kodeks pracy nowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy nowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy nowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PiS szykuje ustawę dyscyplinującą dla sędziów

  PiS szykuje ustawę dyscyplinującą dla sędziów

  Jak wynika z informacji DGP, w PiS przygotowywany jest projekt ustawy, który ma powstrzymać podważanie działań i orzeczeń sędziów wskazanych przez nową KRS. Projekt ustawy może już w przyszłym tygodniu trafić do Sejmu jako projekt poselski. Prawdopodobne jest, że będzie zawierać dwa rozwiązania wzorowane na przepisach niemieckich i francuskich. - Konieczne są zdecydowane rozwiązania, żeby opanować chaos prawny, który może się upowszechniać, jeśli jedni sędziowie w arbitralny sposób będą decydowali czy uznają innych - mówi osoba z rządu.

  czytaj więcej

 • Zwiększyć satysfakcję z pracy

  Zwiększyć satysfakcję z pracy

  Nowy program benefitów wprowadzony przez Bank BNP Paribas odniósł sukces. Bank nie chce jednak osiąść na laurach i planuje kolejne jego modyfikacje. Szczególnie że sam czerpie z niego korzyści.

  czytaj więcej

 • Obowiązek szczepień przeciw grypie? Korzystny dla firm, ale prawnie wątpliwy

  Obowiązek szczepień przeciw grypie? Korzystny dla firm, ale prawnie wątpliwy

  Rośnie popularność darmowych szczepień przeciwko grypie dla pracowników. Zmienia się też oblicze trendu – coraz więcej firm rozważa wprowadzenie ich jako obowiązkowych. Zdaniem niektórych prawników jest to dozwolone.

  czytaj więcej

 • Nieoficjalnie: We wtorek PKW w nowym składzie wybierze swojego szefa

  Nieoficjalnie: We wtorek PKW w nowym składzie wybierze swojego szefa

  Na wtorek prezydent Andrzej Duda zamierza zwołać pierwsze posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w nowym składzie - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Podczas tego posiedzenia zostanie wybrany przewodniczący PKW; najprawdopodobniej Komisją pokieruje sędzia NSA Sylwester Marciniak.

  czytaj więcej

 • Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Zakaz egzekucji z nieruchomości, ograniczenia w sprzedawaniu długów i lepsza kontrola komornicza. Takie pomysły ma pełnomocnik rządu ds. praw człowieka na polepszenie sytuacji osób, które wpadły w finansowe tarapaty.

  czytaj więcej

 • Prawo spółek domaga się renowacji

  Prawo spółek domaga się renowacji

  Jak zwiększyć możliwości kontrolowania zarządu przez radę nadzorczą? Jak unowocześnić skostniały kodeks spółek handlowych, by właściwie wykorzystać najnowocześniejsze technologie? Jak uregulować relacje między spółką matką a spółkami zależnymi? Jakich zbędnych utrudnień dla biznesu się pozbyć, ażeby to właśnie w Polsce chciały się rozwijać największe grupy kapitałowe? Na te pytania odpowiedzi poszuka w najbliższych miesiącach komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego działająca przy Ministrze Aktywów Państwowych. Szef resortu Jacek Sasin, podczas wczorajszej konferencji prasowej, wskazywał, że zaletą nowego tworu powinna być interdyscyplinarność jego członków. W posiedzeniach komisji i pracach zespołów problemowych mają brać udział i urzędnicy ministerialni (nie tylko z MAP, lecz także m.in. z resortu sprawiedliwości), i wybitni naukowcy, i menedżerowie największych firm.

  czytaj więcej

 • Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Austriackie samorządy walczą o odszkodowania za szkody wyrządzone działalnością kartelu windowego. W Polsce takich żądań jeszcze nie ma, lecz istnieją przepisy, które mogą ułatwić ich dochodzenie

  czytaj więcej

 • Czy i jak można ograniczyć internet?

  Czy i jak można ograniczyć internet?

  Zakaz, edukacja, a może – to najtrudniejsze rozwiązanie – dialog międzypokoleniowy na równych prawach? Nad koniecznością ochrony dzieci przed siecią pracują już dwa resorty.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Nauczycielom przysługuje określona liczba dni urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela jest uzależniony od jego miejsca pracy: inny jest w szkołach feryjnych, a inny w placówkach, gdzie nie są przewidziane ferie szkolne.

  czytaj więcej

 • Wiceminister pracy zapowiada: Czas pracy i urlopy do zmiany [WYWIAD]

  Wiceminister pracy zapowiada: Czas pracy i urlopy do zmiany [WYWIAD]

  Stanisław Szwed: Skoro projekty nowego kodeksu pracy nie zyskały akceptacji partnerów społecznych, skuteczniejsze może być nowelizowanie poszczególnych jego działów. Niektóre zmiany, np. dotyczące badania trzeźwości pracowników, wymusza praktyka. Inne, np. te dotyczące urlopu rodzicielskiego, wynikają z prawa UE

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Sprawiedliwości: Raport NIK to gigantyczna manipulacja. Uderza w PO

  Ministerstwo Sprawiedliwości: Raport NIK to gigantyczna manipulacja. Uderza w PO

  Gigantyczną manipulacją, która ostatecznie uderza w Platformę Obywatelską nazwali w czwartek raport NIK o odzyskiwaniu mienia z przestępstw wiceministrowie sprawiedliwości Marcin Warchoł i Michał Wójcik. Ich zdaniem raport ten wprowadza w błąd opinię publiczną.

  czytaj więcej

 • Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

  Ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik w 2020 roku

  Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak obniżone normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Ofiarami przemocy padają dzieci. W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad inicjatywą ustawodawczą

  Ofiarami przemocy padają dzieci. W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad inicjatywą ustawodawczą

  Każdą tragedię trzeba zbadać i sprawdzić, gdzie zawiódł system – w Kancelarii Prezydenta piszą ustawę

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość? Nowe przepisy będą jednoznaczne

  Czy pracodawca może sprawdzać trzeźwość? Nowe przepisy będą jednoznaczne

  Nowe regulacje mają przesądzić o prawie pracodawcy do sprawdzania, czy pracownicy są pod wpływem alkoholu. Powinny też dotyczyć innych środków odurzających.

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku ws. sędziów wyłonionych przez obecny skład KRS

  Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku ws. sędziów wyłonionych przez obecny skład KRS

  Do 4 marca odroczył w środę Trybunał Konstytucyjny ogłoszenie orzeczenia w sprawie konstytucyjności wniosków o wyłączenie sędziów, z uwagi na fakt wyłonienia tego sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników