kodeks pracy nagana

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy nagana. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy nagana.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Samorządowa moda na pełnomocników budzi kontrowersje

  Po wyborach samorządowych wystąpił prawdziwy wysyp pracowników do specjalnych poruczeń. Widać to zwłaszcza w dużych miastach. Mamy tu pełnomocników do spraw: rodziny, systemu zarządzania jakością, rozwoju kultury fizycznej, polityki senioralnej, jakości powietrza, komunikacji rowerowej, interwencji lokatorskich, strategii rozwoju, centrum nauki, równego traktowania, rewitalizacji miasta, inwestycji, inwestorów kluczowych i zatrudnienia, finansów, budżetu i przedsiębiorczości czy estetyki miasta. A zapewne jest to dopiero początek takich mianowań. Problem w tym, że takich stanowisk nie przewiduje rozporządzenie płacowe dotyczące pracowników samorządowych. Co więcej, powoływanie pełnomocników narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Tak wskazują eksperci i taka jest utrwalona linia orzecznicza sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • Kwalifikacje medyczne to nie to samo co praktyczne umiejętności

  Kwalifikacje medyczne to nie to samo co praktyczne umiejętności

  Początkiem sprawy była seria nieudanych zabiegów protetycznych, jakie przeprowadziła lekarz dentysta Danuta B. u jednej ze swoich pacjentek. Polegały one na założeniu na części zębów koronek. Niestety zabiegi te się nie udały. Leczenie trwało blisko 3 lata, pacjentka była u dr B. aż na 87 wizytach. Efekty były jeszcze gorsze – kobieta do dziś odczuwa dyskomfort i bóle szczęk oraz głowy.

  czytaj więcej

 • Escape roomy: Wymogi prawne są, ale zabrakło świadomości i kontroli

  Escape roomy: Wymogi prawne są, ale zabrakło świadomości i kontroli

  Nieprawdą jest, że wystarczy zarejestrować działalność. Trzeba również spełniać wymogi określone w przepisach, m.in. przeciwpożarowych i budowlanych

  czytaj więcej

 • Lekarze czyszczą środowisko z antyszczepionkowców

  Lekarze czyszczą środowisko z antyszczepionkowców

  Samorząd wypowiedział wojnę medykom, którzy są przeciwnikami szczepień. Toczą się też postępowania przeciw posłom lekarzom, którzy głosowali za ustawą znoszącą obowiązek podawania preparatów uodparniających.

  czytaj więcej

 • Kiedy związkowiec nauczyciel może wziąć doraźne wolne w pracy

  Kiedy związkowiec nauczyciel może wziąć doraźne wolne w pracy

  Związkowiec ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

  czytaj więcej

 • Gdy szkoła strajkuje, zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony tylko za dziecko do lat 8

  Gdy szkoła strajkuje, zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony tylko za dziecko do lat 8

  Moje dziecko ma 9 lat. Jego szkoła strajkuje. Mam problem ze zorganizowaniem opieki nad nim. Powiedziano mi, że zasiłek opiekuńczy nie będzie mi przysługiwał. Dlaczego tak jest, skoro przepisy nie pozwalają zostawiać małego dziecka w domu? Musiałam wziąć urlop na ten czas i boję się, że niedługo wyczerpię całą pulę, a nie mogę sobie pozwolić na utratę dochodu. Jego ojciec pracuje za granicą i nie może się nim zająć.

  czytaj więcej

 • MS ma pomysł jak rozwiązać problemy pracowników wymiaru sprawiedliwości. "To dla nas gwóźdź do trumny"

  MS ma pomysł jak rozwiązać problemy pracowników wymiaru sprawiedliwości. "To dla nas gwóźdź do trumny"

  Propozycje ministerstwa sprawiedliwości ws. zasad zatrudniania urzędników wymiaru sprawiedliwości to gwóźdź do trumny dla pracowników sądów i prokuratur - oświadczyli w piątek protestujący związkowcy pracowników sądów i prokuratury.

  czytaj więcej

 • Sprawdź, jak się bronić przed karami w transporcie drogowym

  Sprawdź, jak się bronić przed karami w transporcie drogowym

  Działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego jest ściśle regulowana przez przepisy unijne i krajowe. Za ich naruszenie przedsiębiorcom grożą surowe kary pieniężne. Taryfikator sankcji zawarto w załącznikach nr 1–3 do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.).

  czytaj więcej

 • Dobro ucznia wyjątkowo chronione. Wszystkie szkolne sprawy będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego

  Dobro ucznia wyjątkowo chronione. Wszystkie szkolne sprawy będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego

  Nauczyciele są oburzeni, że o wszystkich ich przewinieniach dowie się rzecznik dyscyplinarny.

  czytaj więcej

 • Trudno wytłumaczyć brak współpracy z inspektorem

  Trudno wytłumaczyć brak współpracy z inspektorem

  Jestem prezesem zarządu małej spółki z o.o. Odpowiadam za sprawy organizacyjne, kadrowe i finansowe. Po wizycie w firmie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy zostałem oskarżony o utrudnianie kontroli, ponieważ nie udzieliłem informacji i nie przedstawiłem żądanej dokumentacji (dotyczącej stosunku pracy, umów itp.). Czy grozi mi jakaś odpowiedzialność karna i finansowa? Firma była w trudnej sytuacji grożącej upadłością, nie miałem czasu na spełnienie tych żądań, działałem w stanie wyższej konieczności.

  czytaj więcej

 • Które zwolnienie z pracy będzie skuteczne, gdy były dwa oświadczenia? [PORADNIA KADROWA]

  Które zwolnienie z pracy będzie skuteczne, gdy były dwa oświadczenia? [PORADNIA KADROWA]

  Czy zasiłek kompensacyjny uprawnia do preferencji przy nagrodzie jubileuszowej dla nauczycielaKiedy ściąganie na egzaminie będzie rzutować na karę w postępowaniu dyscyplinarnymKtóre zwolnienie z pracy będzie skuteczne, gdy były dwa oświadczenia

  czytaj więcej

 • Służba bhp nie zawsze może pominąć przełożonego

  Służba bhp nie zawsze może pominąć przełożonego

  Podczas okresowych przeglądów stanu bhp inspektor bhp zatrudniony w naszym zakładzie często wydaje dyspozycje szeregowym pracownikom produkcji. Dotyczy to kwestii niestosowania osłon na maszynach, środków ochrony indywidualnej, wykonywania pracy w nieodpowiedniej pozycji ciała itp. Czy ma on prawo kierować tego rodzaju uwagi bezpośrednio do zatrudnionych? Czy nie powinien ich przekazywać osobom kierującym pracownikami? Czy w razie zignorowania zaleceń pracownika służby bhp podwładnym grożą jakieś konsekwencje?

  czytaj więcej

 • Resort zdrowia: Własność w aptece ważniejsza od etyki

  Resort zdrowia: Własność w aptece ważniejsza od etyki

  Samorząd apteczny uważa, że przygotowane przepisy spowodują, że farmaceuci będą zmuszani przez właścicieli placówek do wykonywania nieetycznych działań.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Dyscyplinarki dla nauczycieli. Piontkowski nie wyklucza złagodzenia przepisów

  Dyscyplinarki dla nauczycieli. Piontkowski nie wyklucza złagodzenia przepisów

  Dariusz Piontkowski nie jest przeciwny zmianie regulacji dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Anna Zalewska, autorka kontrowersyjnego rozwiązania, mówi stanowcze „nie”.

  czytaj więcej

 • Krytykujesz pracodawcę? Może grozić ci proces i grzywna

  Krytykujesz pracodawcę? Może grozić ci proces i grzywna

  Coraz więcej pracodawców zabrania załodze wypowiadania się na swój temat, a wszelkie przejawy krytyki ściga. Jak jednak wskazują eksperci i co wynika także z orzecznictwa – umiarkowana krytyka, choćby publiczna, jest w pełni dopuszczalna przez prawo.

  czytaj więcej

 • Co dalej z Kartą Nauczyciela. MEN chce zmian w ocenach, dyscyplinarkach i zasadach wynagradzania

  Co dalej z Kartą Nauczyciela. MEN chce zmian w ocenach, dyscyplinarkach i zasadach wynagradzania

  Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, wznawia pracę zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Z udziałem związkowców i samorządów ma on przygotować projekt zmian w Karcie nauczyciela.

  czytaj więcej

 • Chwila wysłuchania pracownika ma istotne znaczenie

  Chwila wysłuchania pracownika ma istotne znaczenie

  Z okoliczności faktycznych wynika, że przed formalnym wysłuchaniem osoby, która miałaby zostać ukarana, pracownik kadr dysponował już pismem, w którym wymierzona została kara porządkowa w postaci kary upomnienia. Już zatem z formalnego punktu widzenia, bez względu na zasadność merytoryczną podstaw nałożenia kary, działanie spółki wydaje się prawnie wadliwe.

  czytaj więcej

 • Telepraca czy homeoffice? Przyspieszony kurs pracy zdalnej w urzędzie

  Telepraca czy homeoffice? Przyspieszony kurs pracy zdalnej w urzędzie

  Szczegółowych przepisów dotyczących pracy zdalnej nie zawierają ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani kodeks pracy. A ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (dalej: specustawa) reguluje ją w sposób bardzo ogólny. To rodzi wątpliwości pracodawców, czy urzędnicy pracując z domu, dobrze wykonają swoje zadnia. Odpowiadamy na najczęstsze wątpliwości.

  czytaj więcej

 • Kodeks pracy 2020: Kary porządkowe. Co grozi pracownikowi za niewykonanie obowiązków służbowych

  Kodeks pracy 2020: Kary porządkowe. Co grozi pracownikowi za niewykonanie obowiązków służbowych

  Jakie kary porządkowe może zastosować pracodawca wobec pracownika? Jakie środki obrony przysługują pracownikowi? Kiedy kara ulega zatarciu?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników