kodeks pracy higiena osobista

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy higiena osobista. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy higiena osobista.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  Jakie świadczenia może uzyskać bezrobotny skierowany do prac społecznych, który uległ wypadkowi?Czy sposób rozliczeń między stronami wpływa na charakter umowy i podleganie ubezpieczeniom?Dlaczego przedsiębiorca, który jest niezdolny do pracy po kilku dniach podlegania ubezpieczeniu, może otrzymać zasiłek?Na jaki okres ZUS może podwyższyć składkę wypadkową?

  czytaj więcej

 • Przed oceną roszczenia warto sprawdzić przedawnienie

  Przed oceną roszczenia warto sprawdzić przedawnienie

  Były pracownik skierował przeciwko mnie sprawę do sądu o naprawienie szkody. Wcześniej, tj. w styczniu 2016 r., rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron. Teraz zarzuca mi, że samodzielnie musiał kupować odzież i obuwie ochronne. Ale to nieprawda – miał to wszystko zapewnione, jak też pranie odzieży. Czy jest ryzyko, że sąd uzna jego roszczenie? Zdaniem byłego podwładnego miałoby za tym przemawiać m.in. to, że od niedawna ma szkody na zdrowiu.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  W trakcie kontroli inspekcja pracy nałożyła na spółkę grzywnę w wysokości 3 tys. zł za niewykonanie decyzji nakazujących wypłatę zaległych pensji dwóm pracownikom. Czy inspektor miał do tego prawo? Nie wziął bowiem pod uwagę trudnej sytuacji finansowej spółki oraz tego, że zaczęła ona negocjować z pracownikami spłatę tych zobowiązań w ratach. Czy firma może złożyć skargę do sądu?

  czytaj więcej

 • Okulary księgowego nie zawsze do odliczenia. Kiedy zakup jest kosztem?

  Okulary księgowego nie zawsze do odliczenia. Kiedy zakup jest kosztem?

  Właściciel biura rachunkowego, który kupi sobie okulary lub soczewki kontaktowe, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu, bo fiskus uzna, że był to wydatek osobisty.

  czytaj więcej

 • Praktyczna nauka zawodu: Firmy domagają się jasnych przepisów

  Praktyczna nauka zawodu: Firmy domagają się jasnych przepisów

  Pracodawcy piszą do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interwencję w sprawie wymogów formalnych dla instruktorów przekazujących swą wiedzę uczniom. Powodem są różnice w interpretacji przepisów, a w efekcie trudności z uzyskaniem dofinansowania do wyszkolenia młodocianego.

  czytaj więcej

 • Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]

  Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]

  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; dalej: k.p.) ma już kilkadziesiąt lat. Przez ten cały okres określał i nadal określa zasady współpracy pracodawców i pracowników. W praktyce nie byłoby to jednak możliwe bez olbrzymiego wkładu Sądu Najwyższego w interpretacje jego przepisów.

  czytaj więcej

 • Maląg: Musimy chronić rynek pracy przed skutkami koronawirusa [WYWIAD]

  Maląg: Musimy chronić rynek pracy przed skutkami koronawirusa [WYWIAD]

  Pomoc dla firm? Wśród wariantów, które bierzemy pod uwagę, są i takie, które mogą mieć istotne znaczenie z perspektywy utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców - mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  czytaj więcej

 • Nieobecność w firmie w związku z koronawirusem. Pytania i odpowiedzi [PORADNIK]

  Nieobecność w firmie w związku z koronawirusem. Pytania i odpowiedzi [PORADNIK]

  Sytuacja związana z epidemią znacząco wpływa na stosunki pracy – wielu pracowników wyraża obawy przed przychodzeniem do pracy i dojazdami transportem publicznym. Z kolei wątpliwości pracodawców dotyczą m.in. tego, kiedy w obecnej sytuacji epidemiologicznej nieobecność pracownika w miejscu pracy jest usprawiedliwiona, a także w jakich przypadkach można nakazać mu wykonywanie pracy z domu. Na najbardziej nurtujące pytania związane z absencją w zakładach pracy odpowiadamy poniżej.

  czytaj więcej

 • Czy wydatki na walkę z koronawirusem będą kosztami uzyskania przychodów?

  Czy wydatki na walkę z koronawirusem będą kosztami uzyskania przychodów?

  W ustawach podatkowych – przynajmniej na razie – nie ma przepisów, które bezpośrednio odnosiłyby się do kwestii działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zapobieżenia zakażeniu koronawirusem. Takie wydatki trzeba więc rozliczać na podstawie ogólnych regulacji.

  czytaj więcej

 • PIP i WHO zalecają rozszerzenie prewencji BHP. Co ma robić pracodawca w związku z koronawirusem [PORADNIK]

  PIP i WHO zalecają rozszerzenie prewencji BHP. Co ma robić pracodawca w związku z koronawirusem [PORADNIK]

  Obawy związane z koronawirusem powodują, że pracownicy oczekują od pracodawców podjęcia szczególnych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Większą aktywność w tym obszarze zalecają również m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Światowa Organizacja Zdrowia.

  czytaj więcej

 • Czy lekarz w czasie epidemii może wziąć wolne na opiekę nad dziećmi?

  Czy lekarz w czasie epidemii może wziąć wolne na opiekę nad dziećmi?

  Choć w przypadku medyków wolne na opiekę nad dziećmi może w obecnej sytuacji stanowić problem dla całego systemu, nadzwyczajne okoliczności nie znoszą ich praw jako rodziców.

  czytaj więcej

 • Koronawirus w Bułgarii: Zakłady produkcyjne wstrzymują pracę z powodu epidemii

  Koronawirus w Bułgarii: Zakłady produkcyjne wstrzymują pracę z powodu epidemii

  Największe zakłady zbrojeniowe Arsenał, zatrudniające 9,5 tys. osób, oraz elektrownie i kopalnie odkrywkowe Marica-Iztok z ponad 4 tys. pracownikami wstrzymują pracę od wtorku do końca marca - poinformowała telewizja BTV.

  czytaj więcej

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Poniższy komentarz dotyczy wybranych regulacji PSWiN – przede wszystkim kwestii związanych z regulaminami: pracy oraz wynagradzania. Traktuje on o możliwych kłopotach interpretacyjnych związanych z ww. zmianami oraz o ich potencjalnych, proponowanych do rozważenia, rozwiązaniach

  czytaj więcej

 • Nie tylko tarcza antykryzysowa. Które wydatki firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych bez specustawy

  Nie tylko tarcza antykryzysowa. Które wydatki firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych bez specustawy

  Wydatki związane z wysłaniem pracowników na telepracę, koszt zakupu maseczek, przejazdy taksówkami – wszystko to można zaliczyć do podatkowych kosztów. A co z zaniechanymi inwestycjami i niesprzedanymi towarami handlowymi?

  czytaj więcej

 • Jeśli klient zostanie zarażony koronawirusem, to firma może mieć kłopoty

  Jeśli klient zostanie zarażony koronawirusem, to firma może mieć kłopoty

  W grę może wchodzić odpowiedzialność cywilna, karna oraz wykroczeniowa. Zarówno gdy do przekazania choroby przyczynił się przedsiębiorca, jak i jego pracownik

  czytaj więcej

 • Szumowski: Rekomenduję wybory tradycyjne za dwa lata [WYWIAD]

  Szumowski: Rekomenduję wybory tradycyjne za dwa lata [WYWIAD]

  COVID-19 nie jest jedyna chorobą, na którą będą chorować i od której będą umierać ludzie, jak najszybciej musimy odmrozić system ochrony zdrowia i wznowić opiekę oraz zabiegi w innych dziedzinach medycyny - mówi w wywiadzie dla PAP minister zdrowia Łukasz Szumowski.

  czytaj więcej

 • Odległość 1,5 m między stanowiskami czy pracownikami?

  Odległość 1,5 m między stanowiskami czy pracownikami?

  Z najnowszych przepisów dotyczących przeciwdziałania COVID-19 wynika, że obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie między stanowiskami pracy odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m. Co jednak w sytuacji, gdy w obrębie jednego stanowiska pracuje więcej niż jedna osoba? Czy między takimi pracownikami również powinna być zachowana ww. odległość? I czy podlega to kontroli?

  czytaj więcej

 • Pracodawca nie zawsze poniesie odpowiedzialność, jeśli pracownik zarazi się koronawirusem w zakładzie

  Pracodawca nie zawsze poniesie odpowiedzialność, jeśli pracownik zarazi się koronawirusem w zakładzie

  Czy epidemia wirusa COVID-19 zmieniła zasady odpowiedzialności pracodawcy względem pracowników? Gdzie ma źródło taka odpowiedzialność i za co pracodawca ją ponosi? Czy firma może się jakoś zabezpieczyć przed pociągnięciem jej do odpowiedzialności za zachorowanie pracownika? Te i inne ważkie pytanie stawiają sobie przedsiębiorcy – tym częściej, im bliżej do powrotu wszystkich pracowników do pracy w zwykłym, przedepidemicznym trybie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników