księga wieczysta abc

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu księga wieczysta abc. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące księga wieczysta abc.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PCC: fiskus nie wie, jak rozliczać hipotekę

  PCC: fiskus nie wie, jak rozliczać hipotekę

  Urzędy skarbowe wciąż nie opracowały jednego sposobu opodatkowania hipoteki, choć nowe przepisy o księgach wieczystych obowiązują już dwa miesiące.

  czytaj więcej

 • ABC notarialnego rejestru testamentów

  ABC notarialnego rejestru testamentów

  Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) uruchamiany 5 października 2011 r. pozwoli uniknąć problemów wynikających z zaginięcia lub zniszczenia testamentu. Ułatwi także dotarcie do testamentu notarialnego.

  czytaj więcej

 • Jak odcięty od drogi może ubiegać się o służebność gruntową

  Jak odcięty od drogi może ubiegać się o służebność gruntową

  Droga konieczna musi dawać dostęp do trasy publicznej, nie prywatnej. Służebność drogowa jest ustanawiana na sąsiednim gruncie. Przejście lub przejazd wyznaczone w umowie lub w sądzie buduje zainteresowany.

  czytaj więcej

 • Aport wnoszony do spółki niekiedy sprawia problemy

  Aport wnoszony do spółki niekiedy sprawia problemy

  Wkład niepieniężny do spółki prawa handlowego (czyli aport) jest często kwestią problematyczną. Prawo handlowe stawia bowiem wiele warunków i ograniczeń w zakresie przedmiotu takiego wkładu.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Bilans otwarcia nie może się różnić od bilansu zamknięcia. Ale czy zawsze?

  Bilans otwarcia nie może się różnić od bilansu zamknięcia. Ale czy zawsze?

  W praktyce zdarzają się takie sytuacje i są uzasadnione np. zmianą polityki rachunkowości. Co jednak, gdy zawini system księgowy, jak to miało miejsce w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, gdzie różnica między saldami początkowymi a końcowymi wyniosła przeszło 132 mln?

  czytaj więcej

 • W tym roku przy inwentaryzacji nie unikniemy KSR nr 11

  W tym roku przy inwentaryzacji nie unikniemy KSR nr 11

  Jest w nim część poświęcona spisowi środków trwałych, ale nie można na niej poprzestać, bo niestety brakuje w niej szczegółowych rozwiązań. Dlatego cenne są doświadczenia z lat poprzednich, o ile nie są błędne.

  czytaj więcej

 • Jak dokapitalizować spółkę z o.o., która znalazła się w potrzebie [WZORY DOKUMENTÓW]

  Jak dokapitalizować spółkę z o.o., która znalazła się w potrzebie [WZORY DOKUMENTÓW]

  Okres pandemii postawił wiele firm w trudnej sytuacji finansowej. Aby temu zapobiec, wspólnicy spółek z o.o. mogą skorzystać z kilku mechanizmów prawa handlowego i cywilnego mających na celu dokapitalizowanie spółki. Są nimi: podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie dopłat, udzielenie pożyczek przez wspólników.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników