księgowanie podatku vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu księgowanie podatku vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące księgowanie podatku vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Do jutra można wykazać ulgę na złe długi

  Do jutra można wykazać ulgę na złe długi

  Od lipca uprawnienie to mają nawet tacy wierzyciele, których z dłużnikiem łączą powiązania o charakterze np. rodzinnym, majątkowym albo wynikające ze stosunku pracy. Wyjątek, gdy firma zalegająca z płatnościami jest w stanie upadłości.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać handel bitcoinami?

  Jak rozliczać handel bitcoinami?

  Kupno i sprzedaż wirtualnej waluty pociąga za sobą realne obowiązki podatkowe. Od uzyskanego dochodu należy rozliczyć PIT i w wielu sytuacjach VAT. Ten ostatni wymóg może już jednak niedługo przejść do lamusa

  czytaj więcej

 • Program księgowy SKP<sup>&reg;</sup> - płać tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz

  Program księgowy SKP® - płać tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz

  Prowadzisz firmę lub dopiero zamierzasz ją otworzyć i szukasz odpowiedniego programu księgowego. Nie jest to łatwe. Niektóre aplikacje są skomplikowane, inne za drogie, a te darmowe nie zawsze działają tak, jak byś tego chciał.

  czytaj więcej

 • RESET2: Programy finansowo-księgowe dla małych i średnich firm

  RESET2: Programy finansowo-księgowe dla małych i średnich firm

  Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, stojące przed zakupem oprogramowania, swoją uwagę powinny skierować w stronę wrocławskiej firmy RESET2. Programy R2księga i R2fk gwarantują pełne wsparcie dla prowadzonej działalności i mogą zostać dopasowane do specyfiki oraz wymagań konkretnego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Przychód z refundacji ceny leków w księgach apteki ujmuje się na koncie

  Przychód z refundacji ceny leków w księgach apteki ujmuje się na koncie

  Jak ująć w księgach wartość sprzedawanych w aptece leków podlegających refundacji z NFZ - w momencie sprzedaży czy wpływu na rachunek bankowy? A jeśli dopiero w momencie refundacji, to kiedy podlega ona VAT?

  czytaj więcej

 • Zwolnienia z VAT: Nie ma wypłaty bez zaksięgowania

  Zwolnienia z VAT: Nie ma wypłaty bez zaksięgowania

  Banki, które zasilają bankomaty w gotówkę, a zarazem wykonują czynności poboczne, umożliwiające klientom m.in. bezpieczne i kontrolowane wypłaty z bankomatu, świadczą usługę kompleksową, zwolnioną w całości z VAT – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • W bilansie kaucję gwarancyjną zalicza się do aktywów obrotowych

  W bilansie kaucję gwarancyjną zalicza się do aktywów obrotowych

  Zabezpieczenie pieniężne dla najmu może być wykazywane u kontrahentów jako „Pozostałe rozrachunki”. Jeśli zaś dotyczy robót budowlanych, to ujmuje się je jako „Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług”

  czytaj więcej

 • Zwrot podatku zapłaconego za granicą bez korekty kosztów

  Zwrot podatku zapłaconego za granicą bez korekty kosztów

  Nie należy utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska z podatkiem od towarów i usług (VAT) obowiązującym w Polsce.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

  Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

  Realizujemy projekt unijny Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, który zakończył się w listopadzie 2015 r. Wniosek o płatność złożyliśmy w grudniu 2015 r. Niestety refundacja poniesionych wydatków, zarówno kosztów, jak i wydatków na zakup środków trwałych, nastąpi w 2016 r. W jaki sposób zaewidencjonować rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych spółki z o.o. badanej co roku przez biegłego rewidenta? Jak zaprezentować dotacje w sprawozdaniu finansowym?

  czytaj więcej

 • Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Rachunkowość: 11 najczęściej popełnianych błędów

  Każda jednostka sektora finansów publicznych, przystępując do zamknięcia ksiąg rachunkowych, które są podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, powinna wykonać wiele czynności, aby zrobić to prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Kredyty frankowe: Rozwiązanie bez emocji

  Kredyty frankowe: Rozwiązanie bez emocji

  Wypracowaniu rozwiązania problemu kredytów we franku szwajcarskim (CHF) nie sprzyja brak rzetelnej odpowiedzi na pytanie, kim jest i czym tak naprawdę dysponuje przeciętny polski frankowicz.

  czytaj więcej

 • Sprzedawca powinien ująć w swojej ewidencji rabat cenowy udzielony w momencie sprzedaży towarów

  Sprzedawca powinien ująć w swojej ewidencji rabat cenowy udzielony w momencie sprzedaży towarów

  Przedsiębiorcy w celu zwiększenia udziału w rynku, wielkości sprzedaży, a w konsekwencji poziomu generowanych zysków, powinni dbać o rozwijanie stabilnych relacji z kontrahentami. Mogą temu służyć różnego rodzaju narzędzia marketingowe mające zachęcać i motywować klientów (zarówno tych dotychczasowych, jak i potencjalnych) do nabywania oferowanych przez firmę świadczeń. Przykładem takiego instrumentu jest sprzedaż rabatowa, której przedmiotem może być rabat cenowy, rabat towarowy, sprzedaż premiowa, premia pieniężna.

  czytaj więcej

 • Jak wycenić towary na dzień bilansowy

  Jak wycenić towary na dzień bilansowy

  Jesteśmy hurtownią, która część zakupionych towarów musi długo magazynować przed sprzedażą. W związku z tym ponosimy koszty takiego magazynowania. W 2015 r. musieliśmy zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie kosztów zakupu i magazynowania. W jaki sposób powinniśmy dokonać wyceny towarów na dzień bilansowy?

  czytaj więcej

 • W polityce rachunkowości trzeba określić zasady ujmowania kosztów zakupu

  W polityce rachunkowości trzeba określić zasady ujmowania kosztów zakupu

  Do faktury za zakupione materiały dostawca zgodnie z umową doliczył wartość kosztów transportu i ubezpieczenia. W jaki sposób należy zaewidencjonować powyższe koszty zakupu? W jakiej wartości należy wykazać materiały w bilansie?

  czytaj więcej

 • Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Uproszczone sprawozdania finansowe za 2015: Dwie możliwości do wyboru

  Jednostki mniejsze niebędące podmiotami mikro mogą mieć do czynienia z dwoma rodzajami uproszczonych sprawozdań finansowych za 2015 rok. Starymi wynikającymi z art. 50 ustawy o rachunkowości i nowymi zgodnymi z jej załącznikiem nr 5.

  czytaj więcej

 • Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Odszkodowania ujmuje się na podstawie noty księgowej

  Ewidencjonuje się je zgodnie z zasadą memoriałową. Dlatego powinny zostać przypisane do roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

  czytaj więcej

 • Wyłudzenia VAT: Kontrola NIK obnaża nieskuteczne działania MF

  Wyłudzenia VAT: Kontrola NIK obnaża nieskuteczne działania MF

  NIK negatywnie oceniła skuteczność działań ministra finansów i podległych mu organów w zwalczaniu wyłudzeń VAT na podstawie fikcyjnych faktur; postuluje m.in. koncentrację działań na wykrywaniu organizatorów procederu wyłudzania podatku zamiast na firmach „słupach”.

  czytaj więcej

 • JPK: Ochrona danych wymaga doprecyzowania

  JPK: Ochrona danych wymaga doprecyzowania

  Zmiany wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.) w zakresie przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej strukturze logicznej (dalej: jednolity plik kontrolny) już teraz budzą wiele wątpliwości i generują wiele pytań wśród przedsiębiorców. Na niecałe 3 miesiące przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów wiele zagadnień wciąż jest niejasnych, a podmioty aktualizujące systemy księgowe dostrzegają niespójności techniczne wewnątrz struktur JPK. Dziś staramy się opisać niektóre obawy i wskazać, jak w praktyce nowe przepisy będą funkcjonować, a także jak na swoją korzyść mogą je wykorzystać podatnicy.

  czytaj więcej

 • Korektę VAT za lata poprzednie uznaną za błąd istotny odnosi się na kapitał własny

  Korektę VAT za lata poprzednie uznaną za błąd istotny odnosi się na kapitał własny

  Spółka komandytowa podjęła decyzję o zmianie biura rachunkowego z przyczyn ekonomicznych. Okazało się, że nieświadoma nieprawidłowości spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej prowadziła sprawy tej spółki bez ważnego stosunku cywilnoprawnego (umowa) zobowiązującego komplementariusza do zarządzania spółką komandytową za wynagrodzeniem. Spółka komandytowa w latach 2014–2015 była obciążana na koniec każdego miesiąca fakturą VAT za świadczone usługi zarządu i reprezentacji oraz odliczała VAT. Co powinna teraz zrobić?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników