W Diyarbakirze Kurdowie nie zapomną Erdoganowi co zrobił z ich miastem [REPORTAŻ]

  W Diyarbakirze Kurdowie nie zapomną Erdoganowi co zrobił z ich miastem [REPORTAŻ]

  Pod rozłożystą wierzbą w ogrodzie restauracji znajdującej się w Sur, czyli starym mieście Diyarbakiru, odbywa się spotkanie organizacji pozarządowej Oy Ve Otesi (Głosowanie I Dalej), czyli działającej od 2014 r. w Turcji grupy ochotników monitorujących wybory.

  czytaj więcej

 • Internet Rzeczy: Zdublowany świat cyfrowych modeli

  Internet Rzeczy: Zdublowany świat cyfrowych modeli

  Rozwój technologii do wizualizacji modeli w środowisku 2D i 3D oraz Internetu Rzeczy doprowadził do powstania koncepcji „cyfrowych bliźniaków” („digital twins”), która zakłada odwzorowanie w rzeczywistości wirtualnej nie tylko pojedynczych, fizycznie istniejących obiektów, ale także całej infrastruktury i procesów w niej zachodzących. Badania przeprowadzone przez Gartnera wskazują, że do końca bieżącego roku 48 proc. firm, które wdrażają już rozwiązania IoT, planuje implementację technologii „cyfrowych bliźniaków”, gdyż widzi w niej szansę na jeszcze szybsze dostosowywanie się do rynkowych zmian i narzędzie do ograniczania kosztów związanych z zarządzaniem. Z technologii tej coraz częściej zaczynają korzystać także miasta, które chcą realizować wizję smart cities.

  czytaj więcej

 • Czy hałas na gminnym placu zabaw narusza mir domowy? Prawnicy są podzieleni

  Czy hałas na gminnym placu zabaw narusza mir domowy? Prawnicy są podzieleni

  Lato. Piękna pogoda. Rodzice chcieliby, żeby ich pociechy od świtu do zmierzchu mogły się bawić na placu zabaw. Irytują się, gdy gmina ten czas ogranicza. Ale nie zawsze mają rację. Bo niejednokrotnie władze samorządowe muszą godzić potrzeby różnych stron. Ba, wręcz są zobligowane do skracania czasu otwarcia sądowymi orzeczeniami. Sądy stoją bowiem na stanowisku, że ustalając czas, w którym zabawy, a więc i dobiegający stamtąd hałas jest dopuszczalny, trzeba brać pod uwagę także interesy sąsiadów, dla których takie miejsce może stanowić uciążliwość, a nawet uniemożliwiać normalne korzystanie z nieruchomości. Przy czym zdaniem niektórych prawników, stawiając interes prywatnych osób ponad dobro społeczności, gminy powinny bardzo uważać, by nie nadużyć swoich kompetencji. I to nawet wtedy, gdy wprowadzone na placu zabaw ograniczenia są pokłosiem decyzji sądu.

  czytaj więcej

 • Nie ma kampanii wyborczej bez agitacji. Ale jej granice ściśle określa prawo

  Nie ma kampanii wyborczej bez agitacji. Ale jej granice ściśle określa prawo

  Ulotki można roznosić nawet bez zgody komitetu wyborczego, co nie znaczy, że wszystkie chwyty są dozwolone. Trzeba pamiętać o podpisaniu materiałów propagandowych. A o tym niektóre komitety zapominają.

  czytaj więcej

 • Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku

  Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku

  W przyszłym roku podatnicy zapłacą więcej. Opłaty wzrosną za sprawą inflacji. W 2019 roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 1,6 proc. – wynika z obwieszczenia Ministra Finansów ws. górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

  czytaj więcej

 • Czas na sprawdzenie aktywów oraz źródeł ich finansowania

  Czas na sprawdzenie aktywów oraz źródeł ich finansowania

  Już dziś, tj. 1 października, jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mogą wystartować z inwentaryzacją. Trzeba ją bowiem rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Generalnie należy jej dokonać na dzień bilansowy.

  czytaj więcej

 • Sprawdź, gdzie nie może wisieć plakat wyborczy i jakie są kary

  Sprawdź, gdzie nie może wisieć plakat wyborczy i jakie są kary

  Bałagan wyborczy jest już wszędzie. Plakaty z kandydatami zakrywają sygnalizację drogową, szpecą ogrodzenia i budynki. Zewsząd bije kolorowy misz-masz i nachalne obietnice wyborcze. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie miejsca na takie billboardy są do tego przeznaczone, a w niektórych obowiązuje zakaz ich wieszania.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Dom z podjazdem droższy o VAT

  Dom z podjazdem droższy o VAT

  Firma, która sprzedaje gotowe domy, musi brać pod uwagę dwie stawki podatku: 8 proc. dla budynku mieszkalnego i 23 proc. dla infrastruktury towarzyszącej, znajdującej się poza bryłą domu – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • W Warszawie zmniejszą się reklamy. Co zmieni nowa uchwała krajobrazowa?

  W Warszawie zmniejszą się reklamy. Co zmieni nowa uchwała krajobrazowa?

  Udostępniony właśnie do konsultacji projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy mówi „nie” dużej reklamie.

  czytaj więcej

 • Zmiany w VAT. Ważne wyroki 2018 roku

  Zmiany w VAT. Ważne wyroki 2018 roku

  Liczba sporów sądowych z roku na rok nie spada, a rośnie. Potwierdzają to wstępne statystyki za 2018 r. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa, a gwarantuje je m.in. orzecznictwo sądów. Oczywiście nie zawsze jest ono jednolite. W naszym podsumowaniu zwracamy więc uwagę na wyroki, które są wskazówką dla podatników co do tego, jak należy opodatkować różnego rodzaju zdarzenia, czynności, transakcje itd., a także te, które mogą zmienić dotychczasowe podejście sądów. Kładziemy więc nacisk na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroki siedmiu sędziów, a także standardowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca odpowie za stworzenie zagrożenia na swoim terenie

  Przedsiębiorca odpowie za stworzenie zagrożenia na swoim terenie

  Na nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, buduję magazyn. Straż miejska przeprowadziła kontrolę na posesji. Stwierdziła brak zabezpieczenia głębokich wykopów. Czy coś mi grozi? Bo według mnie prawo cywilne daje mi możliwość dysponowania moją nieruchomością. Na teren faktycznie mogły wejść osoby z zewnątrz, ale to dlatego, że ktoś ukradł fragmenty ogrodzenia.

  czytaj więcej

 • Odbudowa Pałacu Saskiego: Umowa nabiera kształtów

  Odbudowa Pałacu Saskiego: Umowa nabiera kształtów

  Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie powinna się zakończyć najpóźniej 2 listopada 2025 r. – wynika z roboczej wersji porozumienia.

  czytaj więcej

 • Zmiana prawa budowlanego naruszy ład przestrzenny w miastach? To bardzo realne

  Zmiana prawa budowlanego naruszy ład przestrzenny w miastach? To bardzo realne

  Zniesienie obowiązku zgłoszenia robót budowlanych dla obiektów małej architektury to krok w dobrą stronę – twierdzą eksperci. Ale niedomknięcie definicji i zbyt kazuistyczne podejście do prawa może spowodować skutki, których na pewno nie chcielibyśmy oglądać.

  czytaj więcej

 • Monitoring wizyjny: Nowe unijne wytyczne nie zawsze zgodne z polskimi

  Monitoring wizyjny: Nowe unijne wytyczne nie zawsze zgodne z polskimi

  Europejska Rada Ochrony Danych, inaczej niż nasz organ, zezwala np. na stosowanie atrap kamer. Przechowywanie nagrań bez specjalnego uzasadnienia możliwe jest jej zdaniem przez zaledwie kilka dni, a nie, jak dopuszcza nasze UODO, nawet przez trzy miesiące.

  czytaj więcej

 • Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Stowarzyszenie zarządzające ogrodzonym terenem dla domów jednorodzinnych zdecydowało o zainstalowaniu kamer rejestrujących obraz z części wspólnych, tj. ulic, placu zabaw oraz parkingu dla gości. Rzecz w tym, że sposób zamontowania kamer sprawia, że mają one w zasięgu również okna, w efekcie mogą one rejestrować także to, co się dzieje w domach mieszkańców oraz w przydomowych ogródkach. Nie każdemu to odpowiada. Czy mieszkańcy mogą się jakoś temu sprzeciwić?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników