kodeks spółek cywilnych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks spółek cywilnych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks spółek cywilnych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawo z tektury. Państwo mogło zapobiec problemom frankowiczów [HISTORIA KRYZYSU]

  Prawo z tektury. Państwo mogło zapobiec problemom frankowiczów [HISTORIA KRYZYSU]

  Państwo, choć mogło, nie zapobiegło kryzysowi frankowemu, a teraz nie potrafi skutecznie tym kryzysem zarządzać. Na placu boju pozostały sądy.

  czytaj więcej

 • Jak sobie radzić z otrzymanymi fakturami zawierającymi błędne dane

  Jak sobie radzić z otrzymanymi fakturami zawierającymi błędne dane

  Problem z fakturowaniem i korygowaniem dokumentów faktur od lat jest jednym z podstawowych, z którym muszą borykać się podatnicy. Wprowadzone z początkiem kwietnia 2017 r. przepisy przewidujące dotkliwe sankcje za nierzetelne fakturowanie bardzo zaniepokoiły podatników i zmotywowały wielu z nich do uszczelniania systemu emisji faktur oraz weryfikacji otrzymanych dokumentów.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa

  Poradnia rachunkowa

  Czy mandat karny nałożony na pracownika można zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. W jaki sposób zaksięgować zadatek na poczet dostawy towaru. Na które konto powinny trafić wydatki związane z poszukiwaniem pracowników Gdzie w księgach ująć rozchód towarów przeznaczonych na potrzeby firmy. Jakie operacje księguje się na koncie 201 w sferze budżetowej.

  czytaj więcej

 • Pewność prawa? Nie żartujmy!

  Pewność prawa? Nie żartujmy!

  Szesnaście. Tyle razy w ostatnim roku zmieniło się prawo farmaceutyczne. Zaledwie siedem – kodeks spółek handlowych. Choć do k.s.h. należy inny rekord. Podczas 84. posiedzenia Sejmu obecnej kadencji, w lipcu 2019 r., przegłosowano trzy różne nowelizacje kodeksu. Posłowie przyznawali, że w sumie nie odróżniają procedowanych projektów. Wiedzieli, że wszystkie „dotyczą spółek”.

  czytaj więcej

 • Sukcesja w spółkach handlowych: testament czy zapisy w umowie?

  Sukcesja w spółkach handlowych: testament czy zapisy w umowie?

  Jan Nowak, Anna Kowalska oraz Antoni Wiśniewski są wspólnikami spółki jawnej. Przy okazji jubileuszu 25-lecia firmy w rozmowach pojawił się temat sukcesji na wypadek ich śmierci. Każdy wspólnik ma małżonka oraz dzieci, ale poglądy na sposób podziału majątku spadkowego okazały się odmienne. Co więcej, spółka jawna swoją działalność oraz rynkowy sukces zawdzięcza w głównej mierze bezpośredniej pracy wspólników w firmie. Obawiają się oni zatem, że jeżeli w miejsce zmarłego wspólnika wstąpią osoby bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, może się to negatywnie odbić na wynikach działalności. Poszczególni wspólnicy zwracają także uwagę, że nie sposób wykluczyć konfliktu pomiędzy spadkobiercami, co mogłoby doprowadzić do paraliżu decyzyjnego w spółce.

  czytaj więcej

 • Kiedy gmina poniesie odpowiedzialność solidarną razem z głównym wykonawcą

  Kiedy gmina poniesie odpowiedzialność solidarną razem z głównym wykonawcą

  Spółka, z którą współpracowałem, zawarła z gminą umowę na roboty budowlane: chodziło o wybudowanie szkoły. Zawarłem ze spółką umowę podwykonawczą, na podstawie której zobowiązałem się do sprzedaży oraz do montażu stolarki otworowej. Spółka (czyli wykonawca generalny) zgłosiła do inwestora (gminy) treść tej umowy i zakres prac do wykonania, a inwestor nie zgłosił sprzeciwu. Prace wykonane przez moją firmę zostały bez żadnych zastrzeżeń odebrane przez gminę. Wystawiłem faktury. Niestety, do dziś spółka ich nie zapłaciła. Czy gmina ponosi odpowiedzialność solidarną z wykonawcą za niewypłacone mi wynagrodzenie?

  czytaj więcej

 • Jakie są konsekwencje, gdy konsument zrzecze się przedawnienia

  Jakie są konsekwencje, gdy konsument zrzecze się przedawnienia

  Nasza spółka prowadzi działalność finansową, w tym udziela pożyczek dla konsumentów na niewielkie kwoty. Niektórzy klienci zalegają przez nasze przeoczenie z ratami pożyczek wymagalnych w lipcu 2014 r. i maju 2015 r. Czy po zmianie przepisów dotyczących przedawnień można jeszcze skierować sprawy do sądu? Mamy też ich pisemne oświadczenia o zrzeczeniu się przedawnienia, ale sporządzone w tym roku.

  czytaj więcej

 • Wzrost emerytury minimalnej, wzmocnienie pozycji premiera... Nowy PROGRAM PiS

  Wzrost emerytury minimalnej, wzmocnienie pozycji premiera... Nowy PROGRAM PiS

  Umocnienie pozycji premiera, powołanie ministra – szefa centrum analiz strategicznych, utrwalenie urzędu ministra – koordynatora służb specjalnych czy wzrost pozycji wojewodów - to niektóre z propozycji PiS na kolejną kadencję zawarte w opublikowanym w sobotę programie partii.

  czytaj więcej

 • Fiskus może pobrać podatek wbrew sądowej ugodzie

  Fiskus może pobrać podatek wbrew sądowej ugodzie

  Podatniczka zapłaci PIT od odszkodowania, mimo że z oświadczeń stron wyrażonych przed sądem powszechnym wynikało, że rekompensata jest należna za rzeczywiste straty, a nie za utracone korzyści – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Stowarzyszenie zarządzające ogrodzonym terenem dla domów jednorodzinnych zdecydowało o zainstalowaniu kamer rejestrujących obraz z części wspólnych, tj. ulic, placu zabaw oraz parkingu dla gości. Rzecz w tym, że sposób zamontowania kamer sprawia, że mają one w zasięgu również okna, w efekcie mogą one rejestrować także to, co się dzieje w domach mieszkańców oraz w przydomowych ogródkach. Nie każdemu to odpowiada. Czy mieszkańcy mogą się jakoś temu sprzeciwić?

  czytaj więcej

 • Do arbitrażu trafi więcej sporów korporacyjnych

  Do arbitrażu trafi więcej sporów korporacyjnych

  Zapisy na sąd polubowny w umowie spółki będą wiążące już nie tylko dla spółki i wspólników, lecz także dla organów i członków zarządu. To efekt zmiany w k.p.c., która weszła w życie 8 września.

  czytaj więcej

 • Gdy jeden wspólnik spółki cywilnej zaciąga kredyt, drugi też za niego odpowiada

  Gdy jeden wspólnik spółki cywilnej zaciąga kredyt, drugi też za niego odpowiada

  Prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną. Bank w pozwie domaga się zapłaty od nas obu całej pożyczki 10 tys. zł. Rzecz w tym, że to wspólnik samodzielnie zaciągnął zobowiązanie na spółkę. Miał do tego prawo, bo według umowy spółki reprezentował ją we wszystkich sprawach. Ja nie podpisywałem umowy pożyczki, nie wyrażałem zgody. Dodatkowo w umowie spółki jest zapis, że mój udział w zyskach lub stratach to tylko 10 proc., a wspólnika – 90 proc. Czy zatem mogę uniknąć odpowiedzialności?

  czytaj więcej

 • Wyciąg narciarski z gruntem to jeszcze nie przedsiębiorstwo

  Wyciąg narciarski z gruntem to jeszcze nie przedsiębiorstwo

  Aport składników majątkowych, które dopiero po wprowadzeniu do spółki zostaną użyte do prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza zwolnienie z PIT – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Gdy banki i frankowicze oczekiwali na wyrok TSUE zmieniło się prawo na korzyść kredytobiorców. Padł też rekord czasu rozpatrywania sprawy przez sąd.

  Gdy banki i frankowicze oczekiwali na wyrok TSUE zmieniło się prawo na korzyść kredytobiorców. Padł też rekord czasu rozpatrywania sprawy przez sąd.

  W cieniu oczekiwania na wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej miała miejsce nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, dla frankowiczów szczególnie istotna jest zmiana, która odnosi się do skierowania powództwa przeciwko bankowi. Już w listopadzie będzie obowiązywał zapis, że powództwo przeciw bankowi można złożyć w miejscu zamieszkania powoda, rozprawy nie będą musiały się już odbywać w mieście, w którym znajduje się centrala banku.

  czytaj więcej

 • Uwaga na upublicznianie służbowej korespondencji

  Uwaga na upublicznianie służbowej korespondencji

  Pracodawcy się pilnują, związki zawodowe już mniej. Dlatego, jeśli dochodzi do ujawnienia wymiany informacji w firmie i naruszenia przepisów, to częściej z winy tych ostatnich.

  czytaj więcej

 • Gmina jako inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą

  Gmina jako inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą

  Spółka zawarła z gminą umowę na roboty budowlane. Jej przedmiotem było wybudowanie szkoły. Zawarłem ze spółką umowę podwykonawczą, na podstawie której zobowiązałem się do sprzedaży i montażu stolarki otworowej. Spółka (czyli wykonawca generalny) zgłosiła do inwestora (gminy) treść tej umowy i zakres prac do wykonania. Inwestor nie zgłosił sprzeciwu. Prace wykonane przez moją firmę zostały bez żadnych zastrzeżeń odebrane przez gminę. Wystawiłem faktury, jednak spółka ich nie zapłaciła. Czy gmina ponosi z wykonawcą odpowiedzialność solidarną za niewypłacone wynagrodzenie?

  czytaj więcej

 • Gminy żądają oświadczeń od firm czy zostają w miejskim systemie gospodarowania odpadami. Bezprawnie

  Gminy żądają oświadczeń od firm czy zostają w miejskim systemie gospodarowania odpadami. Bezprawnie

  Władze Przemyśla chcą, by właściciele sklepów czy biur złożyli pisemne oświadczenie, czy zostają w miejskim systemie gospodarowania odpadami. Jeśli tego nie zrobią, automatycznie w nim zostaną. Jednak prawnicy wskazują, że milczenie wcale nie oznacza zgody.

  czytaj więcej

 • Wzrost cen i płac zjada marżę w budownictwie

  Wzrost cen i płac zjada marżę w budownictwie

  Sektor rośnie, ale firmom trudno o wzrost zysków. Kumulacja inwestycji infrastrukturalnych może przynieść nowe problemy.

  czytaj więcej

 • Artystyczne wykonywanie drobnych dzieł nie uchroni przed składkami

  Artystyczne wykonywanie drobnych dzieł nie uchroni przed składkami

  W tym roku założyłem ze wspólnikiem spółkę z o.o. w branży handlowo-usługowej. Przygotowujemy m.in. ozdoby świąteczne i inne przedmioty o charakterze świątecznym. Zamierzam zatrudnić pięć osób na umowę o dzieło do wykonania tych przedmiotów i sprzedaży. Nie będzie to jednak produkcja taśmowa, lecz rękodzieło – każda ozdoba ma w założeniu być unikatowa. Moim zdaniem będą one spełniały warunek dzieła, bo będą miały wartość artystyczną. Obawiam się jednak, że ZUS uzna te umowy za zlecenia. Jak tego uniknąć?

  czytaj więcej

 • Opłaty mogą zahamować zmianę roszczeń pracowników w trakcie trwania procesu

  Opłaty mogą zahamować zmianę roszczeń pracowników w trakcie trwania procesu

  Za modyfikację żądań trzeba będzie – inaczej niż obecnie – zapłacić od razu. Przewiduje to ostatnia nowelizacja k.p.c. Przy czym nowa zasada dotyczyć będzie zwłaszcza osób najlepiej zarabiających.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników