kodeksy karne

Kodeksy Karne Wojskowe - akt normatywny wydany przez Rząd Narodowy w okresie powstania styczniowego.