kto ma prawo do renty rodzinnej

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kto ma prawo do renty rodzinnej. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kto ma prawo do renty rodzinnej.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kto ma prawo do renty rodzinnej specjalnej

  ... nie żyje, nie ma prawa do renty rodzinnej w drodze wyjątku ... ten stanowi, że prawo do renty rodzinnej specjalnej ma osoba, która nie ... spełniał warunków prawnych do nabycia prawa do emerytury lub ... i może iść do pracy, nie otrzyma renty rodzinnej specjalnej. Prawo do renty od prezesa ZUS ma osoba, która nie ...

  czytaj więcej

 • Wdowa nie zawsze <strong>ma</strong> <strong>prawo</strong> <strong>do</strong> <strong>renty</strong> <strong>rodzinnej</strong> po zmarłym małżonku

  Wdowa nie zawsze ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo cofnąć świadczenie. ... za osobę zdolną do pracy miała ukończone 50 lat, renta rodzinna już nie przysługiwała. ... bądź wnuków uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu. ... ze śmiercią małżonka, ma prawo do okresowej renty rodzinnej. Będzie ona wypłacana ... własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po mężu, może ...

  czytaj więcej

 • Kto ma prawo do renty rodzinnej po ubezpieczonym

  ... górniku ma prawo do pomocy W ... w takiej sytuacji mają prawo do renty po zmarłym? Czy ... Po śmierci emeryta prawo do renty rodzinnej przysługuje trzem osobom. ... . Czy taka osoba ma prawo do renty rodzinnej? Czy szkolenie pozbawia renty Wdowa przez dwa ... Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma prawo do renty rodzinnej po ubezpieczonym .

  czytaj więcej

 • Kiedy uczniowie i studenci mają prawo do renty rodzinnej

  ... w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź też ... kuratora oświaty. Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno ... , ZUS przedłuża mu prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku ... o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej oraz zobowiązuje zainteresowanego do zwrotu nienależnie pobranej renty. PRZYKŁAD: RENTA DLA OSOBY KOŃCZĄCEJ ...

  czytaj więcej

 • Czy niepracujący <strong>ma</strong> <strong>prawo</strong> <strong>do</strong> <strong>renty</strong>

  Czy niepracujący ma prawo do renty

  ... wliczone okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. To zaś oznacza, ... renta z tytułu niezdolności do pracy? Renty z tytułu niezdolności do ... niezdolność oznacza utratę prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Podstawa prawna ... może znów otrzymać rentę? Osoba, która utraciła prawo do renty, może się ponownie ...

  czytaj więcej

 • Bez chodzenia na zajęcia nie <strong>ma</strong> <strong>renty</strong> <strong>rodzinnej</strong>

  Bez chodzenia na zajęcia nie ma renty rodzinnej

  ... wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Zakład przyznał świadczenie. ... uznali jednak, że prawo do renty rodzinnej nie jest uzależnione ... z późn. zm.) prawo do renty rodzinnej przysługuje do czasu ukończenia nauki ... . W efekcie stracił prawo do świadczenia. Uczeń złożył ... zajęcia nie wystarcza do uzyskania prawa do renty rodzinnej. Niezbędna jest kontynuacja ...

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2015: <strong>Kto</strong> <strong>ma</strong> <strong>do</strong> niego <strong>prawo</strong> i ile wynosi?

  Świadczenie pielęgnacyjne 2015: Kto ma do niego prawo i ile wynosi?

  ... sprawująca opiekę:a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci ... przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ... osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa ... w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

  ... ustawodawca zagwarantował bowiem prawo do dłuższego wypoczynku. Wydłużenie ... J. przysługuje wyłącznie prawo do zwykłego urlopu wypoczynkowego. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego ... ). W sumie pracownik ma prawo do 18 dni, a ... umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo również do szczególnego, płatnego zwolnienia ... przewidziane ferie szkolne, ma on prawo do urlopu wypoczynkowego w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kto</strong> <strong>ma</strong> <strong>prawo</strong> <strong>do</strong> nieodpłatnego leczenia w innym państwie UE

  Kto ma prawo do nieodpłatnego leczenia w innym państwie UE

  ... tym, aby uzyskać prawo do leczenia za granicą ... pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego ... dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych ... kompensacyjne Aby nabyć prawo do korzystania ze świadczeń ... , którzy nie mają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem ... zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego mają oni prawo do nieodpłatnego leczenia w ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu lub żonie

  ... jedynie ogólnie, iż prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie ma również wdowiec - na ... małżeńskiej, może uzyskać rentę rodzinną, jeśli miała wówczas prawo do alimentów z jego ... miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do ... gdy osoba zmarła miała do dnia śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty, sytuacja jest prosta. ...

  czytaj więcej

 • Prawo do renty socjalnej nie zależy od miejsca pobytu świadczeniobiorcy

  ... realizację prawa do takiego wsparcia ... to pytanie, oceniał prawo do renty osoby, która w ... , ZUS przyznał jej prawo do renty socjalnej do listopada 2012 r. ... przepisu wynika, że prawo do renty przysługuje wyłącznie osobie, ... samym przywrócił zainteresowanej prawo do renty socjalnej, poczynając od ... , nieuzasadnione jest ograniczenie prawa do renty socjalnej osobom, które ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może skorzystać z renty rodzinnej z ZUS

  ... sytuacji była żona ma prawo do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS? Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli ... z ZUS rentę rodzinną? Renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia 16 ... wdowa najpierw musi mieć ustalone prawo do renty rodzinnej, a dopiero później ... niezbędnych źródeł utrzymania mają prawo do renty rodzinnej wypłacanej przez okres ...

  czytaj więcej

 • Kto ma prawo do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym ...

  ... może skorzystać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:- urodziła się po 31 grudnia 1948 roku;- ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);- ma udowodniony okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;- posiada odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, który dla mężczyzn wynosi co najmniej ...

  czytaj więcej

 • Uzależnienie otrzymywania <strong>renty</strong> <strong>rodzinnej</strong> z ZUS od wyników nauki narusza <strong>prawo</strong>

  Uzależnienie otrzymywania renty rodzinnej z ZUS od wyników nauki narusza prawo

  Prawo do renty rodzinnej mają m.in. dzieci ... główne Dodaje, że renta rodzinna nie przysługuje w ... , dotyczącej problemu wyłudzania rent rodzinnych przez młodzież, ... – Dziecko zmarłego ubezpieczonego ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli przedłożyło dokument ... okoliczności powodujących ustanie prawa do renty. Wypłatę wstrzymuje się ... organ ścigania. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota ...

  czytaj więcej

 • Osoby z prawem do renty będą otrzymywać pieniądze z ZUS do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego

  ... zawodowej pracowników będzie miało wpływ na pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te ... mogły otrzymywać świadczenie do czasu osiągnięcia powszechnego ... (z tytułu niezdolności do pracy) przez co ... niż 5 lat do wieku emerytalnego. Po ... , które odzyskały zdolność do pracy zawodowej, będą ... nieskładkowe nie wystarczą do otrzymania takiego świadczenia, ...

  czytaj więcej

 • 1,3 mln dzieci straciło <strong>prawo</strong> <strong>do</strong> zasiłku <strong>rodzinnego</strong>

  1,3 mln dzieci straciło prawo do zasiłku rodzinnego

  Obecnie prawo zasiłku rodzinnego ma 4,27 mln ... systemu świadczeń rodzinnych, zasiłek otrzymywało ... więcej osób zyska prawo do pomocy. Zamrożone kryterium ... co miesiąc zasiłek rodzinny. Jego otrzymanie upoważnia do otrzymania siedmiu dodatków, ... maja 2004 r. prawo do zasiłku mają rodziny, w których ... sobie sprawę, że ma do nich prawo. Są też o ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renty</strong> <strong>rodzinne</strong> nie dla wdów i wdowców

  Renty rodzinne nie dla wdów i wdowców

  ... do rent rodzinnych faktycznie stracą do nich prawo. ... lat i nie ma żadnego źródła utrzymania, ma prawo do okresowej renty rodzinnej. Może ją otrzymywać ... mld zł, a prawo do renty rodzinnej ma obecnie 1, 27 ... , które łącznie otrzymują prawie 70 proc. wszystkich rent rodzinnych wypłacanych przez ZUS, prawo do nich ma 1,5 proc. ...

  czytaj więcej

 • ZUS niekorzystnie przelicza świadczenia. Ubezpieczeni <strong>mają</strong> <strong>prawo</strong> <strong>do</strong> wyższej emerytury, dostają jednak mniej

  ZUS niekorzystnie przelicza świadczenia. Ubezpieczeni mają prawo do wyższej emerytury, dostają jednak mniej

  ... świadczeń oraz te mające prawo do własnej emerytury, które rozważają wybór renty rodzinnej po zmarłym małżonku. ... zasadach. Tym samym, mając już ustalone prawo do emerytury i kontynuując ... wieku emerytalnym nie ma wpływu na prawo do świadczenia kapitałowego. ZUS ... , że ZUS nie ma prawa wydawać wadliwych rozstrzygnięć ... nie miał prawa odmówić wyliczenia ...

  czytaj więcej

 • Zdolni <strong>do</strong> pracy wciąż dostają <strong>renty</strong>

  Zdolni do pracy wciąż dostają renty

  ... obecnie przy ustalaniu prawa do renty jest brana pod ... decyzję o weryfikacji prawa do renty osób, które otrzymały do nich prawo przed 1997 rokiem. ... 450 tys. rencistów mających prawo do renty z tytułu trwałej ... nie może odbierać prawa do renty osobom, które nie ... na wniosek ZUS ma prawo do kontrolowania ...

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje prawo do odprawy emerytalno-rentowej

  ... spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, ... odpraw, np. pracownik ma prawo jednocześnie do odprawy emerytalno-rentowej ... 24, poz. 888). Prawo do świadczeń Powstanie prawa do emerytury lub z ... różnych pracodawców, ma prawo wyboru pracodawcy zobowiązanego do wypłaty odprawy ... zasiłku chorobowego. Pracownik ma prawo do odprawy rentowej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne