kodeks pracy dni wolne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy dni wolne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy dni wolne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak przejąć spółkę, czyli co różni firmę od kiełbasy

  Jak przejąć spółkę, czyli co różni firmę od kiełbasy

  Najlepszy czas na przywłaszczenie spółki to weekendy i święta. Nie sposób wtedy ściągnąć do pracy urzędników i sędziów.

  czytaj więcej

 • Współczesne niewolnice, czyli polskie opiekunki niemieckich emerytów

  Współczesne niewolnice, czyli polskie opiekunki niemieckich emerytów

  Nawet dokładnie nie wiadomo, ile ich jest. Kobiet, które wyjechały, by opiekować się starcami w krajach Europy Zachodniej. Eksperci coraz częściej mówią, że to współczesne niewolnice. Bez żadnych praw.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy zarządzającego przedsiębiorstwem

  Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy zarządzającego przedsiębiorstwem

  Osoba zarządza spółką na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach własnej działalności gospodarczej. Podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnie chorobowemu, od kilku lat.

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020

  Płaca minimalna, stawka godzinowa i inne świadczenia w 2020

  Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie aż do 2600 zł. Podwyżka wpływa również na niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie te podstawy, progi i wskaźniki, obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą jest krajowe minimalne wynagrodzenie. W górę pójdzie również minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców – będzie wynosić 17 zł

  czytaj więcej

 • Czas pracy w 2020: Tak długo pracowaliśmy ostatnio 10 lat temu

  Czas pracy w 2020: Tak długo pracowaliśmy ostatnio 10 lat temu

  To, że czas pracy w nadchodzącym roku będzie najdłuższy od dekady, nie wynika wcale z faktu, że 2020 r. będzie przestępny, ale z układu kalendarza. Najdłużej, bo aż 184 godziny, popracujemy w lipcu. W pozostałych 11 miesiącach wymiary będą się wahały od 160 do 176 godzin – jak widać będą one zrównoważone i nie będzie żadnego krótkiego miesiąca pracy. Aż dwa święta przypadną w sobotę i trzeba będzie wyznaczyć w zamian dodatkowy dzień wolny od pracy.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić współczynnik ekwiwalentowy i zaplanować urlopy w 2020

  Jak ustalić współczynnik ekwiwalentowy i zaplanować urlopy w 2020

  W przyszłym roku tylko dziewięć dni świątecznych wpływa na wymiar czasu pracy, ponieważ 3 maja i 1 listopada wypadną w niedziele. Liczba świąt ma ponadto znaczenie dla wielkości współczynnika ekwiwalentowego, który będzie wyższy niż w 2019 r. i wyniesie 21,08. A to oznacza dla pracodawców niższe wypłaty z tego tytułu.

  czytaj więcej

 • Oddelegowanie pracownika za granicę a rozwiązanie umowy. Jest orzeczenie SN

  Oddelegowanie pracownika za granicę a rozwiązanie umowy. Jest orzeczenie SN

  Nie można z dnia na dzień rozwiązać umowy z pracownikiem, który był oddelegowany do pracy za granicą i po jej wykonaniu wrócił do kraju. Należy to zrobić z zachowaniem okresu wypowiedzenia – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Pracujący seniorzy z przywilejami

  Pracujący seniorzy z przywilejami

  Dodatkowa przerwa od pracy oraz obniżony podatek i mniejsze składki do ZUS mają zachęcić osoby starsze do wydłużania aktywności zawodowej, a firmy – do ich zatrudniania.

  czytaj więcej

 • Pilitowski: Decyzja o areszcie tymczasowym działa jak samospełniająca się przepowiednia

  Pilitowski: Decyzja o areszcie tymczasowym działa jak samospełniająca się przepowiednia

  Skazani kalkulują: jeśli złożą apelację, w areszcie przesiedzą jeszcze wiele miesięcy, a może i lat. Dlatego niektórzy wolą odpuścić, iść do więzienia, gdzie będą mieć większy kontakt ze światem, a często szansę na pracę i jakieś rozrywki.

  czytaj więcej

 • Pracownik na wypowiedzeniu: Jakie ma prawa i kiedy nie musi pracować?

  Pracownik na wypowiedzeniu: Jakie ma prawa i kiedy nie musi pracować?

  W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy (za dni niewykorzystane przysługuje ekwiwalent). W pewnych przypadkach przysługują także dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Czasem także odprawa i odszkodowanie. Pracownik może być nawet zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

  czytaj więcej

 • Odrabianie wydłużonego weekendu nie dla wszystkich pracowników możliwe

  Odrabianie wydłużonego weekendu nie dla wszystkich pracowników możliwe

  Nie każdy zatrudniony może odpracowywać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. To ważne, bo takie przenoszenie dniówek stosuje m.in. administracja rządowa.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Kiedy odbędą się wybory prezydenckie w 2020 r.? Możliwe trzy terminy

  Kiedy odbędą się wybory prezydenckie w 2020 r.? Możliwe trzy terminy

  Na początku roku marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów prezydenckich. Z kalendarza wyborczego wynika, że może wybrać jedną z niedziel maja: 3, 10, 17. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni później odbędzie się druga tura głosowania.

  czytaj więcej

 • MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  W 2019 r. problematyka dokumentacji pracowniczej budziła najwięcej wątpliwości i doczekała się aż kilkudziesięciu urzędowych stanowisk (w większości wydanych na prośbę DGP), w tym zwłaszcza Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wyjaśnia w nich zawiłości wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Dzisiaj przedstawiamy najważniejsze z nich, dokonując niejako podsumowania minionego roku.

  czytaj więcej

 • Elastyczny kontrakt dla seniora? Unijne przepisy nie pozwalają wzywać pracownika ad hoc

  Elastyczny kontrakt dla seniora? Unijne przepisy nie pozwalają wzywać pracownika ad hoc

  Sposobem na aktywizację zawodową seniorów ma być m.in. nowy kontrakt o pracę. Na przeszkodzie może jednak stanąć dyrektywa o przejrzystych warunkach pracy.

  czytaj więcej

 • Decyzje personalne ws. sztabu prezydenta dopiero po zarządzeniu wyborów

  Decyzje personalne ws. sztabu prezydenta dopiero po zarządzeniu wyborów

   Decyzje personalne odnośnie sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy zostaną podane dopiero po zarządzeniu wyborów przez marszałek Sejmu; to będą decyzje i wypowiedzi bezpośrednio prezydenta - mówił w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • 50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  - Prawnicy potrafią – jeśli w ich ocenie trzeba lub warto – rozluźnić zawodowy gorset, podjąć największe nawet ryzyko i wykrzesać rewolucyjny zapał. Ci, których ujęliśmy w naszym subiektywnym rankingu, tacy właśnie są: skorzy do działania, nierzadko spektakularnego – w dobrej i złej sprawie - pisze redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Jedlak. Cały tekst wprowadzenia do rankingu >>>

  czytaj więcej

 • KRS zaopiniuje kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN

  KRS zaopiniuje kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN

  Krajowa Rada Sądownictwa będzie opiniowała kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rada zajmie się konkursem sędziowskim do tej izby na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu - poinformował PAP rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

  czytaj więcej

 • Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Pracodawcy wciąż dopuszczają się naruszeń w zakresie wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Jak zrobić z tym porządek? Zdaniem związkowców – wprowadzić kary w postaci wysokich należności ubocznych płatnych bez wniosku pracownika. Ale eksperci mówią: nie tędy droga

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników