leasing

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.