kodeks pracy a prawo cywilne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy a prawo cywilne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy a prawo cywilne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak przejąć spółkę, czyli co różni firmę od kiełbasy

  Jak przejąć spółkę, czyli co różni firmę od kiełbasy

  Najlepszy czas na przywłaszczenie spółki to weekendy i święta. Nie sposób wtedy ściągnąć do pracy urzędników i sędziów.

  czytaj więcej

 • Z płatnościami po wyroku lepiej nie zwlekać

  Z płatnościami po wyroku lepiej nie zwlekać

  Przegrana przed sądem może teraz oznaczać wyższe kwoty do zapłaty. W grę wchodzi nie tylko wyrównanie drugiej stronie kosztów procesu, lecz także odsetki w razie opóźnienia.

  czytaj więcej

 • Biała lista VAT grozi zatorami płatniczymi. Kontrahenci zmieniają praktykę

  Biała lista VAT grozi zatorami płatniczymi. Kontrahenci zmieniają praktykę

  Przedsiębiorcy ostrzegają swoich kontrahentów, że nie zapłacą za fakturę, jeżeli do końca roku nie zobaczą rachunku w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Trela: Trzeba korzystać z wszelkich środków, które mogą wpływać na rządzących [WYWIAD]

  Trela: Trzeba korzystać z wszelkich środków, które mogą wpływać na rządzących [WYWIAD]

  Jacek Trela: Zakładamy, że nasza petycja przyniesie rezultat, wierzymy w racjonalność procesu ustawodawczego.

  czytaj więcej

 • Odpowiedzialność urzędnicza to fikcja

  Odpowiedzialność urzędnicza to fikcja

  Wśród funkcjonariuszy publicznych nie ma osób, którym można udowodnić wydanie błędnych decyzji. Do prokuratury wpływają pojedyncze zawiadomienia o rażącym naruszeniu prawa, ale aktów oskarżenia nie ma

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Wszystko o umowie o zarządzanie PPK [Sposób zawarcia, wybór instytucji finansowej]

  Wszystko o umowie o zarządzanie PPK [Sposób zawarcia, wybór instytucji finansowej]

  Umowa o zarządzanie PPK jest swoistą konstytucją PPK. Z mocy prawa stronami umowy o zarządzanie PPK są: pracodawca oraz instytucja finansowa. Ustawodawca przewidział kilka rodzajów podmiotów, które mogą oferować PPK.

  czytaj więcej

 • Obowiązkowy split payment. Jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

  Obowiązkowy split payment. Jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

  Do 31 października 2019 r. korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest zawsze dobrowolne, tzn. jest uprawnieniem podatników, którzy otrzymują fakturę z wykazaną kwotą VAT (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT).

  czytaj więcej

 • Nagroda jubileuszowa. Komu przysługuje?

  Nagroda jubileuszowa. Komu przysługuje?

  W przepisach Kodeksu pracy na próżno szukać regulacji dotyczących nagrody jubileuszowej. Oznacza to, że pracownicy z dużym stażem pracy nie zawsze ją otrzymają. Będzie to zależało w znacznej mierze od dobrej woli pracodawcy. Nie dotyczy to jednakże wszystkich grup zawodowych. Niektóre z nich mają bowiem w innych ustawach zagwarantowane prawo do tej premii pieniężnej.

  czytaj więcej

 • Nowa procedura cywilna: Jak określić wartość przedmiotu sporu?

  Nowa procedura cywilna: Jak określić wartość przedmiotu sporu?

  Określenie wartości przedmiotu sporu w pierwszej kategorii spraw nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości u przedsiębiorcy, ponieważ w sprawach o roszczenia pieniężne podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.

  czytaj więcej

 • Na tę ustawę czekały tysiące rodzin. ZUS sam powiadomi komornika o dochodach alimenciarza

  Na tę ustawę czekały tysiące rodzin. ZUS sam powiadomi komornika o dochodach alimenciarza

  Na tę zmianę czekały tysiące rodzin dotkniętych niealimentacją. Jeśli uchylający się od płacenia na dziecko rodzic podejmie pracę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam powiadomi o tym fakcie komornika.

  czytaj więcej

 • Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Po dwóch latach spadku produkcja prawa w Polsce znowu przyspieszyła. Tylko w trzech kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych przepisów. To o 5,9 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Czwarty kwartał przyniósł nowe regulacje, w związku z czym trend wzrostowy został też utrzymany w całym roku. Liczba nowych przepisów to jedno, ale co z ich jakością? Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc ocenę tych regulacji z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Choć wiele z nich otrzymało pozytywną notę pod kątem idei, to jednak zostały skrytykowane za wykonanie. Przepisy często były przygotowywane na kolanie, co w konsekwencji wymagało szybkiego wprowadzenia ich nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

  czytaj więcej

 • Haker: Czarny, Szary, a może Biały. Co to jest "white hacking" i czy jest legalny?

  Haker: Czarny, Szary, a może Biały. Co to jest "white hacking" i czy jest legalny?

  W powszechnej świadomości społecznej słowo „haker” jest zwykle używane w odniesieniu do cyberprzestępców i zwykle kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Jednakże techniczne rzecz ujmując, w niektórych jurysdykcjach hakerem może zostać w zasadzie każdy, bez względu na swoje zamiary i możliwości, kto wykorzystuje wiedzę o oprogramowaniu i sprzęcie, aby unieszkodliwić bądź ominąć środki bezpieczeństwa w danym urządzeniu, programie czy sieci.

  czytaj więcej

 • Kiedy wierzyciel musi udowodnić bankrutowi szkodę

  Kiedy wierzyciel musi udowodnić bankrutowi szkodę

  Jeżeli niewypłacalność firmy nastąpiła przed 2016 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, wierzyciel musi udowodnić, że poniósł konkretną szkodę, wynikłą z niezłożenia na czas wniosku o upadłość przez zarząd bankruta.

  czytaj więcej

 • Jeśli zobowiązanie wykonano w znacznej części, miarkowanie kary umownej jest możliwe

  Jeśli zobowiązanie wykonano w znacznej części, miarkowanie kary umownej jest możliwe

  Dwie spółki zawarły umowę o roboty budowlane. Generalny wykonawca (X sp. z o.o.) nie wykonał jednak określonych robót na czas. Inwestor (Y sp. z o.o.) obciążył go za to wysoką karą umowną, którą potrącił z wynagrodzenia spółki X. Ta nie zgadza się z tym, domaga się zapłaty potrąconego honorarium, twierdząc, że istnieją podstawy do miarkowania kary umownej z uwagi na fakt, iż zobowiązanie przed 1 października 2019 r. (tj. przed popadnięciem w stan zwłoki) zostało w znacznej części wykonane (bo zrealizowano prace w ponad 50 proc., na skutek czego interes spółki Y został zaspokojony w 80 proc.), a karę tę określono w stałej wysokości (70 tys. zł). Czy można powołać się na taki argument?

  czytaj więcej

 • Sejmowa komisja przesunęła termin wejścia w życie Prostej Spółki Akcyjnej o rok

  Sejmowa komisja przesunęła termin wejścia w życie Prostej Spółki Akcyjnej o rok

   Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła podczas wtorkowego posiedzenia poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a jednym z ich skutków ma być przesunięcie o rok - do 1 marca 2021 roku - wejścia w życie przepisów dotyczącej Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Resort chciał, aby przepisy dot. PSA weszły w życie 1 marca 2020 r.

  czytaj więcej

 • Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Posłowie w pozaregulaminowym trybie, w 30 minut, zdecydowali, że długo procedowana i uchwalona przez parlament ustawa nie wejdzie w życie za kilka tygodni, lecz najwcześniej w 2021 r.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Pracodawca w styczniu 2020 r. podpisze umowę o prowadzenie PPK. Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników, którzy nie zrezygnują z wpłat? Proszę pokazać na przykładzie pracownika z wynagrodzeniem 4800 zł. Będziemy dokonywać wpłat podstawowych, wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 9 stycznia 2020

  Poradnia ubezpieczeniowa z 9 stycznia 2020

  Co nie może być przyczyną odebrania świadczenia rehabilitacyjnegoDlaczego nie można zastąpić wypłaty wynagrodzenia pożyczką z ZFŚSCzy kontrakt na ułożenie kostki brukowej spełnia warunki umowy o dziełoW jakim przypadku skorzystanie z preferencyjnych składek będzie nieopłacalne

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników