księga wieczysta ministerstwo

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu księga wieczysta ministerstwo. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące księga wieczysta ministerstwo.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

  - Samo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r., więc nieuiszczenie opłaty nie wstrzymuje przekształcenia, bo ono już się formalnie dokonało - mówi w rozmowie z DGP dr Marcin Włodarski, ekspert w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, kancelaria LSW.

  czytaj więcej

 • Rząd wprowadza tylnymi drzwiami korzystne korekty dla uwłaszczających się

  Rząd wprowadza tylnymi drzwiami korzystne korekty dla uwłaszczających się

  Ważne dla przedsiębiorców zmiany przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność uchwalił 16 maja Sejm. Znalazły się one w nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

  czytaj więcej

 • Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Wszystkie kamienice Willy’ego Goldberga

  Do Sądu Rejonowego w Radomsku: Ja, niżej podpisany Willy Goldberg, oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą rodziny Goldbergów, której wszyscy członkowie zginęli w czasie II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego nie toczyło się po żadnej z tych osób postępowanie spadkowe. Moim zamiarem jest uregulowanie stanu prawnego po moich przodkach i na dzień dzisiejszy ustalam majątek, który był kiedyś w ich posiadaniu. Zwracam się o wydanie odpisów poszczególnych dokumentów, znajdujących się z aktach Ksiąg Hipotecznych Nr…”. I dalej wyliczanka na pięciu stronach: numery ksiąg, decyzje, pełnomocnictwa, postanowienia, akty urodzenia i zgonu, opłaty stemplowe, decyzje urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze, nakazy egzekucyjne. Wszystko, co pomoże w ustaleniu prawa do dziedziczenia.

  czytaj więcej

 • Lokale na własność, a śmietnik w dzierżawie

  Lokale na własność, a śmietnik w dzierżawie

  Nie tylko drogi czy place zabaw, ale nawet altanki śmietnikowe mają odrębne księgi wieczyste. I wówczas – mimo że służą racjonalnemu korzystaniu z nieruchomości – nie ulegają przekształceniu.

  czytaj więcej

 • Uwłaszczenie – resort rozwoju daje wskazówki samorządom

  Uwłaszczenie – resort rozwoju daje wskazówki samorządom

  Z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności samorządy walczą od początku stycznia. I coraz mniej prawdopodobne jest, by zdążyły wydać na czas zaświadczenia mieszkańcom. Samo orzeczenie przekształcenia też wciąż napotyka trudności. Nie zawsze wiadomo, czy 1 stycznia 2019 r. w świetle obowiązujących przepisów doszło do tego z mocy prawa. Ponadto ustawa uwłaszczeniowa była łatana już kilkakrotnie. Rozstrzygnęło to wprawdzie sporo wątpliwości, ale wciąż nie wszystkie. 

  czytaj więcej

 • Smród w księgach wieczystych: Resort środowiska chce wzmianki o immisjach zapachowych

  Smród w księgach wieczystych: Resort środowiska chce wzmianki o immisjach zapachowych

  Resort środowiska chce wzmianki o immisjach zapachowych wpisywać do ksiąg. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa to za absurd.

  czytaj więcej

 • Wystarczy trzymać się umowy [OPINIA]

  Wystarczy trzymać się umowy [OPINIA]

  Newsweek” opisał wczoraj niedawną zmianę prawa bankowego, jakiej dokonano przy okazji nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Pojawił się przepis mówiący jasno, że dokumenty bankowe są wystarczające do tego, by dokonać wpisu w księdze wieczystej.

  czytaj więcej

 • W 2020 r. zapłacimy większe podatki za mieszkania i domy

  W 2020 r. zapłacimy większe podatki za mieszkania i domy

  Inflacja w I półroczu wyniosła 1,8 proc. – podał GUS. O tyle wzrosną więc stawki podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku.

  czytaj więcej

 • Użytkowanie wieczyste: Przekształcenie nadal kłopotliwe [PORADNIA UWŁASZCZENIOWA]

  Użytkowanie wieczyste: Przekształcenie nadal kłopotliwe [PORADNIA UWŁASZCZENIOWA]

  Czy brak wyodrębnienia lokali wyklucza przekształcenieDlaczego błędnie naliczona stawka za użytkowanie wieczyste nie wstrzymała uwłaszczeniaCo zrobić, gdy w dniu przekształcenia nie była ustalona wysokość rocznej opłaty za użytkowanie

  czytaj więcej

 • Księgi wieczyste ustawowo spowolnione. Na wpis poczekamy nawet dwa razy dłużej niż zwykle

  Księgi wieczyste ustawowo spowolnione. Na wpis poczekamy nawet dwa razy dłużej niż zwykle

  Na wpis do ksiąg hipotecznych trzeba czekać nawet dwa razy dłużej niż zwykle. Sądy zasypała lawina wniosków w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego.

  czytaj więcej

 • NPBP: Rejestry po estońsku, czyli jak dać obywatelom i gospodarce wędkę, a nie rybę

  NPBP: Rejestry po estońsku, czyli jak dać obywatelom i gospodarce wędkę, a nie rybę

  Ten artykuł jest o Estonii - kraju położonym niedaleko od Polski (z Suwałk do miejscowości Valga na granicy łotewsko – estońskiej jest zaledwie 546 kilometrów), a który wyprzedził Polskę (i znakomitą większość krajów świata) w dziedzinie cyfryzacji o dekadę.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacja. Jest raport resortu Sprawiedliwości

  Reprywatyzacja. Jest raport resortu Sprawiedliwości

  Resort Sprawiedliwości opublikował raport komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Dokument ma prawie 900 stron. Podano w nim, że komisja w toku swoich prac odzyskała 56 nieruchomości oraz nałożyła obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń w wysokości ponad 99 mln zł.

  czytaj więcej

 • Soszyński: Zaświadczenie o przekształceniu i rozliczenie się z urzędem nie kończy sprawy. Trzeba się jeszcze udać do sądu [WYWIAD]

  Soszyński: Zaświadczenie o przekształceniu i rozliczenie się z urzędem nie kończy sprawy. Trzeba się jeszcze udać do sądu [WYWIAD]

  - Najważniejsze to nie wkładać otrzymanego zaświadczenia do szuflady i żyć w przeświadczeniu, że sprawa jest załatwiona. Bo za 10 lat może się okazać, że jesteśmy winni miastu równowartość 10 opłat za użytkowanie wieczyste - mówi w rozmowie z DGP Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

  czytaj więcej

 • Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego [PORADNIK]

  Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego [PORADNIK]

  Osoby, które do tej pory nie otrzymały zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, nadal będą mogły skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej - informuje Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

  czytaj więcej

 • Elektroniczne księgi wieczyste wobec RODO

  Elektroniczne księgi wieczyste wobec RODO

  Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie zasad udostępniania danych w elektronicznych księgach wieczystych pod kątem zgodności z RODO.

  czytaj więcej

 • KRUS i Policja z łatwiejszym dostępem do ksiąg wieczystych

  KRUS i Policja z łatwiejszym dostępem do ksiąg wieczystych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Nowe regulacje przewidują dodanie szefów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (jest nim komendant główny policji) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ich centralnej bazie danych.

  czytaj więcej

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Stosowanie uproszczeń, wycena i prezentacja

  Sprawozdanie finansowe jednostki kończącej rok obrotowy 31 grudnia 2019 r. musi być przygotowane we właściwej formie pod koniec marca. Został już więc trochę ponad miesiąc na dopełnienie tego obowiązku. Takie sprawozdanie musi zawierać informacje rzetelnie oddające obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Należy je przygotować zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, które dają możliwość wyboru szczegółowości prezentacji, zasad wyceny, ale narzucają odpowiednią formę techniczną. Księgowi stają przed wyzwaniami nie tylko formalnymi, lecz także techniczno-informatycznym. Muszą sprawdzić m.in. poprawność struktur informatycznych i prawidłowość przyporządkowania dodawanych pozycji w sprawozdaniu. Poza tym muszą zweryfikować poprawność wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ich prezentacji według poszczególnych załączników. Jest to dużo wyzwań, a czasu zostało niewiele.

  czytaj więcej

 • Terminy w prawie karnym jednak będą zawieszone

  Terminy w prawie karnym jednak będą zawieszone

  Jak informowaliśmy w poniedziałkowym numerze DGP, we wstępnej wersji przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakietu przepisów ułatwiającego walkę z koronawirusem nie znalazły się, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, rozwiązania dotyczące biegu terminów materialnych w prawie karnym. Resort najwyraźniej również dostrzegł to niedopatrzenie.

  czytaj więcej

 • Dębowski: Odmrażanie terminów może powodować pomyłki z ich liczeniem [WYWIAD]

  Dębowski: Odmrażanie terminów może powodować pomyłki z ich liczeniem [WYWIAD]

  - Nie wolno zapomnieć, że nadal są osoby chore, skierowane na kwarantannę, które mają prawo oczekiwać ustawowych zabezpieczeń ich sytuacji procesowej - mówi w rozmowie z DGP Rafał Dębowski, adwokat, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników