korekta deklaracji vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu korekta deklaracji vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące korekta deklaracji vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Czas na odzyskanie VAT jest ograniczony

  Czas na odzyskanie VAT jest ograniczony

  Kto złoży korektę deklaracji po 5 latach, licząc od początku roku, w którym uzyskał prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie może już z niego skorzystać. Nie narusza to zasady neutralności VAT – stwierdził NSA.

  czytaj więcej

 • Kosacka-Olszewska: W ustawie o VAT niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych

  Kosacka-Olszewska: W ustawie o VAT niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych

  Szczególnie niepokoi mnie wzrost obowiązków ewidencyjnych i sankcyjność nowych rozwiązań. Nie jestem natomiast przeciwniczką przedkładania organom podatkowym listy kontrahentów - mówi w wywiadzie dla DGP Dorota Kosacka-Olszewska, doradca podatkowy i partner w DK Doradztwo w Białymstoku.

  czytaj więcej

 • Nie każdy skorzysta z podwyżki odliczenia VAT

  Nie każdy skorzysta z podwyżki odliczenia VAT

  Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego przed upływem pięciu lat od nabycia uprawnia do zwiększenia VAT naliczonego. Z uprawnienia tego skorzysta nawet ten, kto dokonał zakupu jeszcze przed tą datą. W odmiennej sytuacji będzie zaś podatnik, który przed 1 kwietnia 2014 r. nie tylko pojazd kupił, ale i sprzedał. Ten powinien wręcz oddać część tego, co już odliczył. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny, choć jeden z sędziów miał odmienne zdanie. Skąd ta kontrowersja?

  czytaj więcej

 • Od 1 stycznia 2016 r. znika obowiązek uzasadniania korekt

  Od 1 stycznia 2016 r. znika obowiązek uzasadniania korekt

  Od 1 stycznia 2016 r. podatnik nie będzie musiał informować fiskusa, dlaczego koryguje PIT-37 lub VAT-7. Ale nadal będzie miał taką możliwość.

  czytaj więcej

 • Podatnicy nie muszą aktualizować zgłoszenia VAT-R

  Podatnicy nie muszą aktualizować zgłoszenia VAT-R

  Czy deklarację za grudzień składać jeszcze do starego, czy już do nowego urzędu skarbowego? Ministerstwo Finansów wyjaśniło DGP, że właściwy będzie ten drugi organ.

  czytaj więcej

 • Wirtualne biura też stosują kruczki w umowach. Jak wybrać odpowiednią firmę?

  Wirtualne biura też stosują kruczki w umowach. Jak wybrać odpowiednią firmę?

  Rośnie zainteresowanie usługami wirtualnych biur. Chodzi o firmy, które w zamian za odpowiednią opłatę oferują klientom dostęp do adresu w prestiżowej lokalizacji i wspomagają ich lub wręcz wyręczają w prowadzeniu biura. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zmniejszyć koszty, unikając m.in. samodzielnego wynajmowania powierzchni biurowej.

  czytaj więcej

 • Refundacja kosztów na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego

  Refundacja kosztów na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego

  Często zwrot pieniędzy wpływa na konto już po zakupie środków trwałych i po rozpoczęciu ich użytkowania oraz po przeprowadzeniu pierwszych odpisów amortyzacyjnych. Dlatego trzeba dokonać jednorazowej korekty.

  czytaj więcej

 • Wygrali z fiskusem, ale nadwyżki nie odzyskają

  Wygrali z fiskusem, ale nadwyżki nie odzyskają

  Jeżeli podatnik doliczał do ceny wyższy VAT, niż powinien, i nie wystawiał faktur, to nie może pomniejszyć w deklaracji należnej daniny. Nie ma bowiem możliwości zwrócić jej klientowi. Tak uważa fiskus.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.)

  czytaj więcej

 • Najważniejsze tegoroczne orzeczenia podatkowe

  Najważniejsze tegoroczne orzeczenia podatkowe

  Wyższa kwota wolna od PIT, dwie kary za puste faktury oraz nieopodatkowane możliwości restrukturyzacji spółek komandytowo-akcyjnych. To najistotniejsze rozstrzygnięcia z minionych 12 miesięcy, kończące wieloletnie spory

  czytaj więcej

 • Podatki 2015/2016: Największe sukcesy i porażki

  Podatki 2015/2016: Największe sukcesy i porażki

  Rok 2015 przyniósł wiele zmian podatkowych. Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc zestawienie najlepszych i najgorszych. Uwzględniliśmy przepisy, które zostały uchwalone w 2015 r. i weszły w życie w trakcie ubiegłego roku, jak i obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Typując HIT, eksperci kierowali się tym, czy rozwiązanie pozytywnie wpłynęło lub wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz czy jest ono korzystne dla obywateli. Typując BUBEL, brali pod uwagę to, czy dany przepis utrudni życie firmom i obywatelom oraz czy jest niejasny i może rodzić spory z fiskusem. Niekwestionowanym HITEM okazała się likwidacja przepisów dotyczących korekty kosztów w podatkach dochodowych. Przez kilka lat były to największy bubel podatkowy. Eksperci docenili to, że został zlikwidowany.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady ordynacji podatkowej

  Nowe zasady ordynacji podatkowej

  Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatników, wyższe odsetki od zaległości podatkowych dla nierzetelnych podatników VAT, modyfikacja zasad dotyczących interpretacji podatkowych i pełnomocnictw – to jedne z najważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia.

  czytaj więcej

 • Ordynacja podatkowa: Przy autokorekcie PIT obniżona stawka odsetek za zwłokę

  Ordynacja podatkowa: Przy autokorekcie PIT obniżona stawka odsetek za zwłokę

  Do końca 2015 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 75 proc. stawki podstawowej (wynoszącej 8 proc.), a więc 6 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka ta miała zastosowanie w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty zaległości podatkowej (zob. art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.).

  czytaj więcej

 • Samorządy zniechęcane do korygowania VAT wstecz

  Samorządy zniechęcane do korygowania VAT wstecz

  Projekt specustawy dotyczącej centralizacji podatku naliczonego w gminach, powiatach i województwach przewiduje rozwiązania, które utrudnią jednostkom odzyskiwanie pieniędzy

  czytaj więcej

 • VAT: Wielka migracja firm w urzędach skarbowych

  VAT: Wielka migracja firm w urzędach skarbowych

  Nowe przepisy dotyczące właściwości organów podatkowych w sprawach VAT obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Ale uwaga: dotyczą też deklaracji za grudzień i za IV kwartał 2015 r.

  czytaj więcej

 • Centralizacja VAT w samorządach: Ministerstwo Finansów zakłada, że gminy nie będą jednak korygować podatku

  Centralizacja VAT w samorządach: Ministerstwo Finansów zakłada, że gminy nie będą jednak korygować podatku

  Resort opublikował oficjalny projekt specustawy, która ma uregulować zasady centralizacji VAT w samorządach. W zasadniczych kwestiach powiela on rozwiązania, o których informował już DGP.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze zmiany w 2016 roku

  VAT: Najważniejsze zmiany w 2016 roku

  Trwa migracja firm w urzędach skarbowych, nowy prewspółczynnik nie obejmuje firmowych samochodów, podatek na sprzęt przeciwpożarowy wzrósł a korekty deklaracji VAT nie trzeba już uzasadniać. To tylko część zmian, z jakimi podatnicy będą się mierzyć w 2016 roku.

  czytaj więcej

 • Ulga na złe długi nie dla firm zależnych

  Ulga na złe długi nie dla firm zależnych

  Podatku należnego nie skoryguje zarówno ten, kogo powiązania z dłużnikiem łączyły w dacie korekty deklaracji VAT, jak i ten, u kogo miały one miejsce tylko w chwili przeprowadzenia transakcji – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • W niedziele markety będą zamknięte? "Cios w polski handel"

  W niedziele markety będą zamknięte? "Cios w polski handel"

  Nikt z branży handlowej, poza zwolnionymi z podatku handlowego, nie jest zadowolony z propozycji Ministerstwa Finansów. Proponuje ono, by nową daninę płaciły wszystkie firmy, które przekroczą próg obrotów 1,5 mln zł miesięcznie. W takim przypadku w weekendy i święta zapłacą stawkę podatku 1,9 proc. od obrotów, a za obrót w pozostałe dni 0,7 proc. lub 1,3 proc. od nadwyżki ponad 300 mln zł miesięcznie. Plany resortu krytykują zarówno przedstawiciele krajowego małego i średniego handlu (w tym spółdzielczego), jak i reprezentanci handlu wielkopowierzchniowego z zagranicznym kapitałem.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne