nowe przepisy vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nowe przepisy vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nowe przepisy vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Centra usług wspólnych: bariery nie w przepisach, ale w mentalności ludzi

  Centra usług wspólnych: bariery nie w przepisach, ale w mentalności ludzi

  O powołaniu CUW myślą prawie wszyscy. Zarówno powiaty z urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi, jak i gminy z miastami. Z wykonaniem jest gorzej. Mimo że od wejścia w życie zmian ułatwiających tworzenie takich jednostek minęło prawie pół roku, centra w nowej formule jeszcze nie działają, choć pierwsze samorządy już podjęły uchwały i rozpoczęły proces ich tworzenia.

  czytaj więcej

 • Kto był prezesem spółki, ten odpowie za jej długi

  Kto był prezesem spółki, ten odpowie za jej długi

  Ministerstwo Finansów systematycznie ostrzega przed skutkami udostępniania swoich danych osobowych dla celów cudzej działalności. Skala zjawiska poraża: tysiące osób wplątanych w przestępczość i z gigantycznymi długami wobec fiskusa. Spory udział w tej grupie mają fikcyjni członkowie zarządów spółek z o.o., którzy nie mając pojęcia o tym, co dzieje się w firmach, nie zgłaszają wniosków o upadłość we właściwym terminie, a potem próbują tłumaczyć, że nie było w tym ich winy.

  czytaj więcej

 • Klauzula optymalizacyjna obowiązkowa po 15 lipca

  Klauzula optymalizacyjna obowiązkowa po 15 lipca

  Przepisy ordynacji podatkowej, które wprowadzają klauzulę przeciwko obejściu prawa podatkowego, zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  czytaj więcej

 • Jasiński: Będą nowe rozwiązania dla różnych branż dotyczące VAT

  Jasiński: Będą nowe rozwiązania dla różnych branż dotyczące VAT

  MF pracuje nad rozwiązaniami analogicznymi do pakietu paliwowego, odnoszącymi się do pięciu innych branż - tak wiceminister finansów Wiesław Jasiński odniósł się do zarzutów prof. Witolda Modzelewskiego, że MF ma zerowe osiągnięcia w walce z luką w VAT.

  czytaj więcej

 • Prawo podatkowe może działać wstecz

  Prawo podatkowe może działać wstecz

  Wynikająca jeszcze z prawa rzymskiego maksyma lex retro non agit znajduje umocowanie prawne w art. 3 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.

  czytaj więcej

 • U faktoranta ujęcie zmiany wierzyciela jest pod datą otrzymania informacji o wykupie

  U faktoranta ujęcie zmiany wierzyciela jest pod datą otrzymania informacji o wykupie

  Firma współpracuje ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. Czy opłaca się jej zastosować faktoring odwrotny? Na czym on polega i jak zaksięgować operacje z nim związane?

  czytaj więcej

 • Rafał Reiwer: Zmienimy wizerunek komornika [WYWIAD]

  Rafał Reiwer: Zmienimy wizerunek komornika [WYWIAD]

  - Nie można dłużej tolerować tego, że zawód związany ze stosowaniem prawa i środków przymusu wykonują osoby ze średnim wykształceniem, o wyuczonych profesjach bardzo od prawa dalekich - mówi w wywiadzie dla DGP Rafał Reiwer, sędzia, doktor nauk prawnych, zastępca dyrektora departamentu wykonania orzeczeń i probacji w MS, zastępca przewodniczącego zespołu do opracowania ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych.

  czytaj więcej

 • Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Ministerstwo Finansów chce utworzyć jednolitą Krajową Administrację Skarbową do poboru podatków oraz kontroli. Nie widzę innej drogi – mówiła Honorata Łopianowska, dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF podczas dyskusji zorganizowanej przez DGP. – System wymaga zmian, ale ewolucyjnych, poprzedzonych szerokimi konsultacjami – próbowali oponować pozostali uczestnicy

  czytaj więcej

 • Komentarz: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Ustawa z 13 maja bieżącego roku, za pomocą której polski prawodawca modyfikuje unormowania ordynacji podatkowej i trzech innych aktów prawnych, wprowadza do polskiego systemu podatkowego generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

  czytaj więcej

 • MF dopracowało centralizację VAT w samorządach

  MF dopracowało centralizację VAT w samorządach

  Znikną sankcje za nieprawidłowe sporządzenie wstecznej korekty, a odsetki od środków zwracanych przez gminy będą liczone za krótszy okres. To tylko niektóre ze zmian w nowej wersji projektu specustawy. Wymóg centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie gminy Wrocław (C-276/14). Trybunał przesądził, że jednostki organizacyjne gminy nie mogą być odrębnym podatnikiem VAT. Jest nim bowiem gmina.

  czytaj więcej

 • Zjawisko przestępczości cudzoziemców w Polsce to problem marginalny

  Zjawisko przestępczości cudzoziemców w Polsce to problem marginalny

  Zjawisko przestępczości cudzoziemców w Polsce to problem marginalny

  czytaj więcej

 • Promesa jest kosztem jednorazowym

  Promesa jest kosztem jednorazowym

  Spółka, która poniosła wydatek na udzielenie promesy bankowej związanej z pozyskaniem dotacji na inwestycję, może odliczyć go od razu, a nie dopiero przez odpisy amortyzacyjne – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

  czytaj więcej

 • JPK dla samorządów, fundacji i stowarzyszeń tak jak dla firm

  JPK dla samorządów, fundacji i stowarzyszeń tak jak dla firm

  Podmioty, które nie spełniają definicji przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także będą musiały wdrożyć struktury jednolitego pliku kontrolnego. Mają na to tyle samo czasu, co firmy – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.

  czytaj więcej

 • Unijna dyrektywa przeciw unikaniu CIT coraz bliżej

  Unijna dyrektywa przeciw unikaniu CIT coraz bliżej

  Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zaakceptowała z niewielkimi poprawkami projekt dyrektywy, która ma zapobiegać optymalizacjom w podatku dochodowym.

  czytaj więcej

 • Posłowie złożyli poprawki do pakietu paliwowego

  Posłowie złożyli poprawki do pakietu paliwowego

  Posłowie złożyli poprawki do "pakietu paliwowego". Zajmie się nimi komisja finansów publicznych. Chodzi np. o to, by koncesji na obrót paliwami z zagranicą nie dostawały firmy kierowane przez skazanych za jakiekolwiek przestępstwa skarbowe.

  czytaj więcej

 • Urząd skarbowy musi uważać przy zwrotach podatku

  Urząd skarbowy musi uważać przy zwrotach podatku

  Przedłużenie terminu na zwrot VAT w ramach czynności sprawdzających przestaje działać po wszczęciu postępowania podatkowego – orzekł WSA w Gdańsku.

  czytaj więcej

 • JPK: Samorządy i fundacje czeka wyścig z czasem

  JPK: Samorządy i fundacje czeka wyścig z czasem

  - Biorąc pod uwagę zakres danych, które fiskus chce otrzymywać w takim formacie, już dziś możemy stwierdzić, że wdrożenie nowych przepisów oznaczać będzie konieczność wprowadzenia zmian do systemów finansowo-księgowych - mówi Marcin Sidelnik dyrektor w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC.

  czytaj więcej

 • Brexit: Jedyna rzecz pewna na świecie to zmiana

  Brexit: Jedyna rzecz pewna na świecie to zmiana

  Przymierzając się do napisania artykułu o konsekwencjach, jakie miałoby dla relacji polsko-brytyjskich wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE, oraz o prawdopodobieństwie takiej decyzji, chciałem napisać coś lekkiego i przedstawić znane mi fakty i informacje. Jednak w związku ze śmiercią wybitnej młodej polityk Jo Cox, posłanki do parlamentu z okręgu Batley and Spen, wymagany jest dużo poważniejszy ton, chociażby po to, by uczcić pamięć matki dzieci zmarłej godzinę po postrzale i ugodzeniu nożem przez fanatyka, który podobno wykrzykiwał nacjonalistyczne hasła.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników