kodeks pracy ustawa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy ustawa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy ustawa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poradnia kadrowa. Co robić, gdy pracownik nadużywa służbowego auta?

  Poradnia kadrowa. Co robić, gdy pracownik nadużywa służbowego auta?

  Na jakich zasadach kierowca odpowiada za samowolne wykorzystywanie samochodu służbowego? Czym skutkuje w praktyce wniosek o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego? Dlaczego premię należy wypłacić, choć nie określono jej wysokości? Jakie przerwy przysługują pracującym w systemie równoważnym?

  czytaj więcej

 • Praktyczna nauka zawodu: Firmy domagają się jasnych przepisów

  Praktyczna nauka zawodu: Firmy domagają się jasnych przepisów

  Pracodawcy piszą do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interwencję w sprawie wymogów formalnych dla instruktorów przekazujących swą wiedzę uczniom. Powodem są różnice w interpretacji przepisów, a w efekcie trudności z uzyskaniem dofinansowania do wyszkolenia młodocianego.

  czytaj więcej

 • "Doktryna Sasina". Jego komisja ma opracować zmiany m.in. w k.s.h.

  "Doktryna Sasina". Jego komisja ma opracować zmiany m.in. w k.s.h.

  Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin opowie we wtorek o swojej wizji reformy nadzoru właścicielskiego, którą jego koledzy nazywają "doktryną Sasina" - podaje w piątek "Puls Biznesu".

  czytaj więcej

 • Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Spółka z o.o. PROMESA z okazji 25-lecia istnienia firmy zafundowała pracownikom z 15-letnim stażem pracy zagraniczną wycieczkę o wartości 2000 zł. Dodatkowo firma w ramach nagród za dobre wyniki w pracy ufundowała załodze bilety do teatru. Upominki przekazane pracownikom zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki. Czy wycieczka oraz bilety są dla pracowników darowizną czy przychodem z nieodpłatnych świadczeń ze stosunku pracy?

  czytaj więcej

 • Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Zakaz egzekucji z nieruchomości, ograniczenia w sprzedawaniu długów i lepsza kontrola komornicza. Takie pomysły ma pełnomocnik rządu ds. praw człowieka na polepszenie sytuacji osób, które wpadły w finansowe tarapaty.

  czytaj więcej

 • Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Sam fakt bycia wpisanym do ewidencji przedsiębiorców nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości prowadzi się działalność. A jeśli nie, to nie trzeba płacić na ubezpieczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Co dalej z Kartą nauczyciela: System wynagradzania do zmiany, zmiany pensum ryzykowne

  Co dalej z Kartą nauczyciela: System wynagradzania do zmiany, zmiany pensum ryzykowne

  Czy specjalne regulacje ustawowe dla zawodu nauczyciela są potrzebne? Czy potrzebna jest Karta nauczyciela? Specyfika tego zawodu wymaga regulacji wybiegających poza przepisy kodeksu pracy.

  czytaj więcej

 • Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Austriackie samorządy walczą o odszkodowania za szkody wyrządzone działalnością kartelu windowego. W Polsce takich żądań jeszcze nie ma, lecz istnieją przepisy, które mogą ułatwić ich dochodzenie

  czytaj więcej

 • Wiceminister pracy zapowiada: Czas pracy i urlopy do zmiany [WYWIAD]

  Wiceminister pracy zapowiada: Czas pracy i urlopy do zmiany [WYWIAD]

  Stanisław Szwed: Skoro projekty nowego kodeksu pracy nie zyskały akceptacji partnerów społecznych, skuteczniejsze może być nowelizowanie poszczególnych jego działów. Niektóre zmiany, np. dotyczące badania trzeźwości pracowników, wymusza praktyka. Inne, np. te dotyczące urlopu rodzicielskiego, wynikają z prawa UE

  czytaj więcej

 • SN: Błąd ZUS? Co do zasady rację należy przyznać ubezpieczonemu

  SN: Błąd ZUS? Co do zasady rację należy przyznać ubezpieczonemu

  Obywatel nie może ponosić konsekwencji z powodu niedopełnienia przez pracowników ZUS obowiązków informacyjnych. W przypadku braku lub błędnego pouczenia co do zasady rację należy przyznać ubezpieczonemu. Tak uważa Sąd Najwyższy

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Koronawirus: Jak pracodawca ma chronić pracowników

  Koronawirus: Jak pracodawca ma chronić pracowników

  Czy pracodawca może, a może nawet powinien, podjąć działania zmniejszające ryzyko zarażenia na terenie zakładu pracy lub wśród pracowników? Jakie uprawnienia mają zatrudnieni? Czy mogą skutecznie domagać się od pracodawcy podjęcia działań ochronnych?

  czytaj więcej

 • Czasami sąd pracy może rozpoznać sprawę dotyczącą umowy o dzieło

  Czasami sąd pracy może rozpoznać sprawę dotyczącą umowy o dzieło

  Prowadzę działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. Jedna z osób, z którą miałem zawarte umowy o dzieło na wykonanie instalacji elektrycznych, skierowała pozew do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia. Nie wypłaciłem jej pieniędzy za ostatnie dwa miesiące z uwagi na chwilowy brak środków. Czy sąd ten może zająć się sprawą, skoro dochodzi o umowy o dzieło.

  czytaj więcej

 • Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Pracownicy samorządowi mają prawo do tzw. trzynastej pensji na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to więc rodzaj dodatkowej premii mającej charakter obowiązkowy, niezależny od uznania pracodawcy lub postanowień regulaminowych.

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Sprawiedliwości: Raport NIK to gigantyczna manipulacja. Uderza w PO

  Ministerstwo Sprawiedliwości: Raport NIK to gigantyczna manipulacja. Uderza w PO

  Gigantyczną manipulacją, która ostatecznie uderza w Platformę Obywatelską nazwali w czwartek raport NIK o odzyskiwaniu mienia z przestępstw wiceministrowie sprawiedliwości Marcin Warchoł i Michał Wójcik. Ich zdaniem raport ten wprowadza w błąd opinię publiczną.

  czytaj więcej

 • Sąd o więzach rodzinnych. Opieka nad własnym małżonkiem wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

  Sąd o więzach rodzinnych. Opieka nad własnym małżonkiem wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

  Okoliczność, iż żona sprawuje opiekę nad własnym małżonkiem, nie może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wykluczenie małżonka z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym oraz zdolnego do pracy, a niezatrudnionego ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, byłoby naruszeniem Konstytucji RP – stwierdził WSA w Poznaniu.

  czytaj więcej

 • Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

  Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

  Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak obniżone normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  czytaj więcej

 • Kowalski: Nie szykujemy rozwiązań tylko dla państwowych gigantów [WYWIAD]

  Kowalski: Nie szykujemy rozwiązań tylko dla państwowych gigantów [WYWIAD]

  Janusz Kowalski: Już teraz zachęcam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do zgłaszania się do biura ds. reformy nadzoru właścicielskiego ze swoimi postulatami i uwagami. Obiecuję, że każdy głos zostanie wysłuchany i każda propozycja przeanalizowana.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników