kodeks pracy abc

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy abc. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy abc.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Udawany prawnik z internetu

  Udawany prawnik z internetu

  Portal oferujący pomoc prawną wyłudza od klientów pieniądze za abonament. Oszukane zostały setki osób, lecz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest bezradny, gdyż większość z nich prowadzi firmy, a tym UOKiK nie pomaga.

  czytaj więcej

 • O obowiązującym systemie czasu pracy decyduje zatrudniający

  O obowiązującym systemie czasu pracy decyduje zatrudniający

  Firma, wprowadzając jeden z nich, w większości przypadków nie musi mieć na to aprobaty zatrudnionego. Nie może jednak narzucić mu wykonywania obowiązków w weekend lub zmniejszyć liczby dni roboczych w tygodniu. Uzgodnienia w tym zakresie muszą się więc znaleźć w umowie o pracę

  czytaj więcej

 • Zobacz, jak uniknąć błędów w odwołaniu od decyzji ZUS

  Zobacz, jak uniknąć błędów w odwołaniu od decyzji ZUS

  Błędna argumentacja nie pomoże wygrać sporu.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Nie każdy kontrakt jest dozwolony, gdy chodzi o objęcie obowiązków pracownika w okresie jego usprawiedliwionej absencji. Niedopuszczalne są piętrowe umowy na zastępstwo, przy których wykorzystuje się przesunięcia na stanowiskach wewnątrz firmy.

  czytaj więcej

 • Obowiązki z zakresu bhp nie tylko wobec własnych pracowników

  Obowiązki z zakresu bhp nie tylko wobec własnych pracowników

  ABC Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wiatraków. W związku z szybkim rozwojem działalności i wzrastającą liczbą zamówień zarząd spółki postanowił przekazać część obowiązków podmiotom zewnętrznym. Obsługa kadrowo-płacowa powierzona została Janinie Kowalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą „Kadry i płace”, a wszelkie remonty oraz naprawa maszyn i sprzętu firmie Złota Rączka Sp. z o.o.

  czytaj więcej

 • Bilans otwarcia nie może się różnić od bilansu zamknięcia. Ale czy zawsze?

  Bilans otwarcia nie może się różnić od bilansu zamknięcia. Ale czy zawsze?

  W praktyce zdarzają się takie sytuacje i są uzasadnione np. zmianą polityki rachunkowości. Co jednak, gdy zawini system księgowy, jak to miało miejsce w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, gdzie różnica między saldami początkowymi a końcowymi wyniosła przeszło 132 mln?

  czytaj więcej

 • Tańsza egzekucja rzeczy i lokali pomoże przedsiębiorcom

  Tańsza egzekucja rzeczy i lokali pomoże przedsiębiorcom

  Już za kilka tygodni przy jej wszczęciu wierzyciele uiszczą komornikom niższą opłatę tymczasową. A i dłużnik zapłaci mniej, jeśli dobrowolnie wyda mienie.

  czytaj więcej

 • Jak dochodzić roszczeń od spółki bez zarządu

  Jak dochodzić roszczeń od spółki bez zarządu

  ABC spółka z o.o., która specjalizuje się we wprowadzaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie linii produkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma problem z odzyskaniem należności od jednego z kontrahentów. Jej klient – B. spółka z o.o. – zamówiła kompletny projekt linii produkcyjnej wraz z wykonaniem. Przez dłuższy czas współpraca układała się dobrze, ale ostatecznie kontrahent nie zapłacił za fakturę końcową.

  czytaj więcej

 • Jak zareklamować opóźnienie remontu

  Jak zareklamować opóźnienie remontu

  W umowie o wykonanie remontu (np. mieszkania) często podawany jest termin, w którym remont ma być ukończony. Przekroczenie takiego czasu przez wykonawcę powoduje, że konsument może odstąpić od umowy, nie wyznaczając dodatkowego terminu na ukończenie remontu.

  czytaj więcej

 • 30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

  By na początku polskiej transformacji zapewnić rozwój konkurencji, chronić podmioty gospodarcze przed monopolami oraz interesy konsumentów powołano Urząd Antymonopolowy. Do tego w ciągu ostatnich 30 lat powstało szereg przepisów umożliwiających skuteczną reklamację produktów i usług oraz poszerzyło dostęp do dóbr nie tylko o rynki krajowe, ale i zagraniczne.

  czytaj więcej

 • Bezradni wobec „Wiadomości”. Przywracanie mediów nie będzie proste

  Bezradni wobec „Wiadomości”. Przywracanie mediów nie będzie proste

  Wyobraźmy sobie, że mamy właśnie jesienne wybory parlamentarne. Jest niedzielny wieczór, komisje zamykają lokale wyborcze i biorą się do liczenia głosów, a telewizje emitują wyniki exit poll. Załóżmy, że wygrywa Platforma Obywatelska.

  czytaj więcej

 • Trudne sprawy deweloperskie, telekomunikacyjne, finansowe. Rzecznicy konsumentów zajmują się już nie tylko reklamacjami wadliwych towarów

  Trudne sprawy deweloperskie, telekomunikacyjne, finansowe. Rzecznicy konsumentów zajmują się już nie tylko reklamacjami wadliwych towarów

  UOKiK twierdzi, że gdyby nie rzecznicy, nierzadko nie wiedziałby o pojawiających się nowych, nieuczciwych praktykach rynkowych w danym regionie i o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów. Jak wygląda ich praca na co dzień? Z jakimi problemami się mierzą?

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • Prawo upadłościowe. Przygotowana likwidacja po nowemu

  Prawo upadłościowe. Przygotowana likwidacja po nowemu

  Pół roku czekała na wejście w życie ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802). W jej ramach gruntowanie znowelizowano m.in. przepisy o przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także o upadłości konsumenckiej, oddłużaniu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz zasadach dokonywania zgłoszeń wierzytelności.

  czytaj więcej

 • Co wolno, a czego nie wolno osobie poddanej kwarantannie? [WYWIAD]

  Co wolno, a czego nie wolno osobie poddanej kwarantannie? [WYWIAD]

  - Najważniejsze jest ograniczenie kontaktów społecznych i samoobserwacja - mówi w wywiadzie dla DGP Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

  czytaj więcej

 • Jak zorganizować pracę zarządu spółki przez internet

  Jak zorganizować pracę zarządu spółki przez internet

  Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają odbywanie posiedzeń i głosowanie nad uchwałami w trybie zdalnym. Jakie wymogi trzeba przy tym spełnić?

  czytaj więcej

 • Jak zorganizować pracę rady nadzorczej przez internet

  Jak zorganizować pracę rady nadzorczej przez internet

  Znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają odbywanie posiedzeń i głosowanie nad uchwałami w trybie zdalnym. Jakie wymogi trzeba przy tym spełnić?

  czytaj więcej

 • Nowe życie Ameryki. Jak Wielki Kryzys zmienił USA?

  Nowe życie Ameryki. Jak Wielki Kryzys zmienił USA?

  Niewiele zdarzeń równie szybko i diametralnie zmienia codzienność zwykłych ludzi, jak ekonomiczny krach.

  czytaj więcej

 • Jak w czasach epidemii koronawirusa sprawnie przeprowadzić zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy na odległość

  Jak w czasach epidemii koronawirusa sprawnie przeprowadzić zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy na odległość

  Zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy – podobnie jak posiedzenia zarządu i rady nadzorczej – mogą odbywać się w sposób zdalny. Zmiany upraszczające tę formę uczestnictwa wspólników w pracach spółki wprowadzono ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Zasady udziału wspólników w zgromadzeniach przedstawiają się jednak inaczej aniżeli w przypadku zdalnych posiedzeń innych organów spółek kapitałowych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników