kodeks spółek

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r.